De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ontwikkelingslanden dreigen ermee het licht uit te doen in Cancun
ACV, Klimaat, Cancun -

Ontwikkelingslanden dreigen ermee het licht uit te doen in Cancun

zondag 5 december 2010 20:46
Spread the love

Na de eerste week van onderhandelen wordt de balans opgemaakt in Cancun. Iedereen weet dat het zeer moeilijke onderhandelingen zijn. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er hier en daar dreigende taal gesproken wordt. Aanleiding voor de onenigheid is de duidelijke taal van Japan over het vervolg van het Kyotoprotocol. Voor hen hoeft het niet meer. Vooral een aantal Latijnsamerikaanse ontwikkelingslanden hebben hier sterk op gereageerd. De ALBA-groep (Bolivariaans Alternatief voor de Amerika’s), waarin met name Bolivia van zich laat spreken, doen zeer moeilijk. Ze dreigen er mee om de onderhandelingen stop te zetten, om het licht uit te doen in Cancun.De start van de tweede week van de onderhandelingen betekent ook dat de politieke verantwoordelijken toekomen. De ministers moeten op basis van het werk dat door de onderhandelaars geleverd werd, zoeken naar een akkoord. De teksten die nu op tafel liggen tonen aan dat er nog veel werk is. De nieuwe tekst over de opvolger van het Kyotoprotocol is nog maar pas voorgesteld. Het is nog wachten op de eerste reacties. Het is wel al duidelijk dat de engagementen van de landen om hun emissies te reduceren (pledges) ruimschoots onvoldoende zijn om de klimaatopwarming onder de 2°C te houden. Ofwel moeten de landen onmiddellijk hun engagementen aanscherpen, ofwel moeten er afspraken gemaakt worden over de manier waarop dit moet gebeuren.De rechtvaardige transitie ontbreekt nog steeds in de teksten!
Ook in de tweede werkgroep, over de langetermijnaanpak van de klimaatverandering (LCA-werkgroep), zijn er nog heel wat problemen. Eerder gaven we al aan dat de Voorzitster van deze werkgroep, Mrs. Margaret Mukahanana-Sangarwe, onze eis voor een rechtvaardige transitie niet opgenomen had in haar nota. Ook in de nieuwe tekst die zaterdag voorgesteld werd, staat de rechtvaardige transitie niet in. Dit is spijtig aangezien er openlijke steun is van de Verenigde Staten, de Europese Unie, Argentinië enz. Dit zijn niet van de minster landen. Eventueel kan er nog een plaats gevonden worden in het voorwoord, maar dit is nog lang niet zeker. Waarschijnlijk zijn er strategische redenen om de rechtvaardige transitie (nog) niet op te nemen. Men is vooral bang dat een aantal landen deze vermelding zullen gebruiken om nog vele andere eisen op tafel te leggen. Daar zijn soms zeer terechte vragen bij, maar ook minder opportune. Denken we maar aan de steun die de olielanden uit het Middenoosten vragen ter compensatie voor de vermindering van het oliegebruik…Het is meer dan duidelijk dat we met het IVV zeer zorgvuldig moeten werken om onze punten in de tekst te krijgen. Hierbij moet het volledige plaatje voor ogen gehouden worden. De LCA-tekst gaat in eerste instantie over de klimaatengagementen van alle landen, van noord en van zuid. Eens er daar een constructieve dynamiek kan gevonden worden kunnen wij er onze eisen voor een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid aan koppelen. We zijn er alvast van overtuigd dat het ene niet zonder het andere kan. Laat ons hopen dat de ministers die hier beginnen toe te komen daar ook van overtuigd zijn.‘Hey, Joke’
Deze avond komt Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege toe. Voor haar vertrek kreeg ze van de Klimaatcoalitie een dvd van de betoging die vorige week zondag door Brussel trok en een gouden plaat met het Klimaatlied dat op die betoging gezongen was. Dat lied is een herwerkte versie van ‘Hey, Jude’ van The Beatles en kreeg de titel ‘Hey, Joke’ mee. http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20101205_023
 De vertegenwoordigers van de vakbonden hier in Cancun hopen haar morgen te kunnen ontmoeten om onze bezorgdheid over het verloop van de onderhandelingen aan haar over te maken. We hopen er op dat ze, vanuit haar rol in het kader van het Europese Voorzitterschap, mee aan de kar kan trekken.De volgende dagen moeten we er vooral voor zorgen dat het licht niet uit gaat in Cancun!Bert De Welhttp://acv-klimaat.blogspot.com/

take down
the paywall
steun ons nu!