Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Israël leidt de dans, Jan Jambon volgt

In Den Haag ging op 30 maart de conferentie Terrorisme, Israël en het Internationaal Recht door op initiatief van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Prominent spreker was Belgisch minister van binnenlandse zaken Jan Jambon (N-VA). Daar stelde hij dat na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek “in bepaalde wijken van Brussel straatfeesten waren, geen rouwfeesten. Straatfeesten!”
woensdag 20 april 2016

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is een van de vele zionistische organisaties die buiten Israël propaganda voeren voor het project van de uitsluitend Joodse staat Israël, voor de bezetting en voor de verdere kolonisering van Palestina.

Jan Jambon herhaalde zijn beweringen over feestvierende moslims op de conferentie van CIDI nogmaals in een interview voor De Standaard. Daar had hij het dan weer over 'dansende moslims'. Tot nu heeft hij nog steeds niet het minste bewijs kunnen leveren voor die beweringen.

Sindsdien wordt hij voor deze gratuite uitlatingen aangepakt door de politieke oppositie, zelfs in rangen van de meerderheid klinkt omfloerste kritiek. Lucas Catherine stelt over dit alles een aantal vragen. Er is volgens hem immers veel meer aan de hand. Dit past in een groter plan, waarin de N-VA zeer bereidwillig een cruciale rol speelt (inleiding door de redactie)

Ooit was de N-VA pro-Palestijns

Hoe komt zo’n N-VA-corifee op een Israëlische propagandameeting terecht? Ooit was het immers anders. In maart 2008 ging de N-VA zelfs de Palestijnse toer op. Een officieel standpunt op haar website begon toen met de zin: “De N-VA veroordeelt de harde aanval van Israël op de Gazastrook en betreurt de vele onschuldige slachtoffers”1.

Dat standpunt eindigde met dit statement: “Het partijbestuur van de N-VA onderschreef vanmorgen ook de oproep van het Actieplatform Palestina: ’60 jaar ontheemd, 40 jaar bezet!’ die moet uitmonden in een aantal acties tijdens de volgende maanden.“

Mavi Marmara

Drie jaar later in 2011, toen het vredesflottilla met ondermeer het Turkse schip Mavi Marmarra naar Gaza hulpgoederen ging brengen, waren er ook Belgen aan boord van een van de schepen. Daarop interpelleerde N-VA parlementslid Els Demol onze minister van Buitenlandse Zaken over de Belgen die deelnamen aan die actie. In haar interventie citeerde ze onder meer de Israëlische VN-ambassadeur die het had over een actie van “extremistische en terroristische organisaties.”

Dit was geen individuele uitschuiver, maar het nieuwe partijstandpunt dat door Jan Jambon met de volgende woorden op de zionistische website Joods Actueel werd bevestigd: “Wij zien dergelijke actie als een vorm van terrorisme en veroordelen dit ten stelligste. We weten nog dat er vorig jaar terroristen aan boord zaten, daarom veroordelen wij dit initiatief.”

De N-VA heeft niet alleen in België een deel van het terrein ingenomen dat het Vlaams Belang bezette, ook internationaal zijn ze die racistische partij gaan aflossen bij Amerikaanse ultraconservatieve denktanks die pro-Israël zijn en prediken dat neo-koloniale oorlogen tegen de islam het imago van het koloniale Israël kunnen opkrikken.

Israël weet van wanten

Of, zoals de wervingstekst voor de CIDI-conferentie van 30 maart 2016 in Den Haag het stelde: “Draconische veiligheidsmaatregelen beknotten de rechten van het individu en vergroten de kans op radicalisering. In Israël zijn deze vragen voortdurend stof voor discussie. Wij zouden veel kunnen leren van Israel, dat al jaren kampt met zulke dreigingen en dilemma’s.”

Daar heeft Jan Jambon zich dus laten opjutten door lobbyisten van Israël en door medesprekers als Alan Dershowitz, Eli Bahar of Alan Baker.

