De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Solidariteitsactie aan Deense ambassade voor klimaatgevangenen
COP15, Denemarken, Gevangenen, Ambassade, Solidariteitsactie -

Solidariteitsactie aan Deense ambassade voor klimaatgevangenen

dinsdag 23 maart 2010 21:19
Spread the love

Vandaag werd om 15:30u aan de Deense ambassade door een groep actievoerders een solidariteitsactie gevoerd voor de 7 klimaatgevangenen in Kopenhagen. De actievoerders eisen dat de Deense overheid alle aanklachten tegen deze personen laat vallen. Om deze eis kracht bij te zetten werd 6 dagen geleden vanuit deze groep een oproep gericht naar tal van Belgische organisaties en politici, waarop positief werd gereageerd.

Om de veiligheidsperimeter rond de ambassade te garanderen tijdens deze vreedzame actie waren er twee politiecombi’s en een tiental politiemensen ter plaatse. Na onderhandelen met de politiewoordvoerder werd door de actievoerders bedongen dat, indien zij ermee instemden hun paspoorten te overhandigen, een vierkoppige delegatie met vertegenwoordigers van CJA Belgium, Corporate Europe Observatory en La Via Campesina, een persoonlijk onderhoud op de ambassade konden hebben met de Deense attaché, mevr. Uta Von Fintel.

Tijdens het onderhoud werden aan de detaché twee brieven overgemaakt en werd met klem geprotesteerd tegen de repressieve houding van de Deense overheid t.o.v. de vreedzame protesten tijdens de COP15. Het politieoptreden tijdens de COP15 werd gekenmerkt door ongeziene preventieve en massa-arrestaties, raids op privéwoning, het excessief gebruik van middelen als telefoontaps, pepperspray en diens meer. Een houding die erop gericht was om zoveel mogelijk oppositie tegen het UNFCCC in de kiem te smoren. Dit terwijl het mogen uiten van een andere mening de basis is van elke functionerende democratie.

Met klem werd ook geprotesteerd tegen de arrestatie en vervolging van 7 klimaatactivisten, voor het uitoefenen van hun fundamenteel recht op vrije meningsuiting en het organiseren van legitieme protestacties. De arrestaties gebeurden op basis van gefingeerde, met terrorisme gerelateerde aanklachten (meer achtergrond hierover in een brief van de beklaagden, link vind je onderaan) en onder de Deense lømmelpakken*. Daarbij werd de eis om onmiddellijke buitenvervolgingstelling van de beklaagden gevoegd. Fergal Anderson (La Via Campesina) benadrukte nog dat volgende gastlanden voor de UNFCCC, terug zullen kijken naar het Deense optreden rond de demonstraties in Kopenhagen en dit bijgevolg extra verantwoordelijkheid legt bij de Deense overheid.

Mevr. Von Fintel deelde mee dat elke klacht of protest bij iedere Deense ambassade omtrent het optreden van de Deense overheid tijdens de COP15 ernstig wordt genomen en dat deze onverkort wordt overgemaakt aan de Deense overheid. Te weten de Deense ministers van Buitenlandse zaken en van Justitie. Opmerkelijk was echter volgende verklaring van de detaché: “The Danish government acknowledges that errors have been made.” Voorwaar geen volledig mea culpa, gezien de aanhangige rechtszaken, maar wel een stap in de goede richting.

De oproep tot buitenvervolgingstelling en protest tegen het Deense optreden werd o.a. meeondertekend door volgende organisaties en personen: Attac Vlaanderen, Bij’ De Vieze Gasten, Bite Back, CJA Belgium, CAP, CEO, FoE Vlaanderen & Brussel, Groen! Antwerpen, Indymedia Antwerpen, Klimaat & Sociaal Rechtvaardigheid/Climat et Justice Sociale, LEF, LSP/PSL, Masereelfonds Antwerpen, Mouvement Chrétien pour la Paix, PVDA, Socialisme 21, Klimaat- & Vredesactiegroep Pimpampoentje, Vrede vzw, Vredesactie, vzw ’t Uilenkot, Elke Decruynaere (fractievoorzitster Gentse gemeenteraad Groen!), Eric Jadot (federaal parlementslid Ecolo), Filip De Bodt (gemeenteraadslid LEEF!, Herzele), Hugo Van Dienderen (voorzitter Groen!Plus), Liesbet De Weder (Groen! Gent), Mong Rosseel (theatermaker), Vincent Lurquin (Brussels parlementslid Ecolo) en Zoé Genot (federaal parlementslid Ecolo).

Ondertussen is de rechtszaak tegen de twee eerste activisten, die exact een week geleden begon, uitgesteld tot augustus. In deze zaak is het aangedragen bewijsmateriaal bij tijden dermate hilarisch van aard dat je gans de rechtszaak als een grap zou kunnen beschouwen, mochten de consequenties voor de beklaagde niet zo ernstig kunnen zijn. Hen hangt namelijk een mogelijke gevangenisstraf tot twaalf en een half jaar boven het hoofd. Hier kan je een brief van hen lezen over de hilarische gang van zake, die gisteren werd gepubliceerd. De andere beklaagden wachten, voor zover we weten, nog steeds op een procesdatum.

Indien jij ook dit protest wilt vervoegen, kan je op deze link klikken om de protestbrief op te halen van de webstek van La Via Campesina en hem te e-mailen naar de Deense ambasadeur in België, mr. Jørgen Molde, e-mail: bruamb@um.dk, de Deense minister van Buitenlandse Zaken, mevr. Lene Espersen, e-mail: um@um.dk en de Deense minister van Justitie, mr. Lars Barfoed, e-mail:  jm@jm.dk.

*lømmelpakken: Repressieve wetten voor het handhaven van de openbare orde doorgevoerd in Denemarken n.a.v. de COP15.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!