ACV, Klimaat, Durban, Durban 2011 -

Vakbonden over het klimaatakkoord van Durban: te weinig en te laat

dinsdag 13 december 2011 17:22
Spread the love

Vakbonden van over heel de wereld zijn ontgoocheld over het resultaat van de klimaatonderhandelingen in Durban. In het akkoord erkennen de landen expliciet dat de beloofde emissiereducties onvoldoende zijn om de opwarming onder de noodzakelijke 2°C te houden.  Als antwoord hierop beloven ze nog eens vier jaar te onderhandelen over maatregelen die pas in 2020 in werking zullen treden. Hoe valt dit te rijmen met de aanbeveling van de wetenschappers die stellen dat de globale emissies nog vóór 2020 effectief moeten beginnen dalen?

De vakbonden gingen naar Durban met duidelijke vragen: een verlenging van het Kyoto-protocol , bindende afspraken om zo snel mogelijk  tot een globaal en juridisch bindend akkoord te komen met alle landen en een operationalisering van het Green Climate Fund met financiering voor het Zuiden.

Sharan Burrow, algemeen secretaris van het Internationaal Vakverbond: “Het Kyoto-protocol, een essentieel onderdeel van het klimaatverdrag, werd gered maar zonder de belangrijkste landen (Japan, Canada en Rusland), zonder engagementen om emissies te reduceren en met belangrijke achterpoortjes. Er is een akkoord over het  Green Climate Fund, maar zonder de verbintenis om ook effectief voor financiële middelen te zorgen. En, nieuwe onderhandelingen werden opgestart, maar de maatregelen zullen pas in voege treden in 2020. De berg heeft een muis gebaard. Het klimaatakkoord is te weinig en te laat.”

Vanuit het ACV zien we toch één lichtpuntje in het akkoord van Durban. Onder zware druk van de Europese Unie, samen met de armste landen en de kleine eilandstaten, hebben de VS, China en India een akkoord met ‘juridische kracht’ aanvaard. Hierover zal nog onderhandeld moeten worden tot in 2015, het zal pas in 2020 in voege treden, en het is maar de vraag ‘hoe’ bindend dit akkoord zal zijn. Maar, het is alvast een breuk met het verleden. Ook de nieuwe groeilanden en de VS moeten hun klimaatverantwoordelijkheid nemen.

Sharan Burrow benadrukte nog dat de vakbonden niet tot 2020 zullen wachten met acties om emissies te reduceren en onze economieën te hervormen. In 2012 en daarna zullen we blijven pleiten voor meer ambitieuze overheden, voor groene en groenere jobs, en voor sociale rechtvaardigheid die het haalt op de huidige economische orde die, spijtig genoeg, weer het pleit won in Durban.

Bert De Wel

take down
the paywall
steun ons nu!