Alan Dershowitz, Eli Bahar en Alan Baker?

Eli Bahar is een voormalig hoofd van de juridische afdeling van Shin Bet, de Israëlische binnenlandse geheime dienst. Hierbij enkele citaten uit een interview van deze man over de recentste Israëlische oorlog tegen Gaza, in het tijdschrift Al-Monitor van 17 juli 2014.

Vraag: “Hoeveel burgerslachtoffers vindt u proportioneel in zo’n conflict?” Bahar: “Daar bestaat geen echt antwoord op, omdat het concept ('proportionele burgerslachtoffers') te vaag is. Vaak kan je maar de proportionaliteit nagaan na de feiten… Het is een concept dat varieert met de aard van de militaire operatie en in hoeverre die noodzakelijk was binnen de oorlogsinspanning.”

Vraag: “Wat u eigenlijk zegt is dat in uw opvatting over het internationaal recht het doden van burgers niet altijd een oorlogsmisdaad is.” Bahar: “Inderdaad. Een noodzakelijke militaire operatie kan zo complex worden dat proportionaliteit afhankelijk is van de militaire noodwendigheden, en hoe erg het ook mag klinken, je mag dan burgerslachtoffers maken.”

Alan Baker is voormalig Israëlisch ambassadeur. In januari 2012 stelde premier Netanyahu hem aan als een van de drie leden van een comité dat moest bewijzen dat de staat Israël recht hebben op het grondgebied van de Westelijke Jordaanoever. Volgens het CIDI is hij een ‘deskundige’ in Internationaal recht.

Alan Dershowitz is professor aan de Universiteit van Harvard, maar ook al decennialang verwoed lobbyist voor Israël. In 1972 viel hij op een vuige manier Israël Shahak aan, die toen voorzitter was van de Israëlische Liga voor Mensenrechten, omdat hij volgens hem te kritisch was voor de 'Joodse staat'.

Later keerde hij zich ook tegen Norman Finkelstein en Noam Chomsky, en tegen Stephen Walt en John Mearsheimer toen die in 2006 het boek The Israel Lobby schreven. Zelf werd hij door Noam Chomsky en Norman Finkelstein ontmaskerd als plagiaatpleger. Zijn boek The Case for Israël bleek immers grotendeels afgeschreven van een eerder gepubliceerd propagandaboek From Time Immemorial van ene Joan Peters. Dat laatste boek bleek volledig gebaseerd te zijn op gefingeerd bronnenmateriaal.

Professor Torture

Dershowitz staat in de VS bekend als Professor Torture. Hij stelde als allereerste, hierin later gevolgd door eerste minister Benjamin Netanyahu, dat de Conventies van Genève2 over het oorlogsrecht moeten worden afgeschaft en dat onder oorlogsomstandigheden het doden van burgers alsook folteren wel mag. Heeft Bart De Wever bij hem zijn mosterd gehaald als hij het had over de “herziening” van de 'Conventie van Genève' naar aanleiding de vluchtelingencrisis?

Dat je je in zo’n opgejutte pro-Israël anti-islam omgeving als deze conferentie als rechtse rakker zo laat gaan is dan niet verwonderlijk. Zoals het oeroud Vlaams spreekwoord zegt: “Waar het hart van vol is, loopt de mond van over.”

Lucas Catherine  is een Brusselse auteur die publiceert over kolonisatie, de Israëlische bezetting en de relatie van de Europese beschaving met andere wereldbeschavingen en islam. 

