(foto CC0 https://www.maxpixel.net)

België zakt negen plaatsen op klimaatindex

dinsdag 9 november 2021 11:54
Spread the love

België is dit jaar negen plaatsen gezakt op de *Climate Change Performance Index, en komt uit op de 49ste plaats. Ons land ligt ver achter bij de buurlanden en zelfs opkomende landen als China of India.

De jaarlijkse index beoordeelt de klimaatinspanningen van zestig landen over de hele wereld. Hij is opgesteld het New Climate Institute, de ngo Germanwatch en milieukoepel Climate Action Network Europe.

Buurlanden als Frankrijk, Duitsland en Nederland zijn allemaal gestegen en staan in de top 20. Maar België doet het met een daling naar de 49ste plaats veel minder goed. Ons land is maar drie punten verwijderd van de slechtst scorende groep met onder meer Polen, Rusland en de VS.

Volgens het Wereldnatuurfonds (WWF) weerspiegelt de score de vertraging die gedurende meerdere jaren is opgelopen. Ons land slaagde er tussen 2014 en 2019 niet in om de uitstoot te verlagen, en de dalingen die in 2020 werden waargenomen, zijn vooral te danken aan de pandemie en de lockdownmaatregelen.

Klimaattop

“Op federaal, Waals en Brussels niveau zijn wel nieuwe klimaatdoelstellingen vastgelegd die aansluiten bij de Europese klimaatambitie”, stelt het WWF. “Dat is nog niet het geval in Vlaanderen, waar de overheid de Belgische bijdrage aan de Europese doelstellingen zelfs wil afzwakken, en regelmatig de mogelijkheden van een ambitieuzere nationale positionering voor het klimaat blokkeert.”

Milieuorganisaties vragen de Vlaamse regering om zich achter de Belgische bijdrage aan de Europese doelstelling te scharen. De klimaattop in Glasgow moet een kans zijn om een overeenkomst te vinden tussen de bestuursniveaus, zeggen ze. En de vier regionale en federale regeringen moeten op korte termijn in alle sectoren maatregelen nemen om de uitstoot structureel te verminderen.

*https://ccpi.org

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!