Genoeg = Genoeg: Vakbonden verlaten klimaatonderhandelingen!
ACV, Internationaal Vakverbond (IVV), Klimaatonderhandelingen -

Genoeg = Genoeg: Vakbonden verlaten klimaatonderhandelingen!

donderdag 21 november 2013 16:16
Spread the love

Het Internationaal Vakverbond (IVV), samen met de grote milieu en ontwikkelingsorganisaties, protesteren tegen de gang van zaken op de klimaatconferentie COP 19 in Warschau. Zij betreuren ten zeerste dat overheden op de conferentie onvoldoende actie ondernemen tegen de negatieve impact van de klimaatverandering op het leven van burgers en hun jobs.

Vakbonden en NGOs verlaten vrijwillig de Klimaatonderhandelingen in Warschau. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de COP’s dat dit zo massaal gebeurt.

Sharan Burrow, Algemeen Secretaris van het IVV, zei dat de politici gefaald hebben. Terwijl de klimaatwetenschappers in onmiskenbare termen aangeven dat de opwarming escaleert staan de onderhandelaars stil of gaan ze achteruit inzake emissiereductie-engagementen, financiering, uitwisselen van technologie en het verzekeren van een rechtvaardige transitie zoals werknemers vragen.

“Wij zijn gechoqueerd door sommige van de rijkste landen ter wereld, zoals Canada en Australië, die blijk geven van een volledig gebrek aan verantwoordelijkheidszin inzake emissiedoelstellingen; gechoqueerd door de weigering van bijna alle ontwikkelde landen om voor financiering te zorgen, gechoqueerd door de landen die de nood aan een ‘rechtvaardige transitie’ voor de werknemers en hun families in vraag stellen.”

“In het licht van de verlaging door Japan van zijn emissiereductiedoelstelling  vertrouwen de vakbonden er op dat via sociaal overleg Japan zal deelnemen aan de klimaatonderhandelingen in Lima met vernieuwde ambitie en leiderschap.”

“De beheersing van de klimaatonderhandelingen door de bedrijfswereld is onaanvaardbaar. Dezelfde bedrijven die pleiten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen op milieu en sociaal vlak exploiteren hun werknemers en het milieu. “

“Het IVV zal de werknemers over heel de wereld mobiliseren om er voor te zorgen dat democratisch verkozen regeringen hun werk doen inzake jobcreatie, verdediging van rechten, investering in technologieën om te zorgen voor tewerkstelling en waardig werk,” stelde Sharan Burrow.

Het gezamenlijk statement van het IVV en de NGO’s vind je hier: http://www.ituc-csi.org/climate-change?lang=en

Het IVV vertegenwoordigt 176 miljoen werknemers in 1586 landen en heeft 325 nationale leden, waaronder het ACV.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!