Steun ‘t Landhuis

woensdag 19 augustus 2015 10:40
Spread the love

Haast vijf jaar vervult het autonoom ecologisch centrum ” ‘t Landhuis ” haar socio-culturele rol met verve.

Door de bezetting van het woonhuis, haringdrogerij en aanpalende gronden hebben de bewoners schaarse biologische landbouwgrond weten te vrijwaren en deze kunnen openstellen voor de gemeenschap door de creatie van een gegeerd ecologisch volxtuinencomplex.

Als het van Stad Gent had afgehangen was deze kostbare aarde verdwenen onder een laag asfalt om plaats te maken voor een megalomane parking ten behoeve van de lokale voetbalploeg.

Daarnaast worden er vanaf het begin van de bezetting met de regelmaat van een Zwitserse klok socio-culturele activiteiten georganiseerd die om allerlei redenen nergens anders een plaats vinden. Het zijn er teveel om op te noemen, maar om u een idee te geven: tal van benefieten ter ondersteuning van grassroots actiegroepen, actiekeukens, antifascisme of mensen zonder papieren, optredens met beginnende bands of bands die buiten het mainstream circuit vallen, een repetitieruimte, diverse workshops met betrekking tot duurzame ecologie, queerkaffee’s, skill sharing dagen, activiteiten voor jongeren in een moeilijke opvoedingssituatie, een depot voor het voedselteam UZGent, volxkeukens, filmavonden en zo verder.

Dit alles wil Stad Gent een halt toeroepen door de sloop van het woonhuis, die de bezetting zal beëindigen, en door de verdrijving van de bezetters, waardoor het platform zal verdwijnen dat garandeert dat deze locatie opengesteld blijft voor ieder die er op positieve wijze gebruik van wil maken en behoefte heeft aan een autonome vrijplaats.

Deze sloop, die past in het lokale antikraakbeleid, heeft als bijkomend gevolg dat de stedelijke overheid verantwoordelijk zal zijn voor het op straat zetten van zes bewoners in een tijd van woningschaarste zonder dat er voor hen een alternatief is.

Daarnaast is een andere reden voor de sloop en de vernietiging van de belendende ecologische volxtuinen dat de stad 400 m weg die voor het huis langs loopt, wil verplaatsen om vervolgens aan de vrijgekomen overzijde een bomenrij aan te planten ter creatie van een groenas. Wat behoorlijk absurd is en contradictorisch, ondermeer gezien het tekort aan volkstuinen en omwille dat er betere alternatieven bestaan voor “meer groen”.

Om de vergunde sloopvergunning en uitzetting van de bezetters aan te vechten hebben we nood aan financiële middelen voor degelijke juridische bijstand en om actiemateriaal te bekostigen. Hiervoor moeten we zo spoedig mogelijk 2000 euro zien te verzamelen voor initiële kosten.

Midden deze barre tijden van allerhande denkbare aanvallen op wat ook maar een beetje sociaal of progressief is, hopen wij dat u nog over de financiële ademruimte beschikt voor de broodnodige steun aan dit autonoom, ecologisch project.

Doneer via www.gofund.me/landhuis

(Als alternatief voor krediet- of debetkaart kan u ook een bedrag overschrijven naar IBAN BE71 0003 1055 2469 met de vermelding “juridische steun ‘t Landhuis”.)

take down
the paywall
steun ons nu!