Please Ms. Schauvliege! Please Mr. Henry! Please Mr. Wathelet!
ACV, Klimaatconferentie -

Please Ms. Schauvliege! Please Mr. Henry! Please Mr. Wathelet!

woensdag 20 november 2013 15:07
Spread the love

De Belgische vakbonden hadden vandaag een ontmoetingen met Vlaams minister Joke Schauvliege en Waals minister Philippe Henry. We wilden absoluut de ministers spreken om hen te vertellen over onze grote bezorgdheid over de conferentie. De slachtoffers van tyfoon Haiyan zijn nog maar amper begraven en de klimaatonderhandelaars doen weer gewoon verder met rond de pot te draaien alsof er niets is gebeurd. Het is aanstootgevend!

Net zoals de meeste deelnemers aan de klimaatconferentie, kwamen ook de vakbondsafgevaardigden met beperkte verwachtingen naar Warschau. Met een paar praktische beslissingen die ons op weg zouden zetten naar een goed akkoord in Parijs zouden we al zeer tevreden zijn. Twee gebeurtenissen hebben die situatie echter grondig veranderd. Eerst is er de supertypfoon Haiyan, die met de duidelijkheid van een mokerslag aangaf wat de gevolgen van de klimaatopwarming zijn. De tweede gebeurtenis is de reactie van de landen op die tyfoon: de verlaging van emissiereductie-engagementen door Australië en Japan en de weigering van de rijke landen om een extra euro of dollar op tafel te leggen voor het klimaatbeleid. Iedereen weet nochtans dat de emissies (aanzienlijk) omlaag moeten en dat er (veel) geld nodig is om te investeren in een koolstofarme economie. De rijke landen beloofden 100 miljard per jaar vanaf 2020. Op het eerste zicht lijkt dit een gigantisch bedrag, maar vertegenwoordigers van de Wereldbank (!) gaven aan dat zelfs dit niet voldoende zal zijn.

Effectieve CO2-reducties en meer geld zijn absoluut nodig, maar voor de vakbonden is het ook de manier waarop dit klimaatbeleid gevoerd wordt essentieel. Wij willen een sociaal rechtvaardig beleid, een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme samenleving. Ook hier dreigt het fout te lopen op deze conferentie. In de vele spelletjes Stratego die de onderhandelaars spelen blijkt de EU  bereid om de ‘rechtvaardige transitie’ als wisselgeld (bargaining chip in de taal van de onderhandelaars) in de balans te gooien met andere eisen. Het is duidelijk dat we hier ten stelligste tegen protesteren.

Minister Schauvliege beloofde ons om binnen de EU aandacht te vragen voor een correcte aanpak van de rechtvaardige transitie, waarvoor we haar danken. De minister sprak o.a. over het partnerschap voor water dat Vlaanderen heeft met de Verenigde Naties. Ook minister Henry betuigde voor 100% zijn steun voor onze rechtvaardige transitie. Hij verwees naar daarenboven naar de jobs die gecreëerd zullen worden dank zij het Waalse klimaatbeleid.

Allemaal goede initiatieven, maar het blijft onvoldoende. Het zijn de ministers die aan tafel zitten in de onderhandelingen; het zijn zij die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De leiders van de 6 grootste milieu- en ontwikkelingsorganisaties zoals Greenpeace, WWF en ActionAid, samen met het Internationaal Vakverbond roepen de ministers op hun verantwoordelijkheid te nemen:

“We call on all leaders to prove in Warsaw that they will choose clean energy over dirty energy, renewables over fossil fuels, peoples’ needs and desires over corporate interests, and a safe future without run-away climate change.”

take down
the paywall
steun ons nu!