De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De jeugd
Betoging, Brussel, Antwerpen, Boek, Cultuur, Stampmedia, Gent, Actie, De Wereld Morgen, Burgerparticipatie -

De jeugd

woensdag 15 mei 2013 23:19
Spread the love

 “Oudere man verklaart de oorlog. Maar het is de jeugd die moet vechten en sterven.” – Herbert Hoover

Wanneer iemand kijkt naar de wereldcrisis, observeren zij een afwezigheid van onze energieke jongeren. Jongeren zijn de kracht voor verandering, reformatie en om op te bouwen, zij hebben de eigenschappen om dynamisch en volhardend te zijn, en zij hebben de mogelijkheid om in de toekomst te kijken. De jeugd is de bron van universele kracht en de oplossing voor het onmogelijke. Alhoewel, de radicale veranderingen die de jeugd moeten ondergaan vereist een verandering van het bestuur en zijn instituties die met de jeugd te maken hebben.

Veranderingen beginnen met het erkennen van de essentiële noden van de jongeren en het tevredenstellen en rekening houden met hen terwijl men plant en schema’s maakt, omdat deze noden belangrijk zijn om erkend te worden door de betrokken personen. Het is eveneens belangrijk om aan te duiden dat het begrip “nodig hebben” moet gerelativeerd worden en kan verschillen van gemeenschap tot gemeenschap, gebaseerd op de karaktereigenschappen van iedere gemeenschap en het niveau van hun sociale en economische ontwikkeling. De verandering in dit beleid moet een wettelijke basis hebben en we mogen de wettelijke veranderingen niet vergeten, er moet verandering komen in de cultuur en ideeën. Bijvoorbeeld, de politieke partijen overtuigen om jongeren te laten deelnemen aan de top op hun verkiezingslijst. Bovendien, structurele wijzigingen in alle organisatorische structuren, waar zij de participatie van de jeugd, in het plaatsen van strategieën en het deelnemen op de hoogste politieke niveaus, vermeerderen. Deze verantwoordelijkheid valt op deze centrale klassieke denkers om plaats te creëren voor de jongeren om deel te nemen in de leiderschap in de gemeenschap van institutionele, functionele, politieke, vakbond en sociale niveaus.

Naar mijn mening ligt de oplossing in het maken van een jeugd schaduwparlement. Met andere woorden, de oplossing is gebaseerd in het vormen van een jeugdparlement in ieder land. Het moet een werkend parlement zijn met de mogelijkheid om wetten te stemmen en beslissingen te nemen en er zou de mogelijkheid moeten zijn om een jeugdregering te kiezen, die gelijklopend werkt met de “hoofd”regering in alle landen. Deze jeugdregering is onafhankelijk en volgt geen politieke partijen en wordt bekomen door het verkiezen van deze regering. Deze grootste bezorgdheid van deze regering is het land, en bestaat uit geleerde, creatieve en intellectuele jongerenleiders. Deze regering heeft een volledig uitgebouwd kader met een raad van ministers, heeft zijn eigen politieke visie en agenda en een adviesraad dat een uiteindelijk beslissing neemt in geval van onenigheid.

De rol van de een jeugd schaduwparlement is niet apart van die van de “hoofd”regering, in tegendeel, de rol is net aanvullend. De jeugd regering zal hand in hand moeten zijn met de “hoofd”regering om wetten uit te vaardigen, om strategisch te plannen en ideeën te creëren die leiden tot een verbetering van het land. Hoewel de jeugdregering de eerste moet zijn om een confrontatie aan te gaan met de “hoofd”regering bij vergissingen of bij het niet nemen van zijn verantwoordelijkheid. Om dit mogelijk te maken moet er een goede en parallelle communicatie bestaan tussen beide op alle niveaus zelfs bij het maken van de kleinste beslissingen. Bijvoorbeeld, de minister van arbeid mag geen beslissing uitvaardigen zonder zijn collega te raadplegen in de jeugdregering, zij moeten hun visies naast elkaar leggen.

“Het primaire doel moet het onderwijzen zijn van onze jeugd in de wetenschap van onze regering. In een republiek, welk soorten van kennis kan zo even belangrijk zijn? En welke verplichting kan  dringender zijn dan communiceren met zij die de toekomstige verdedigers zijn van de vrijheden van het land ? – George Washington

De ervaring van de deelname van de jongeren in het nemen van beslissingen, verantwoordelijkheid nemen en inspanningen leveren naar verbetering heeft een groot strategische belang in elk land om een echte samenleving te creëren, en dit is een belangrijke stap om de Europese crisis te stoppen en de wereldwijde werkloosheid.

