De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Cultuur, Gent -

KAREL ARNAUT IN GESPREK MET AMIRA HASS – dinsdag 25 maart 2014| 20:00

vrijdag 14 maart 2014 11:40
Spread the love

Verslaggeving onder bezetting en kolonisering

EYE ON PALESTINE | Turbinezaal

De kritische journalistiek krijgt het doorgaans hard te verduren waar er oorlog en bezetting heerst. Woord en beeld maken deel uit van de machtsstrijd over de realiteit die de verschillende partijen van een conflict bij het publiek willen brengen. Dat geldt ook voor de Israëlische militaire bezetting van de Palestijnse gebieden.

Hoe moeilijk is het om aan kritische verslaggeving te doen in een koloniale context? Welk beeld brengen de media over de Palestijnse bezetting? Behoort het tot de taak van een journalist om zich kritisch uit te laten over schendingen van het internationaal recht of de mensenrechten of moet hij/zij zich beperken tot het registreren en verslaan van feiten en gebeurtenissen? Hoe moeilijk is het als Israëlische om over een conflict te berichten waar haar eigen land betrokken partij is?

In een gesprek met Karel Arnaut zal Amira Hass het hebben over de verslaggeving en haar journalistieke ervaringen in de Palestijnse gebieden. Amira Hass (1956) staat bekend als een van die zeldzame kritische Israëlische journalisten die geen blad voor de mond nemen. Ze leefde drie jaar in Gaza en woont tegenwoordig in Ramallah. Vanuit de bezette Palestijnse gebieden schrijft ze voor de Israëlische krant Haaretz over het dagelijkse leven onder de bezetting. Ze durft daarbij positie innemen tegenover mensenrechtenschendingen van welke kant ook. In eigen land krijgt ze veel tegenwind omdat ze vindt dat de Palestijnen het recht hebben om zich te verzetten tegen het fysieke en structurele geweld van de Israëlische bezetting.

GRATIS

Deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van EYE ON PALESTINE (24.03 – 06.04.2014)

EYE ON PALESTINE is een festival dat kwaliteitsvolle en prikkelende Palestina-gerelateerde film en kunst promoot.  Een brede waaier aan films en documentaires biedt een kijk op het leven van de Palelestijnen en schetst de context waarbinnen hun leven zich afspeelt. Uniek beeldmateriaal dat u zeker moet gezien hebben! Waar mogelijk geeft de filmmaker zelf duiding bij de vertoning. Alle info op www.eyeonpalestine.be

EYE ON PALESTINE is een gemeenschappelijk project van Pianofabriek, KVS, vzw Vrede, Victoria Deluxe, Masereelfonds, Oxfam, Menarg en De Centrale en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet van talloze vrijwilligers en de steun van Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Gemeenschaps Commissie, Mo* en Palestina Solidariteit.

De Centrale | intercultureel centrum
Kraankindersstraat 2, 9000 Gent
tel ++ 32 (0)9 265 98 28
e-mail decentrale@gent.be
website www.decentrale.be

take down
the paywall
steun ons nu!