Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vakbonden van over heel de wereld zijn ontgoocheld over het resultaat van de klimaatonderhandelingen in Durban. In het akkoord erkennen de landen expliciet dat de beloofde emissiereducties onvoldoende zijn om de opwarming onder de noodzakelijke 2°C te houden.  Als antwoord hierop bel...

In het congrescentrum van Durban is een menigte van vakbondsvertegenwoordigers, campagnevoerders en activisten samengekomen om heel de nacht de wacht te houden tijdens de laatste nacht van de klimaatonderhandelingen. Na twee weken onderhandelen zijn de gesprekken in de beslissende ...

Deze ochtend werden de leden van de Belgische delegatie op de klimaatconferentie in Durban getrakteerd op lekkers van de Sint. Dit zorgde alvast voor blije gezichten bij de onderhandelaars die duidelijk de eerste tekenen van vermoeidheid vertonen. De onderhandelingen zelf geven weini...

De eerste week van onderhandelen zit er bijna op in Durban. Volgende week komen de ministers. Van hen wordt verwacht dat ze de politieke knopen tegen vrijdag doorhakken. Halfweg de conferentie is er echter weinig hoop dat dit effectief gaat gebeuren. De intrieste patstelling tussen d...

Terwijl de klimaatonderhandelingen in Durban tergend traag vooruit gaan is deze conferentie ook een gelegenheid voor ontmoetingen en uitwisseling van ideeën. Driehonderd vakbondsvertegenwoordigers uit veertig landen ontmoeten elkaar tijdens een eigen parallelle conferentie, de World ...

ACV-voorzitter Luc Cortebeeck pleit om geen enkele crisis te negeren, ook niet de klimaatverandering. Want vooral de sociaal zwakkeren zullen het slachtoffer zijn. We leven vandaag in uiterst moeilijke tijden. We zijn getuige van een systeemcrisis op Europees en wereldniveau van ons...

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Gezamenlijk persbericht van ACV, ABVV, ACLVB, BAPN, BBL, 11.11.11, IEW en CNCD. In april moet België aan Europa een nationaal hervormingsprogramma voorleggen in het kader van de nieuwe Europese middellangetermijnstrategie Europa 2020.Dat moet in het bijzonder een concrete invulling ...

De klimaatonderhandelingen zijn gered

Vorige nacht werd hier in Cancun het internationale klimaatbeleid terug op de sporen gezet. Op het einde realiseerden alle partijen zich dat de multilaterale aanpak van het klimaatbeleid op het spel stond. De vraag werd zelfs gesteld of de Verenigde Naties nog in staat waren om belan...

Schimmengevecht rond rechtvaardige transitie in Cancun

Op anderhalve dag van het einde van de klimaatonderhandelingen in Cancun staan we nog steeds nergens. De toponderhandelaars geven aan dat er vooruitgang is geboekt, maar dat er nog zeer veel thema’s open staan. Tijdens de briefings die georganiseerd worden door de Belgische delegatie...

Over ballen aan een kerstboom in Cancun

UPDATE: Voor u verder leest willen we reeds aangeven dat de Europese Unie gehoor gegeven heeft aan onze oproep om de rechtvaardige transitie actief te ondersteunen. Tijdens een werkgroep over de toekomstvisie op het klimaatbeleid heeft Europa expliciet gevraagd dat de "rechtvaardige ...

Load More