Met ander woorden, er zijn verschillende kanten die in het donker werken en proberen om de jeugd af te leiden van hun belangrijke rol in het opbouwen, ontwikkelen, veranderen en beslissingen nemen door hen te betrekken bij kleine problemen zoals, werkloosheid, hoe de huur betalen, zorgverzekering, de groenten die duurder worden, hoeveel geld het zou kosten om deel te nemen aan een of andere partij en vele andere onbelangrijke onderwerpen.

Er zijn mensen die hun best doen om de jongeren te negeren, hun energie en gedachten, zodat zij kunnen stelen overdag. Een van de mooiste voorbeelden is de “Arabische lente”, de jeugd heeft de zaadjes gepland van de revolutie en dieven hebben deze geoogst! Daarom is onze resultaat verplaatst van een humanitaire samenleving naar een resultaat waar mensen zoeken naar simpele zaken in het leven en dromen over wat te dragen, eten en drinken.

De echte problemen die we tegenkomen hadden nooit als reden een tekort aan geld of de stijging of daling van de Euro of dollar, maar eerder hetgeen wat geld teweeg brengt. Naar mijn mening, het grootste risico dat Spanje, Griekenland en Italië moet confronteren na de financiële crisis is niet de crisis zelf. Hoewel het een deel van het risico is, is het probleem veelal de migratie van de jongeren die de kracht van het land zijn. De jongeren als toeschouwers behouden zonder hen te betrekken bij de effectieve deelname waar zij kunnen participeren aan het behalen van doelen, is een historische vergissing die landen maken. Wij moeten erkennen dat ons oordeel op bepaalde zaken soms onvolledig is en niet is geassocieerd met onze kennis en realisatie van standpunten, en de pogingen zijn het echte succes.We moeten een integrerende cyclus maken in onze gemeenschap, het vertrouwen en de kans geven aan de jongeren zich een generatie voor te bereiden met ervaring, volwassenheid, realisatie, capaciteit, verantwoordelijkheid, wijsheid, visie voor de toekomst en creativiteit om zo een evenwicht te bekomen tussen de politieke deelname, sociale en werkverantwoordelijkheid en zo een culturele en intellectuele openheid te bekomen. Dit is niet enkel op regering en institutionele niveaus, maar op alle niveaus, zelfs familiaal.

Verschillende werkervaringen waar de jeugd moet in deelnemen in alle omstandigheden, zelfs in de climax, personaliteit kweken en hun vaardigheden leren zowel wetenschappelijk als praktisch. Maak hen gekwalificeerd zodat ze zich kunnen aanpassen aan en updaten naar nieuwe omstandigheden en train ze op verschillende sociale velden en het jeugd parlement is een duidelijk voorbeeld wat je kunt bereiken met zo’n doelstellingen.

Vraag : Wie heeft er gezegd dat ik moet wachten tot 40 jaar om een beslissingnemer te zijn?

Wij, de jeugd, moeten onze eigen verhalen schrijven en een geschiedenis creëren zonder te wachten op het voetpad naar een gelegenheid. Wij moeten zelf de gelegenheid creëren, we moeten oude bekrompen ideeën afschudden die gecreëerd zijn naar partijconcepten, ras en religie. We moeten grijpen naar hogere ideeën zoals een thuisland, de menselijke beschaving. “(Sta ) op de schouders van reuzen” heeft Newton ooit gezegd. Het begrip van zo’n standpunt is een vruchtbare grond die een veilige plaats biedt, die ervaring transformeert tussen Moderniteit , vertegenwoordigt door de jeugd, en het klassieke. Deze transformatie moet correct zijn met wederzijds respect zonder beledigingen, ondanks de verschillen. En het zou de kloof tussen beiden moeten verminderen, omdat ieder zijn eigen mening heeft, zijn eigen ruimte en zijn manier van werken. Dus laten we deze gelegenheid en plaats voor anderen om te proberen, en eenieder die een fout maakt moet geprezen worden voor het proberen. We zijn niet perfect. We moeten altijd rekening houden dat aan alles een goede kant is. En onze tijd moet gebruikt worden om na te denken over de toekomst en het plannen, niet zoeken naar de fouten van een ander. De slechtste mens onder ons is hij die accepteert een schaakstuk te zijn, die gebruikt wordt om het fort te verdedigen in de willekeurige handen van anderen. Tijd gaat snel voorbij en de geschiedenis vergeeft nooit, dus de vraag is : wat hebben we gedaan?

Mijn boodschap voor de jeugd, vooral voor mezelf, is Hoe meer je leert te leven, hoe meer het leven zal accepteren om met jou te spreken en hoe meer men zal reclameren dat je het niet hebt begrepen. De sleutel tot het leven is: je moet voelen dat je wilt geven…. Breek alle grenzen en vlieg naar de hemel, want de hemel is oneindig, niets is onmogelijk. Je kunt zijn wie je wilt, je kan. Luister naar je hart en hersenen tegelijk en probeer, probeer,…

Mohamad Alsaftawi

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!