De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klimaatfondsen voor Bolivië en Ecuador niet toegekend door VS
Bolivie, VS, COP15, Ecuador, Klimaatakkoord, Cap and trade, Emissiehandel -

Klimaatfondsen voor Bolivië en Ecuador niet toegekend door VS

zaterdag 10 april 2010 12:03
Spread the love

Je kan besluiten tot een boycot van het Kopenhagen-akkoord – maar dat komt met een prijs. Voor Bolivië, is dat 3 miljoen dollar, voor Ecuador 2,5 miljoen dollar.

Bolivië ontpopte zich als één van de ferventste critici van het door de VS bemiddelde Klimaatakkoord in december vorig jaar, met het argument dat dit politieke akkoord erop gericht is een wereldwijd handelssysteem op te zetten voor de uitstoot van broeikasgassen dat een aanval is van de kapitalistische landen op de arme landen.

Ecuador, van zijn kant, heeft op 31 januari een brief ingediend met de verklaring dat het geen deel wilt uitmaken van het akkoord. Beide landen kwamen in aanmerking voor financiering in het kader van Obama’s “Global Climate Change”-initiatief.

“Er is financiering die werd overeengekomen als onderdeel van het Kopenhagen-akkoord en, als algemene regel, gaat de VS haar middelen aanwenden voor landen die hebben aangegeven deel te willen uitmaken van dit akkoord,” zei de speciale VS-gezant voor het klimaat Todd Stern in een interview.

Voor het volledige artikel van Juliet Eilperin (Engels): The Washington Post

Voor een inzicht in emissiehandel (Engels): The Story of Cap and Trade

Van 19 tot 22 april is Evo Morales, president van Bolivië, gastheer van een alternatieve klimaatconferentie, de World People’s Conference On Climate Change and the Rights of Mother Earth, in de stad Cochabamba.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!