“Ik verafschuw de wijze waarop Van dermeersch mijn boodschap misbruikt”
Racisme, Feminisme, Islamofobie, Vrouwenrechten, Seksisme, Vlaams Belang, Xenofobie, Copyright, Auteursrechten, Anke Van dermeersch, Rosea Lake, Vrouwen tegen islamisering, Judgments -

“Ik verafschuw de wijze waarop Van dermeersch mijn boodschap misbruikt”

maandag 23 september 2013 15:34
Spread the love

Op 19 september startte Anke Van dermeersch haar campagne ‘Vrijheid of islam’ waarbij de politica haar benen leent voor een beeld, dat volgens haar de reacties en gevolgen suggereert die vrouwen riskeren, afhankelijk van hun roklengte, onder de volgens haar dreigende islamisering van de Europese steden. De overeenkomsten met het werk ‘Judgments’ van de Canadese studente Grafisch Ontwerp Rosea Lake, dat viraal gaat op het internet, is meer dan frappant.

In januari 2013 deelde Rosea Lake haar werk ‘Judgments’, dat ze een jaar voordien had gemaakt in het kader van een schoolopdracht, via haar Flickr- en Tumblrprofiel. Vanwege de kracht van haar boodschap, vervat in een simpel beeld om de vooroordelen en beledigingen te bekampen waaraan vrouwen onderworpen worden op basis van hun roklengte, ging haar werk zeer snel viraal op het internet.

Lake schreef onder haar werk: “Aan dit project werken dwong me ertoe mijn eigen opinies, vooronderstellingen en vooroordelen te onderzoeken over ‘sletterige’ vrouwen en vrouwen die ervoor kiezen om hun gehele huid te bedekken. Voorheen veronderstelde ik dat alle vrouwen die een hijab dragen onderdrukt werden, deed ik aan slut shaming, en keek ik neer op en veroordeelde elke vrouw die haar seksualiteit niet uitdrukte op een manier die ik geschikt vond. Ik hoop van mezelf te kunnen zeggen dat ik momenteel veel opener ben.”

Dat er vanuit het Vlaams Belang een loopje wordt genomen met auteursrechten wanneer het de verspreiding van hun gedachtegoed betreft, is geen primeur. Op dat vlak lijkt men er in de partij meer dan eens inspiratieloos bij te zitten en jat men dan maar wat. In 2009 verbood de rechtbank de verdere verspreiding van een Vlaams Belang-krantje, waarin zonder toestemming de bekroonde fotomontage ‘Dishes’ van kunstenaar Till Nowak gebruikt werd, wegens auteursrechtenschending. De kunstenaar kreeg ook een schadevergoeding.

In 2011 oordeelde de rechtbank dat een karikatuur gebaseerd op de Suske en Wiske-strip ‘De Wilde Weldoener’, die gebruikt werd om Gents burgemeester Daniel Termont te hekelen, niet origineel was en niet voldeed aan de basisvoorwaarden om van een parodie te kunnen spreken, waardoor er auteursrechten werden geschonden. Als gevolg hiervan moest de verspreiding ervan gestopt worden.

Gezien de overduidelijke overeenkomsten tussen het campagnebeeld van Anke Van dermeersch en het werk ‘Judgments’ van Rosea Lake en er op dit werk het copyright ‘all rights reserved‘ (alle rechten voorbehouden) rust, stelde ik Lake de vraag of zij benaderd was door Van dermeersch of toestemming had gegeven om haar werk of afgeleiden hiervan voor deze campagne te gebruiken.

“Neen, noch mevrouw Van dermeersch, noch iemand die haar vertegenwoordigt, heeft mij ooit gecontacteerd. Ik ben het absoluut oneens met haar opvatting. Ik ben boos over het feit dat ze mijn idee hebben gebruikt om iets dergelijks te promoten. Dit gebruik is absoluut in strijd met mijn originele boodschap en ik verafschuw dit volledig.”

Op de vraag of zij enige actie plant te ondernemen, antwoordde ze: “Als studente zonder middelen heb ik geen plan om actie te ondernemen tegen mevrouw Van dermeersch, wat zeer frustrerend is. Het is goed mogelijk dat ze besloot om mijn beeld te gebruiken omdat ze er vanuit ging dat de kans op gevolgen minimaal is.”

“Ik zou hierover wel met advocaten willen overleggen, echter, ik heb zelf absoluut niet de middelen om mevrouw Van dermeersch of haar juridisch team te bekampen.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!