Noten (toegevoegd door de redactie):

1   Op 27 december 2008 begon het Israëlisch leger een aanval op de bevolking van Gaza die duurde tot 18 januari 2009. Naar schatting 1400 Palestijnse inwoners van Gaza werden daarbij omgebracht. Aan Israëlische zijde vielen 13 Israëlische slachtoffers, waarvan vier soldaten door eigen kruisvuur. Operatie Gegoten Lood was officieel bedoeld als reactie op het afvuren van gronddoelraketten vanuit Gaza. De echte bedoeling was het Palestijns verzet tegen de verstikkende blokkade van de enclave te breken en onderhandelingen te saboteren tussen Hamas en Fatah om terug een Palestijnse eenheidsregering te vormen (nvdr)

2   Recent wordt regelmatig naar de 'Conventie van Genève' verwezen in verband met de vluchtelingenproblematiek. De juiste naam van dit verdrag is echter de 'Vluchtelingenconventie' van 1951. De echte 'Conventies van Genève' – in totaal vier – behandelen het oorlogsrecht, dat onder meer verplichtingen aan bezettende troepen oplegt (zoals het Israëlisch leger in de sinds 1967 bezette Palestijnse Gebieden). Deze vier Conventies werden in 1949 afgesloten en zijn verder uitgewerkte ontwikkelingen van eerdere verdragen van 1864, 1906 en 1929. Het zijn deze vier Conventies van 1949 die Dershowitz wil afschaffen, niet de Vluchtelingenconventie van 1950. Bart De Wever bouwt bewust of onbewust verder op deze spraakverwarring. Sindsdien wordt de verkeerde benaming voor de Vluchtelingenconventie voortdurend herhaald in de media, wat de begripsverwarring nog groter maakt (nvdr) 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

8 reacties

 • door antond op woensdag 20 april 2016

  Het is logisch dat er niet zoiets als 'proportionaliteit' qua aantal burgerslachtoffers bestaat. Als Hamas er voor kiest om raketten af te vuren vanuit dichtbevolkt gebied (er is wel degelijk een andere keuze mogelijk, kijk zelf maar op Google Earth), dan gebruikt het zijn eigen bevolking als levend schild. Israel daarentegen heeft zijn golden dome geperfectioneerd en beschermt zijn eigen burgers nauwlettend.

  Daarmee is niet gezegd dat Israel's reactie op de raketten uit Gaza (die inderdaad niet effectief zijn) 'juist' en 'rechtvaardig' is, maar als je aantallen slachtoffers gaat vergelijken, lijkt het wel eens alsof men tevreden zou zijn als er meer Israëlische slachtoffers zouden zijn.

  Maar waarom houdt Hamas niet op met het afvuren van raketten? Dan is het meteen afgelopen met represailles vanuit Israël. Kan iemand uitleggen wat voor nut het afsteken van die raketten vanuit Gaza heeft? Het is niet also Hamas niet weet dat het uiteindelijk resultaat hiervan méér Palestijnse slachtoffers zal zijn.

  De onschuldige doden en gewonden in Gaza zijn het slachtoffer van Israëlische minachting voor Palestijnse levens, maar ook van de cynische berekening van Hamas, die de burgerslachtoffers doelbewust uitlokt om ze te gebruiken in haar propaganda-oorlog. Niemand geeft helaas om deze arme zielen. Israël niet, en de eigen overheid al evenmin.

  • door Frank Roels op dinsdag 14 juni 2016

   De voortzetting van de blokkade van Gaza door Israël is niet afhankelijk van wel of geen raketten. Tot kort voor de laatste bombardementen op Gaza was er een lange periode zonder raketten; maar er veranderde niets aan het Israëlisch beleid. Het is jaren geleden al beslist in joodse leidende kringen dat de Arabieren weg moeten uit Palestina want het land is voor de joden bestemd. Lees ook: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/11/24/gaza-wat-was-verkeerd-aan-palestijnse-raketten

 • door Roland Horvath op woensdag 20 april 2016

  België BE moet afstand nemen van een apartheidsstaat als Israël.

  N-VA bestaat uit nestbevuilers:

  1/ In een interview in Der Spiegel eind 2010 had de Leider het over Wallonië dat aan het infuus ligt. Ten koste van Vlaanderen.

