De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een eenmalige horecacheque geven aan het zorgpersoneel is hen uitlachen in het gezicht
Opinie - ACV Puls

Een eenmalige horecacheque geven aan het zorgpersoneel is hen uitlachen in het gezicht

Een eenmalige cheque om eens op restaurant te gaan, dat is echt niet het antwoord dat de werknemers van de zorg verwachten. Alsof je hen een doosje pralines geeft. “Merci, en nadien politiek gewoon terug over naar de orde van de dag”, zonder structurele oplossingen voor de zorgsector? “Moest ik een politicus zijn, dan zou ik daarbij het schaamrood op de wangen krijgen”, dat zegt Mark Selleslach, Algemeen Coördinator van ACV Puls voor de zorgsector.

vrijdag 26 juni 2020 13:45
Spread the love

 

Vorige week donderdag voerde het personeel van de zorgsector massaal actie opdat de overheid het applaus en de schouderklopjes eindelijk eens moet omzetten in structurele oplossingen voor de sector: een correcte verloning, meer personeel en minder werkdruk en betere arbeidsvoorwaarden. Een eenmalige horecacheque is de werknemers voor de gek houden en ze met een kluitje in het riet sturen. Het is net het omgekeerde van de structurele oplossingen die de werknemers van de sector verwachten en nodig hebben. Laat ons wel wezen, het zal niet lukken om de werknemers van de zorg met een restaurantbezoek af te kopen. Daarvoor zitten de problemen van de zorgsector echt veel te diep.

Opmerkelijk is dat geen enkele politieke partij die dit voorstel indiende zelfs maar de moeite deed om de sector hierover te contacteren. Met de vraag bijvoorbeeld of dit wel een goede oplossing is. Gaat het politiek dan echt alleen maar over populistisch proberen te scoren?

Opmerkelijk is dat de politieke partijen die dit voorstel indienden bovendien het recent gestarte sociaal overleg tussen de sociale partners en de overheid over structurele oplossingen grondig verstoren. Dank je wel daarvoor. Zo bereiken deze partijen juist het tegendeel van wat de sector eigenlijk nodig heeft.

Opmerkelijk is dat de horecacheque maar over een klein deel van de werknemers van de sector gaat. Hoeveel bozer gaan we het personeel van de zorgsector nog maken? Maar zelfs als het over iedereen zou gaan, dan nog blijft het een slag in hun gezicht om na corona met een doos pralines af te komen in plaats van met echte oplossingen.

Het is nog te begrijpen dat mensen een cadeautje doorgaans leuk vinden. Maar politici moeten niet verbaasd zijn als de werknemers van de zorgsector zich niet op deze wijze zullen laten foppen of afkopen. Als de politieke overheid niets doet aan hun echte structurele problemen, zullen ze dat niet meer accepteren. Die structurele oplossingen moeten er komen. Na het applaus en de pralines zullen ze dan toch opnieuw de witte woede in actie jagen omdat er niet echt iets wezenlijks gebeurt? “When you pay us peanuts, you treat us like monkeys”.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!