De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vlaamse Vredesweek / Sing for the Climate
Klimaat, Vrede -

Vlaamse Vredesweek / Sing for the Climate

dinsdag 25 september 2012 13:51
Spread the love

Zingen voor vrede en voor een rechtvaardig klimaatbeleid in het hart van Herent
Zondag 30 september maakten we van het dorpsplein van Herent een vredesplein, waar we zongen voor een rechtvaardig klimaatbeleid. De vredeswake en Sing for the climate werd tot een schitterend evenement samengevoegd.
Aanvankelijk onder een bewolkte hemel en met enkele regendruppels. Maar later kwam de zon meekijken. Meer dan driehonderd enthousiaste mensen namen er aan deel.
Onder impuls van de werkgroep vredeswake van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent (GROSH) en 11.11.11 sloegen vele verenigingen met steun van de gemeente de handen in mekaar. Ook verschillende artistieke verenigingen die eind april optraden met de musical hART, jeugdverenigingen en scholen deden mee. De Herentse koren Dauwgard, Hagenkoor, en Strijdkoor Kontrarie, de Murga Ca Va en het muziekatelier De Hommel onder leiding van dirigent Luc Wynants ondersteunden het geheel.

hART actueel en R2P
De Heemkundige Kring stelde een tentoonstelling op in het portaal van de kerk over pastoor Van Bladel en enkele fotokaders ‘Our World at War’ van het Rode Kruis legden de band naar actuele conflicten.
Met de musical hART konden wij de laatste dagen van pastoor Van Bladel tot leven brengen en de gruwel van de eerste wereldoorlog herbeleven. We werden geraakt door de paniek en de angst voor het geweld, maar ook door het verlangen naar vrede. Peter Stradiot en Arlette Maes getuigden hoe hun ervaringen met hun rol in de musical als pastoor van Bladel en dorpsvrouw hun inzet nu voor vrede mee kleurt. ‘Door het lied van de hoop te zingen, kwamen de dorpelingen in de musical tot rust, en kregen ze terug moed; zo kan ik in mijn werk mensen, die een moeilijke periode doormaken, moed en energie geven, genoeg om verder te kunnen gaan met hun leven’. ‘Als pastoor ging ik praten met de bezetter, maar er was geen dialoog. Ik tracht minder in slogans te denken en meer te luisteren. Als landbouwkundige weet ik ook heel goed dat er om voeding al oorlogen werden gevoerd, en dat het nog zal gebeuren.’
De Vlaamse vredesweek zet dit jaar de verantwoordelijkheid tot bescherming (Responsibility to Protect of R2P) op de agenda. Wanneer een staat de verantwoordelijkheid niet opneemt om zijn eigen burgers te beschermen, moet de internationale gemeenschap tussenbeide komen. Professor Tom Sauer legde uit dat het aanvaarden van de verantwoordelijkheid tot bescherming door de internationale gemeenschap een doorbraak is in de soevereiniteit van de staten. Maar hij waarschuwde dat tussenkomen met militaire middelen om geweld tegen te gaan een risicovolle onderneming is. Daarenboven gebeuren interventies niet steeds uit bezorgdheid voor de mensen, maar ook om economische belangen (olie). De verdeeldheid tussen radicale en gematigde pacifisten in de vredesbeweging laat ruimte aan de politici om zelf initiatief te nemen.

Wij willen watte? Vrede!
Een vredeswake is steeds ook een moment van engagement. Als teken van hun inzet voor vrede legden verenigingen vredeswensen in de vorm van een hart neer op het graf van pastoor Van Bladel. Honderdveertig petitiekaarten gericht aan Herman Van Rompuy als voorzitter van de Europese raad werden ondertekend. Daarmee vragen we dat de Europese Unie veel meer het voortouw zou nemen om vrede te bevorderen en om met niet-militaire middelen oorlogsmisdaden en massawreedheden te voorkomen. Kinderen van twee klassen van De Kraal vertelden hoe zij leren vredevol met elkaar om te gaan. En de kiekeboes en de speelclub van de Chiro skandeerden:’ Wat willen wij? Wij willen vrede! Watte? Vrede ! Yeah !’ Daarna konden enkele kinderen duivenmelker Frank De Winter meehelpen vredesduiven lossen.

