Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Haast vijf jaar vervult het autonoom ecologisch centrum " 't Landhuis " haar socio-culturele rol met verve.Door de bezetting van het woonhuis, haringdrogerij en aanpalende gronden hebben de bewoners schaarse biologische landbouwgrond weten te vrijwaren en deze kunnen openstellen voor...

“Ik verafschuw de wijze waarop Van dermeersch mijn boodschap misbruikt”

Op 19 september startte Anke Van dermeersch haar campagne ‘Vrijheid of islam’ waarbij de politica haar benen leent voor een beeld, dat volgens haar de reacties en gevolgen suggereert die vrouwen riskeren, afhankelijk van hun roklengte, onder de volgens haar dreigende islamisering van...

Binnenlands terrorisme Uit zwaar gecensureerde documenten, vrijgegeven door het FBI, blijkt dat, ruim voor dat de eerste actie van Occupy Wall Street plaatsvond, het agentschap Occupy Wall Street aanpakte als binnenlands terrorisme, hoewel het zelf aangeeft dat het om een vreedzame ...

De titel van dit stuk is geen loze verwijzing naar een cruciale passage uit het Onzevader. "En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren," luidt de volledige zinsnede.Het is een verwijzing naar een oudtestamentisch gebruik dat in Leviticus 25 wordt beschrev...

Introspectie is out, outrospectie is wat we nodig hebben

Over empathie en de revolutie in menselijke relaties die de wereld nodig heeft.

Een knullig opgezette eindejaarspromotie/liefdadigheidsactie van de warenhuisketen Lidl pakte anders uit dan verwacht. De bedoeling van Lidl was aanvankelijk om 500 voedselpakketten uit te delen, aangevuld met een aantal op basis van het aantal tweets met de hashtag #luxevooriedereen...

In 2013 verschijnt de vijfde editie van het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, in het kort DSM-5 genoemd. Het is de eerste grote herziening in bijna twintig jaar van dit referentiewerk voor de psychiatrie. Recent keurde een commissie alle op handen zijnde wijzigin...

Historisch precedent Groot-Brittannië en Frankrijk doen dit uit protest tegen de beslissing van premier Benjamin Netanyahu om de uitbouw van nederzettingen te bespoedigen in Oost-Jeruzalem. Deze maatregelen omvatten ook het terugroepen van hun ambassadeurs voor overleg uit Tel Aviv,...

Schulden 'kopen'? Het principe is simpel. Schulden kan je veel goedkoper kopen dan het volledige bedrag bij wat men schuldenmakelaars (debt brokers) noemt. Het is een relatief goedkope zakelijke investering. Vervolgens gaat de nieuwe schuldeiser zelf achter de schuldenaar aan om de ...

Homohuwelijk In de staat Washington haalde Referendum 74 het, waardoor een wet die het homohuwelijk legaliseert, gehandhaafd blijft. In Minnesota werd Amendment 1 verworpen dat stelde dat het huwelijk voorbehouden is voor een verbond tussen een man en een vrouw, wat de deur opent vo...

Load More