De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De achtste ‘Giesbaergske Koleuren Gazette’
Cultuur, Interculturaliteit, Burgerparticipatie, Integratie, Boeddhisme, Geraardsbergen, Onafhankelijk, Zenboeddhisme, Giesbaergske Koleuren Gazette, Straatfeest, Vrijwillig, Zen sangha, Koleurenfeest -

De achtste ‘Giesbaergske Koleuren Gazette’

maandag 30 september 2013 10:43
Spread the love

De achtste Giesbaergske Koleuren Gazette is uit, online leesbaar op http://www.giesbaergskekoleurengazette.be/, met 36 blz. vrij leesvoer: net als Rob Wijnberg van De Correspondent koos bedenker en eindredacteur Wim Schrever er van bij de start voor om de publicatie advertentieloos te maken, om het werk in volledige vrijheid te kunnen maken, niet afhankelijk te zijn van meningen, opvattingen, ideeën of ideologieën van adverteerders en de lezers van de Gazette niet te storen met opdringerige banners of promo’s van producten die ze best kunnen missen.

Giesbaergske Koleuren Gazette is een vrijwillig, onafhankelijk en intercultureel project dat met de editie van een driemaandelijkse online krant op twee pijlers steunt: enerzijds wil de Gazette intercultureel werken door mensen uit alle culturen bij hen thuis, in Oostvlaamse provinciestad Geraardsbergen, te gaan interviewen en anderzijds wil de Gazette een (zen)boeddhistische boodschap (helpen) verspreiden. Dat laatste doen de makers door boeddhistische leraren en leerlingen te interviewen.

Giesbaergske Koleuren Gazette is ook op Facebook.

In het achtste nummer o.m. een interview met Jan De Vlieger die 7 jaar in een Japans zenklooster leefde, een kleurig verslag van het eerste Koleurenfeest, een reportage over daklozen in Brussel, een artikel over de straatsesshin als zenboeddhistische praktijk van Zen Sangha, een interview met Compostella-gangerJohn Demil, een interview met Miriam uit Portugal, een bijdrage van Evy Duville in ‘Het leven zoals het is in Ethiopië’, een cursiefje van Tibetaans boeddhist Manu Grisar, een bijdrage literatuur van Nahid Mohammadi en op de voorpagina een beetje uitleg over wat de herfst met je doet. Dat en meer in de achtste Giesbaergske Koleuren Gazette, online leesbaar op http://www.giesbaergskekoleurengazette.be/ (WiSch)

take down
the paywall
steun ons nu!