De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Europa, VS, COP15, WikiLeaks, Cablegate, COP16 -

WikiLeaks – Van Rompuy ziet geen heil in VN-klimaat- onderhandelingen

zondag 5 december 2010 22:43
Spread the love

In een gelekte telex op WikiLeaks die verslag uitbrengt van een ontmoeting tussen VS-ambassadeur Gutman en voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, op 23 december 2009, laat deze laatste zich zeer negatief uit over de uitkomsten van de COP15 en de COP16.

COP15

Het verslag maakt er melding van dat Van Rompuy zeer gefrustreerd was door de COP15, die van 7 tot 18 december 2009 in Kopenhagen plaatsvond. Hij noemde deze klimaattop een “ongelofelijke ramp” en laakte dat Europa “geheel buitengesloten” en “slecht behandeld” werd.

Zo hekelde hij het feit dat men niemand van ‘Europa’ had uitgenodigd. Hoewel hij daarvoor ook een deel van de schuld bij Europa leek te leggen aangezien “niemand weet wie te bellen: Merkel, Barosso, wie weet wie.”

Hij zei dat hij plande de leiding in handen te nemen om Europa op één lijn te krijgen.

Het is pas  sinds februari 2010 trouwens dat er een Europees Commissaris voor Klimaatactie is, die men misschien in dergelijk geval zou kunnen bellen. Deze positie wordt momenteel ingevuld door de Deense Connie Hedegaard. Zij was de Deense minister belast met de organisatie van de COP15.

Volgens Van Rompuy was het enige zaligmakende aan de COP15 dat hij er niet aanwezig was omdat anders zijn voorzitterschap van de Europese Raad over was geweest nog voor het was begonnen.

Hoewel hij bekritiseerd was omdat hij er niet aanwezig was, was hij van mening dat hij daar niet hoefde te zijn aangezien zijn voorzitterschap pas zou ingaan op 1 januari.

COP16

Reeds eind 2009, zo lezen we in de telex, had Van Rompuy alle hoop voor een goede uitkomst tijdens de COP16 in “Mexico City” (het is Cancún geworden, nvdr) opgegeven.

Frans Van Daele, Van Rompuy’s stafchef op dat moment, noemde de COP16 “Nightmare on Elm Street 2.” Hij vroeg zich af “wie dergelijke horrorfilm nog eens opnieuw zou willen zien?” Waarop Van Rompuy zei dat “multilaterale vergaderingen niet zullen werken.”

Volgens Van Rompuy moest Europa eerst samen zitten met de VS. Vervolgens moesten zij dan samen zitten met China. Eerder dan het falen van Cancún af te wachten.

De strategie die Van Rompuy hier schetst, legt het initiatief bij hen die het meeste bijdragen aan de klimaatcrisis en sluit in wezen het Zuiden uit van enige inbreng, om het vervolgens voor voldongen feiten te plaatsen.

Van Rompuy deelde mee dat hij van plan was het over Kopenhagen te hebben tijdens een top tussen de EU en de VS te Madrid, die voor mei 2010 gepland was.

Europa, wie?

De ironie wilt dat president Obama besloot niet naar deze top te komen waardoor deze niet doorging. VS ambtenaren verklaarden onder andere dat Obama de vorige top tussen de VS en de EU, in juni 2009 te Praag, tijdsverspilling vond.

Door de afzegging van Obama voelden de Europese ambtenaren zich beledigd en rees onder hen de groeiende bezorgdheid dat Europa als vanzelfsprekend wordt beschouwd en aan belang inboet in de ogen van de VS.

Ongeveer zoals het Zuiden zich zou voelen wanneer het uitgesloten zou worden bij de klimaatonderhandelingen.

Wat nu?

Vlaams minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, liet zich afgelopen zondag in mineur uit vooralleer zij naar de COP16 vertrok waar zij de EU zal vertegenwoordigen.

Voor de media verklaarde ze dat er niet meer wordt verwacht dat er een globaal bindend klimaatakkoord zal komen omdat de VS en China niet bereid zijn om bindende afspraken te maken.

Daarom zal de EU trachten er enkele deelakkoorden uit de brand te slepen, zoals dit rond ontbossing.

Maar het gevreesde REDD-akkoord (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) bijvoorbeeld, dreigt een hol instrument te worden dat de deur openzet voor nog meer emmissiehandel en speculatie op de kap van het klimaat en van het Zuiden.

Een zichzelf vervullende voorspelling vanwege Herman Van Rompuy? Een natte droom voor liefhebbers van het horrorgenre?

Het resultaat zou net zo desastreus geweest zijn indien men eerst de EU en de VS had samen gezet, met vervolgens China erbij, om klimaatafspraken te maken, zoals Van Rompuy graag zou willen zien.

We weten ondertussen voldoende om welke belangen zij denken. Niet in de eerste plaats het klimaat, noch het Zuiden.

Link:

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!