  2/ Na de aanslagen in Parijs eind 2015 heeft Michel1 Brussel 4 dagen plat gelegd, bvb scholen gesloten, zonder reden, er was niets gebeurd. Nota bene: Parijs is geen 4 dagen plat gelegd.

  3/ Nu gaat Jan Jambon JJ overal uitbazuinen dat moslims de aanslagen in Brussel gevierd hebben. Zonder enig bewijs. Als er al gefeest is, waarom moet dat rondgebazuind. En als er al gefeest is, misschien om een andere reden: Bvb FC Molenbeek kampioen, of Molenbeek wereldwijd bekend dank zijn N-VA en Michel1. De uitspraak van JJ kan niet verwonderen: Het discours van nazistische partijen bestaat onder andere uit het demoniseren van minderheidsgroepen.

  JJ kan beter ontslag nemen of krijgen. Hij heeft genoeg kwalijke grappen verkocht.

 • door Paul Lookman op woensdag 20 april 2016

  Dat een Belgisch minister het nodig (en blijkbaar nuttih) vindt een voordracht te houden op het spreekgestoelte van een propagandamachine als CIDI is verwerpelijk. Met het verhaal “Moet ik alle PV's meenemen” is de positie van deze minister niet houdbaar. Hij moet “weg”.

 • door Ronald Van Beneden op woensdag 20 april 2016

  Israel is de uitkomst van een geleide dans door de westerse wereld die dacht een bijbels recht te mogen toekennen aan een bevolking die sterk te lijden had in de tweede wereldoorlog. Niet Israel dat zich nu bedreigt voelt en zich daarom wil beschermen tegen de anti joodse houding van de aanpalende grondgebieden. Zij hebben al jaren ervaring in het voorkomen van aanslagen. Oftewel laten we onze maatschappij verder ontwrichten of we doen er iets aan. Hart tegen hard en liefde alleen zal niet helpen. Alleen naievelingen denken dat het zal koelen zonder blazen. Kijk eens naar de tijdlijn ( hoe het gegroeid is ) en je zal zien een zachte heelmeester maakt stinkende wonden.

 • door Eric Hulsens op donderdag 21 april 2016

  Onmisbare achtergrondinformatie. De aanwezigheid van Jambon op een conferentie over 'Terrorisme, Israël en het Internationaal Recht' toont duidelijk waar het om gaat: het diskwalificeren van IS-terreur en het tegelijkertijd goedkeuren en legitimeren van staatsterreur (het Israëlische beleid tegenover de Palestijnen, maar natuurlijk ook de drone killings van Obama, en niet te vergeten de Belgische bommen op IS, directe oorzaak van de aanslagen in Brussel). Maar over dat laatste hoor je heel weinig.

 • door barth op donderdag 21 april 2016

  Als je op 20 april als minister in het parlement praat over 'het moslimprobleem' dat je gaat 'aanpakken' en 'opkuisen', nadat je voordien al feestend bij oude en nieuwe nazi's bent gezien, als je de collaboratie met naziduitsland goedpraat en als gastheer voor een negationist bent opgetreden, als je politieke wortels bij een partij van collaborateurs liggen, als je je zoon hebt bijgebracht dat politieke tegenstanders vergiftigen met cyaankali verdedigbaar is, en als je door het parlement loopt terwijl je "Boem! Boem!" brult om explosies te simuleren die dat parlement vernietigen, dan volg je niet Israël, maar nazi-Duitsland. Wat kwaakt als een eend, loopt als een eend en eruitziet als een eend, is geen konijn.

 • door Tandloos op vrijdag 22 april 2016

  On the day of the 9-11 attacks, former Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was asked what the attacks would mean for US-Israeli relations. His quick reply was: "It's very good……. Well, it's not good, but it will generate immediate sympathy (for Israel)"

  http://www.todayscatholicworld.com/mossad-agents-911.htm

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties