De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

© studioschrever fietscampagne G7
Actie, Fietsactie, Vrijwilligerswerk, Ecologie, Fiets, Ecologisch bewustzijn, Socio-ecologische transitie, Milieubewustzijn, Fietsersbond, Verplaatsingsgedrag, Verkeerschaos, Fietsverkeer, Studio schrever, Fietscampagne -

Fietscampagne ‘We Cycle this City’

vrijdag 30 augustus 2013 10:28
Spread the love

De redactie van de vrijwillige, onafhankelijke en interculturele Giesbaergske Koleuren Gazette maakt ook werk van verkeersbewustzijn en werkt een volledige Fietscampagne ‘We Cycle this City’ uit.
Bij elke driemaandelijkse editie van de Gazette wordt telkens een nieuwe campagnefoto uitgewerkt, met de nodige slogan. De volledige campagne is, net als de Giesbaergske Koleuren Gazette, een vrijwillig en onafhankelijk initiatief en staat te kijk op http://www.giesbaergskekoleurengazette.be/fietscampagne.htm
“Het conceptidee is om aan te tonen dat je beter niet met de auto (in de stad) rijdt: je neemt (veel te veel) plaats in, je stoort je medemens met lawaai, gevaar, overlast, vervuiling en bovendien stoor je ook jezelf, want je raakt je auto niet kwijt, je moet veel betalen voor een parkeerplaats, je staat heel vaak in de file temidden van andere automo(de)bielen en je wordt er heus niet blijgezind van, van dat autogedrag”, vertelt de bedenker en maker Wim Schrever. De fotograaf en reclamemaker vindt het realiseren van zulke fietsbevorderende campagne noodzakelijk om ons verkeersgedrag om te vormen naar bewuster en veiliger.
“De naam van onze Fietscampagne ‘We Cycle this City’ duidt enerzijds op de ‘cycle’, de cyclus die nodig is om het verkeer in onze samenleving bewuster, weer aangenamer te maken en anderzijds op ‘cycling’, fietsen, wat ons daarin beslist kan helpen.
Fietscampagne ‘We Cycle this City’ is ook op Facebook, met regelmatige kortverhalen over de ervaringen van dagdagelijkse fietsers.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!