De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Refugee
Betoging, Brussel, Antwerpen, Boek, Cultuur, Stampmedia, Gent, Actie, De Wereld Morgen, Burgerparticipatie, 'Handen Af van Venezuela', 'Occupy Wallstreet', 'Macbeth', #dimitrischristoulas, 'Aggression' -

Vluchteling = Mens

woensdag 1 mei 2013 09:34
Spread the love

Wat komt er als eerste in u op wanneer u het woord “Vluchteling” hoort?

We dienen de stereotypes rond het concept van het woord “Vluchteling” te doorbreken en te begrijpen dat een vluchteling een mens is. Wie denkt dat de persoon die asiel komt vragen in Europa komt om te spelen, te corrumperen, wie denkt dat de vluchteling slecht is en geen scholing heeft, die denkt verkeerd!

Europa, die haar zorgende handen voor vluchtelingen heeft geopend, wij zijn hand in hand en zij aan zij om haar te ontwikkelen en we hebben allemaal samen –vluchteling, migrant, nieuwkomer, Europeaan- een gemeenschappelijke wens om er het beste van te maken en te streven met al onze kracht om haar te beschermen.

De vluchteling heeft zijn thuisland, zijn familie, zijn leven achtergelaten en was gedwongen om de allergrootste en meest ondenkbare druk het hoofd te bieden. Als je ’s nachts bij hem zou aankloppen, zou je zijn kussen meerdere keren opgeplooid zien door de pijn die hij met zich meedraagt en als je de muren zou ondervragen over hem, dan zouden ze zijn verhaal vertellen.

Wanneer je de rimpels op zijn gezicht telt, zal je ontdekken dat hij een oude man wordt. Ieder rimpel draagt duizend verhalen. En als je ziet dat hij grijs haar heeft terwijl hij nog jong is, vraag hem dan niet welke haarkleuring hij gebruikt heeft, omdat hij iets anders gebruikte en dat is misschien moeilijker te begrijpen, want het heet pijn.

De zaken rond asiel zou zijn mocht men dit kunnen scheiden en meer professionele werken, Vooral de moeite waard voor zij die een duidelijk politiek, religieus of oorlogsvluchteling is en die tenslotte geen enkele bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.

Een goede zaak zou zijn mocht men dit kunnen scheiden en meer professionele werken en deze zouden beschouwd moeten worden als strategische en belangrijke entiteiten. Hoe?

  1. Opnieuw de fundamentele en belangrijke waarde aan het concept van een vluchteling hechten binnen een visie zodat deze klaar en duidelijk is. Mensen moeten bewust worden dat een vluchteling geen pleziertje is dat sommige mensen verdienen en anderen niet.
  2. Het ontwikkelen van strategieën van de overheden om vluchtelingen te ontvangen ontwikkelen en de betrokkenheid van internationale en lokale mensenrechtenorganisaties, zowel op toezichthoudend als uitvoerend vlak, ontwikkelen. We moeten de werknemers in dit veld zorgvuldig selecteren op ervaring, bewustzijn, onderwijsniveau , kennis van verschillende culturen, overtuiging van de rol van de andere en creativiteit.
  3. Verbeteren van ontvangstcentra met het oog dat het net een goudmijn zou zijn voor vluchtelingen en door te werken, de energie van vluchtelingen te investeren en de bestaande ontwikkelingen te leiden in de juiste richting. Ondanks de ontelbare problemen die in ons hoofd spoken, verwachten we projecten van de overheid om ons te helpen overleven, om de druk te vergeten en een nieuw leven te beginnen. Ik noem dit project zelfontwikkeling omdat je er geen grote sommen geld in moet investeren. Het bestaat erin de vluchtelingen hun mentale energie onderling te laten uitwisselen en te ontwikkelen.
  4. De stereotypes doorbreken en er echt werk van maken om de gemeenschap te integreren, tussen de mensen in, want er is geen verschil tussen ons.
  5. Er is een fundamenteel verschil tussen het begrip van Terrorisme en Vluchteling. The terrorism has no religion! Zeker hebben we niet een terroristische operatie nodig in de meest heilige plaats voor moslims in Medina om te geloven dat alles wat er gebeurd is, is niets te maken met de islam en moslims. Het is tegen mij, jij en is een grote bedreigd voor onze kinderen en zijn toekomst. Vergeet niet dat de grootste slachtoffers van IS, AL-Shabaab en Al-Qaeda-terrorisme nog steeds moslims zijn. Moslims in Irak, Afghanistan, De Hoorn van Afrika, en andere landen en regio’s.
  6. Alles wat er in de media over de term van “vluchteling crisis” en “vluchtelingen zullen de ineenstorting van het Europese sociale orde te versnellen” is totaal niet correct.

Het echte concept van mensenrechten en democratie zoals we dat noemen gelinkt aan de praktische uitvoering ervan en niet alleen slogans die in het nieuws voorkomen. De vluchtelingen zijn niet nummers maar mensen.

Tenslotte, deze vluchtelingen/nieuwkomers/migranten moeten we beschouwen als vrienden die dit land moeten verdienen mede door te investeren om hun energie te kanaliseren om zo een belangrijke bouwsteen van de maatschappij te zijn en mede het nieuwe land te beschermen in zijn democratie. Deze vluchteling kan morgen je buurman, je collega, sportvriend of zelfs je familie worden. Samen kunnen we met vereende krachten dit België opbouwen en beschermen zelfs als je Jan of Mohammed of Aisha heet, er verschillend uitziet of religieus en politiek andersdenkend bent.

.                                                                

 Mohamad Alsaftawi

take down
the paywall
steun ons nu!