De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Over ballen aan een kerstboom in Cancun
ACV, Klimaat, Cancun -

Over ballen aan een kerstboom in Cancun

maandag 6 december 2010 21:06
Spread the love

UPDATE: Voor u verder leest willen we reeds aangeven dat de Europese Unie gehoor gegeven heeft aan onze oproep om de rechtvaardige transitie actief te ondersteunen. Tijdens een werkgroep over de toekomstvisie op het klimaatbeleid heeft Europa expliciet gevraagd dat de “rechtvaardige transitie” opgenomen zou worden in de teksten. We zijn blij dat de EU zijn nek uitstoken heeft. Vervolgens hebben de VS, Noorwegen en Gambia voor de Afrikaanse landen de EU ondersteund! Laat ons hopen dat deze actie gevolg heeft voor de definitieve tekts!De vertegenwoordigers van de Belgische vakbonden, werkgevers, milieu- en ontwikkelingsorganisaties keken reeds een aantal dagen uit naar de ontmoeting met de Belgische ministers. Intensief overleg tussen de overheid en het middenveld is één van de sterke punten van de Belgische delegatie. Alle organisaties kregen de kans om hun bekommernissen te uiten. In naam van de vakbonden heb ik aangegeven dat we erg ontgoocheld zijn omdat onze rechtvaardige transitie nog steeds niet opgenomen is in de onderhandelingsteksten. We zijn vooral ontgoocheld omdat Europa alleen passief steun geeft. Nochtans is er sinds Kopenhagen een consensus over dit begrip bij alle landen. Zelfs de VS is een sterke verdediger geworden. Minister Schauvliege gaf toelichting bij de aanpak van de EU. De EU verkiest een strategische aanpak met de rechtvaardige transitie. De Europese onderhandelaars vrezen nl. een “kerstboomeffect”. Indien wij onze bal (de rechtvaardige transitie!) in de boom willen, dan willen de andere landen ook hun ballen in de boom. De vrees is dat teveel ballen de takken zal doen breken. Daarom verwijzen ze ook steeds naar de ontwikkelingslanden. Zij moeten de rechtvaardige transitie maar vragen. Onze collega’s van andere Europese vakbonden hebben hetzelfde verhaal gehoord bij hun regeringen.

Het spreekt voor zich dat we deze aanpak niet zien zitten. De sociale aspecten van het klimaatbeleid dienen niet als versiering voor een akkoord. Zowel de sociale als de economisch duurzaamheid van een akkoord moeten van bij de start meegenomen worden. We herhalen dan ook onze sterke oproep aan alle Belgische minisers en hun Europese collega’s om hun nek uit te steken over de rechtvaardige transitie. Dit is een thema waarbij de rijke westerse landen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Het gaat niet op om de bal (niet de kerstbal, maar de verantwoordelijkheid !) door te spelen aan de ontwikkelingslanden. De Belgische onderhandelaars hebben aangegeven dat ze onze bezorgdheid zullen opnemen in de standpunten van de EU. We volgen dit verder op.

Bert De Wel
http://acv-klimaat.blogspot.com/

take down
the paywall
steun ons nu!