Zingen voor het klimaat
Onmiddellijk na de vredeswake volgde ‘Sing for the Climate’.
Het klimaat verandert en dit heeft verregaande gevolgen. De toekomst en de leefbaarheid van onze planeet staat op het spel. Omdat politici al jarenlang de klimaatproblematiek voor zich uitschuiven, willen verschillende organisaties, zoals bijvoorbeeld 11.11.11 en de Klimaatcoalitie, een duidelijk statement maken. ‘Het is nu tijd voor een duidelijk klimaatbeleid’ zei Koen Neyens (GROSH) in zijn toespraak, ‘We verwachten van het nieuwe gemeentebestuur dat ze hier rond een coherent beleid gaan voeren’.

Het klimaatlied “Do it now”
En dan was het tijd voor wat 11.11.11. een “zingende betoging” genoemd heeft: het klimaatlied “Do it now” op de melodie van het Italiaanse verzetslied “Bella Ciao”. Maar eerst bracht de Herentse Murga Ca Va onder leiding van Tom Permentier het kerkplein in de juiste sfeer, met opzwepende percussie. Katrien Van Hamme van 11.11.11-Herent legde uit waarom dit weekend in 180 gemeenten en steden in België hetzelfde klimaatlied weerklinkt en met de camera wordt vastgelegd in een videoclip. Om politici van heel de wereld wakker te schudden om dringend gepaste maatregelen te nemen voor het klimaat. Maar ook om mensen bij elkaar te brengen, die op hun beurt ook in hun omgeving zelf actie ondernemen om de CO2-uitstoot te verminderen.
Dirigent Luc Wynants nam de uitdaging muzikaal aan en liet eerst een meerstemmige versie door de koren Dauwgard, Hagenkoor, en Strijdkoor Kontrarie klinken. Daarna werden de 4 strofen grondig ingeoefend met alle 350 aanwezige stemmen op het plein. Daarna volgde een eigen Herentse versie van het klimaatlied op het ritme van Murga Ca Va en begeleid door de accordionisten van het muziekatelier De Hommel. “En nu voor echt!” moedigde Luc het kerkplein aan, toen het lied een 7de en 8ste keer gezongen werd. Samenzingen op het kerkplein klonk nog nooit zo mooi en krachtig.
Dirk Alaerts en Patricia Mommaers van de Herentse fotoblog herentinbeeld.be/, geholpen door Erik Olaerts, hadden handen tekort om met verschillende camera’s en microfoons voldoende beeld en geluid van al deze verschillende versies te maken. Het leverde alleszins mooie Herentse beelden op, waarmee Nic Balthazar één wervelende muziekclip kan maken om een klimaatakkoord te eisen.
Van al dat zingen kregen we dorst. We konden onze kelen smeren met een drankje uit de Fair Trade-tent, gerund door de aspi’s van de Chiro.

Meer info
Voor foto’s van de vredeswake, de tekens van engagement en een verslag, zie de website van ACW Herent: www.acwherent.net ,
https://picasaweb.google.com/108699558633108614226/20120923Vredeswake02?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMrCuI-c1t-8Sw&feat=directlink# en http://herentinbeeld.be/2012/09/23/herent-zingt-voor-het-klimaat/ .

Voor meer info over het thema ‘Wachten tot het overkookt? Preventie als middel tegen massawreedheden’:zie de website: www.vredesweek.be .

Meer info over de klimaatactie: http://www.singfortheclimate.com.

Voor meer info over de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent (GROSH), zie de website en de blog:www.herent.be en klik door naar ‘Herent in de wereld’ en http://grosherent.blogspot.be/

Je inzet voor vrede en het klimaat kan je verder concreet maken in je vereniging, de zusterband met Guatemala, je persoonlijk en maatschappelijk engagement. Do it now now now!

GROSH Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent

Verslag: Marcel De Prins en Koen Neyens

take down
the paywall
steun ons nu!