De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Solidariteitsoproep voor klimaatactivisten
Actie, Kopenhagen, Klimaatactivisten, COP15, Repressie, Denemarken, Rechtszaak, Proces, Klimaattop -

Solidariteitsoproep voor klimaatactivisten

donderdag 18 maart 2010 05:08
Spread the love

De actie heeft reeds plaatsgevonden, hier kan je het verslag lezen.

Dit bericht naar aanleiding van een actie die Climate Justice Action Belgium samen met Klimaat & Sociaal Rechtvaardigheid/Climat et Justice Sociale, de organisator van de “Climate Justice Train” naar Kopenhagen van 11 december ll., dinsdag zal uitvoeren aan de Deense ambassade.

Op 16 maart zijn de eerste processen begonnen tegen de laatste 7 klimaatactivisten die gearresteerd werden tijdens de COP15.

Two environmental activists appeared in court today accused of terrorism-related offences during the Copenhagen climate summit in December.

Bron: the Guardian, 16/3/2010

Waar het op neerkomt is dat deze mensen er van beschuldigd worden de organisatoren te zijn van protesten, die acties van burgerlijke ongehoorzaamheid waren en toegestane demonstraties. Eén actie van burgerlijke ongehoorzaamheid was ondermeer de ‘Reclaim Power”-actie op 16 december 2009 waarbij NGO’s, regeringen uit het Zuiden en activisten een alternatieve klimaattop wilden organiseren, maar die gewelddadig verhinderd werd door de Deense politie. Deze activisten riskeren jaren gevangenisstraf onder de nieuwe Lømmelpakken, een pakket repressieve wetten die speciaal voor de COP15 werden aangenomen.

Wij vinden de aanklachten tegen deze klimaatactivisten onterecht en een bedreiging van ieders democratisch recht, waarmee gepoogd wordt om zij die strijden voor sociale rechtvaardigheid wereldwijd te criminaliseren en hun stem te onderdrukken. Om die redenen onderschrijven wij de oproep gelanceerd door “La Via Campesina”, de grootste mondiale boerenbeweging, en richten we ons tot jou met de vraag deze oproep ook te onderschrijven.

Wij zijn van plan deze oproep, met de eis aan de Deense overheid om de klachten tegen deze politieke gevangenen onvoorwaardelijk te laten vallen, dinsdag om 15:30u te overhandigen aan de Deense ambassadeur. Eveneens zullen we een kopie e-mailen naar elk lid van het Deense parlement.

Graag hadden wij jou naam, die van jouw partij of jouw vereniging toegevoegd aan de lijst van Belgische ondertekenaars. Ook willen wij je vragen aan deze oproep verder bekendheid te geven en om ons, indien mogelijk, te vergezellen wanneer wij een exemplaar van deze brief, ondertekend door zoveel mogelijk Belgische organisaties en individuen die we op korte tijd kunnen bereiken, aan de ambasadeur zullen overhandigen.

Hier vindt je een exemplaar van deze oproep vanwege “La Via Campesina” online: http://viacampesina.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=883:danish-repression-of-social-movements-and-the-right-to-protest&catid=48:-climate-change-and-agrofuels&Itemid=75. Meer informatie omtrent het proces tegen de klimaatgevangenen vind je ondermeer hier http://www.cop15repression.info/?page_id=15 en hier http://www.climatecollective.org/post/65.

Artikel over de recente Solidariteitsactie te Amsterdam: https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/17/solidariteitsactie-met-deense-klimaatactivisten

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!