De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Schimmengevecht rond rechtvaardige transitie in Cancun
ACV, Klimaat -

Schimmengevecht rond rechtvaardige transitie in Cancun

donderdag 9 december 2010 20:11
Spread the love

Op anderhalve dag van het einde van de klimaatonderhandelingen in Cancun staan we nog steeds nergens. De toponderhandelaars geven aan dat er vooruitgang is geboekt, maar dat er nog zeer veel thema’s open staan. Tijdens de briefings die georganiseerd worden door de Belgische delegatie krijgen we echter elke ochtend een waslijst aan knelpunten die niet opgelost geraken. De Mexicanen zouden zeer graag met een financieel akkoord naar buiten kunnen komen. De kaarten liggen echter niet goed. De ontwikkelingslanden beschouwen deze middelen niet als “hulp” maar als een vergoeding voor de klimaatverandering die door de geïndustrialiseerde landen is veroorzaakt. Daarenboven vinden ze de 100 miljard dollar per jaar vanaf 2020 die in Kopenhagen beloofd werden ruimschoots onvoldoende. Volgens hen moet dit opgetrokken worden tot 600 miljard dollar per jaar. Het spreekt voor zich dat dit geen evidente boodschap is gezien de begrotingsproblemen in de meeste landen.

Het tweede probleem gaat over de emissiereductie engagementen. De beloftes om emissies te reduceren die in Kopenhagen op tafel werden gelegd zijn ruimschoots onvoldoende om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden. Daarenboven lijkt niemand een oplossing te hebben voor de manier waarop deze emissiereducties juridisch vastgelegd moeten worden. De ontwikkelingslanden willen dat dit via het Kyotoprotocol gebeurt. Het is duidelijk dat de VS nooit zal toetreden tot een dergelijk protocol, en ook Japan heeft zich ondertussen uitgesproken tegen de verderzetting van het Kyotoprotocol. De onderhandelaars zullen dus zeer creatief uit de hoek moeten komen om deze tegenstelling te overbruggen in de beslissingen die morgen of overmorgen in Cancun genomen moeten worden.

Tenslotte nog een woord over de centrale eis van de vakbonden over de vermelding van de rechtvaardige transitie in de teksten. De tweehonderd vertegenwoordigers van de internationale vakbonden lopen er sinds een aantal dagen vertwijfeld bij. Elke regering of onderhandelaar die we aanspreken, ondersteunt volmondig onze eis. Toch verschijnt de rechtvaardige transitie niet in de teksten. Niemand kan echter aangeven waar het probleem zit, bij welk land of bij welke onderhandelaar. Indien je niet weet op wie je je pijlen moet richten, wordt het moeilijk om aan de slag te gaan. Hopelijk krijgen we vandaag meer informatie zodat dit schimmengevecht rond de rechtvaardige transitie kan stoppen.

Bert De Wel

http://acv-klimaat.blogspot.com/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!