De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ook Waalse vergunningen voor gascentrales geschorst: Tegengas in beroep tegen plannen Engie en Luminus
Opinie - Tegengas

Ook Waalse vergunningen voor gascentrales geschorst: Tegengas in beroep tegen plannen Engie en Luminus

Op 30 juli verleende de Waalse regering een vergunning aan Engie-Electrabel voor de bouw van een mega-gascentrale in Awirs, Flemalle. Tegengas tekende deze week beroep aan tegen dit besluit waardoor de vergunning voorlopig is opgeschort. Eerder al ging de burgergroep in beroep tegen de vergunningen voor de centrales van Engie in Charleroi en die van Luminus in Seraing en Gent. 

maandag 6 september 2021 19:44
Spread the love

 

Deze laatste in een reeks beroepschriften betekent dat minder dan een maand voor de sluitingsdatum van de CRM veiling, op 30 september, slechts één van de Waalse gascentrales een vergunning heeft, namelijk het project van Eneco in Manage. Aan dit project zijn echter zulke strenge voorwaarden gekoppeld wat betreft afvang en opslag van CO2 dat het bedrijf eerder al te kennen gaf dat dit economisch en technisch niet haalbaar is. Geen enkele Vlaamse gascentrale heeft op dit moment een vergunning.

“Ons verzet tegen deze nutteloze, schadelijke en onrechtvaardige gascentrales is succesvol, maar wij waarschuwen alle politici, zowel op regionaal als federaal niveau, dat de opgelopen vertraging geen excuus mag zijn om de kernuitstap uit te stellen”, aldus een woordvoerder van Tegengas. “Het goede nieuws is dat we niet hoeven te kiezen tussen twee kwaden. Zoals energiewaakhond de CREG concludeerde in haar rapporten heeft België genoeg capaciteit om de winters door te komen. De enige weg vooruit is er een naar 100 procent duurzame energie.”

Tegengas tekent in haar beroepschrift bezwaar aan tegen de ondemocratische manier waarop de raadplegingen georganiseerd zijn. “Met online informatiebijeenkomsten ontzeg je een groot deel van de bevolking haar recht op inspraak. Bovendien vielen de beroepsprocedures midden in de zomerperiode”, aldus Tegengas.

Ook wijst Tegengas op de cumulatieve effecten van de centrales in Seraing en Awirs die op nog geen 5 kilometer van elkaar staan. Deze centrales zullen samen tot 4 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten. ​​​​​​​Daarnaast stoten deze centrales fijn stof en stikstofoxiden (NOx) uit, wat rechtstreekse gevolgen zal hebben voor de gezondheid van de bewoners en het milieu tot ver buiten de grenzen van de gemeenten. De cumulatieve vervuiling van de Maas met al te warm water en ammoniak door beide centrales werd ook niet in overweging genomen.

“Omdat Vlaamse politici met een pro-nucleaire agenda zich massaal tegen de gascentrales keren, dreigt Wallonië een elektrische vuilbak te worden. Daarom vragen wij dat de Waalse Ministers van Leefmilieu (Mevr. Tellier-ECOLO) en van Klimaat (Dhr. Henry- ECOLO) de verleende milieuvergunningen in te trekken.” Tegengas bereidt zich ondertussen voor op beroepsprocedures bij de Raad van State.

“Sinds de wet op de geleidelijke afschaffing van kernenergie in 2003 had Engie-Electrabel zich volledig moeten toeleggen op hernieuwbare energiebronnen in plaats van op fossiele brandstoffen. Wij willen de komende 25 jaar niet eindigen met een vervuilende fossiele-brandstofindustrie in onze achtertuin. Wij zijn het niet eens met dit uiterst dure, onverantwoorde en onnodige gebruik van belastinggeld ten koste van de tarieven voor huishoudens.”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!