De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

CAW zorgt mee voor morgen
Opinie - CAW

CAW zorgt mee voor morgen

Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke, stelt het actieplan mentaal welzijn ‘zorgen voor morgen’ voor. Het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) ontvangt extra middelen om actief in te zetten op het aansterken van de veerkracht van de algemene bevolking, de meest kwetsbaren en de zorgverstrekkers in de frontlinie tijdens en na de coronacrisis.

maandag 20 april 2020 22:07
Spread the love

 

“We zijn tevreden met het actieplan mentaal welzijn en de focus op de meest kwetsbare personen in onze samenleving,  zoals oa jongvolwassen.” zegt Anita Cautaers, directeur CAW Groep. “Het is zeer positief dat er actief wordt ingezet op sociaal en mentaal welzijn en er een duidelijke versterking komt van de hulpverlening van de 11 CAW’s in Vlaanderen en Brussel.”

Het CAW ondersteunt het belang van de getrapte zorg en de rol die we daarin kunnen spelen voor zowel de algemene bevolking, kwetsbare doelgroepen als de zorgverstrekkers in de frontlinie. Tijdens de huidige coronacrisis zien we dat de algemene bevolking nood heeft aan ondersteuning van mentale veerkracht. De CAW-hulpverleners zetten actief in op de normalisering van mentaal onwelzijn. Deze coronatijden brengen veel (relationele) spanningen met zich mee. De CAW’s willen de veerkracht bij iedereen stimuleren en versterken. We worden allemaal meer dan anders geconfronteerd met stress, lijden en overlijden. De dienst Slachtofferhulp van de CAW’s ondersteunen bij het rouwproces en ingrijpende gebeurtenissen, gevoelens en stress. Naast de mentale ondersteuning biedt het CAW ook administratieve en juridische ondersteuning.

Het CAW ondersteunt en helpt kwetsbare doelgroepen, zoals jongeren, alleenstaanden, mensen met relatieproblemen en financiële problemen. Zij kunnen zoals steeds bij het CAW terecht. Aan het begin van de coronacrisis stelden we ons allemaal veel vragen over de impact op onze gezondheid: “Wat als we ziek worden?”. “We merken dat deze angst nog steeds zeer aanwezig is bij onze cliënten, maar daarnaast zien we ook meer en meer hulpvragen over relaties en huiselijk geweld. Onze leefruimte is namelijk beperkt tot onze woonkamer.” licht Anita Cautaers toe. Heel wat mensen werden technisch werkloos. Dit heeft een impact op het gezinsleven. Het CAW helpt de financiële en administratieve situatie weer op orde te krijgen.

Eenzaamheid is een zeer belangrijk en niet te onderschatten probleem tijdens de huidige coronacrisis. Veel alleenstaanden, maar ook jongeren met of zonder een ruim netwerk voelen zich momenteel eenzaam. Onze fysieke sociale contacten werden volledig stilgelegd. “We mogen alleenstaanden niet uit het oog verliezen.” aldus Anita Cautaers, directeur CAW Groep. “Ook het zorgpersoneel dat momenteel geconfronteerd worden met schrijnende en zeer uitzonderlijke situaties evenals hun familie moeten nauw opgevolgd en begeleid worden”.

We verwachten een verdere toename aan hulpvragen. De voorbije weken zagen we reeds een verdriedubbeling van het aantal chatgesprekken bij jongeren.

 “Minister Beke kan op ons rekenen de komende dagen, weken en maanden om alle acties op het terrein concreet vorm te geven. Namelijk het zorgen voor morgen en bouwen aan die veerkrachtige samenleving, waar te maken.” benadrukt Anita Cautaers, directeur CAW Groep.

 

De CAW’s blijven te allen tijden open. Om onze cliënten en hulpverleners te beschermen tegen het coronavirus zetten we actief in op digitale hulpverlening. Het CAW is bereikbaar via chat (weekdagen van 11 tot 20u), telefonisch (weekdagen van 9 tot 17u – gratis 0800 13 500) en mail (antwoord binnen 24u).

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!