Foto: Malkia Mutiri
Analyse - IPS

2022 brengt opnieuw een cruciaal klimaatjaar

Het nieuwe jaar belooft opnieuw in het teken te staan van de strijd tegen de klimaatontwrichting, en de internationale conferenties volgen elkaar op. Deze data staan met fluostift gemarkeerd in de klimaatagenda 2022.

maandag 3 januari 2022 13:44
Spread the love

Januari: Kwetsbare landen bespreken klimaatimpact

Eind januari komen ’s werelds Least Developed Countries (LDC) of minst ontwikkelde landen samen. De LDC’s bestaan uit 46 landen, goed voor 13 procent van de wereldbevolking en 40 procent van de armste mensen op aarde. Net deze landen zijn erg gevoelig voor de klimaatdestructie – denk hierbij zowel aan de economische gevolgen als de impact op hun gezondheid.

Daarom zal de vijfde VN-conferentie van de LDC’s, die doorgaat van 23 tot 27 januari, specifiek ingaan op de klimaatcrisis. Deze conferentie vindt maar één keer per decennium plaats. Het belang van deze specifieke top is dus groot.

Dat landen op de LDC-lijst kwetsbaar zijn voor klimaatverandering, wil helaas ook zeggen dat ze vaak zelf niet de middelen hebben om de impact in te dijken. Al hebben ze vaak wel veel kennis.

Zo ging afgelopen zomer, na de overstromingen in Pepinster en omstreken, een tweet van een wetenschapper uit Bangladesh viraal. Hij stelde voor om België te helpen op basis van de ervaringen in zijn land. Ook de Belgische directeur van het Klimaatcentrum bij het internationale Rode Kruis en Rode Halve Maan, Maarten van Aalst, zei eerder al dat ons land ‘veel klimaatlessen te leren heeft van Bangladesh’.

Februari: Nieuw IPCC-rapport

Na het alarmerende eerste deel van het IPCC-rapport, dat in augustus 2021 gepubliceerd werd, zullen in 2022 de finale bevindingen van het VN-Klimaatpanel verschijnen. We mogen op drie momenten nieuws verwachten. Op 21 februari publiceert de tweede werkgroep zijn bevindingen over de klimaatimpact. Niet lang nadien, op 28 maart, zal de derde werkgroep zijn rapport klaarhebben over hoe die impact in te dijken. Uiteindelijk zal een synthese verschijnen op 3 oktober, ruim een maand voor de nieuwe klimaattop (COP27).

April-mei: Biodiversiteit boven ontbossing en verwoestijning

In China, Zuid-Korea en Ivoorkust vinden in april en mei drie conferenties plaats met betrekking tot biodiversiteit, bebossing en verwoestijning. Van 25 april tot 8 mei is China het toneel voor het tweede deel van de VN-conferentie over biodiversiteit. Het eerste deel van deze conferentie vond al plaats in oktober 2021. Deze lente zal duidelijk worden of de ambities van oktober – met 21 doelstellingen die moeten bereikt worden tegen 2030 – effectief waar te maken zijn. De vorige mijlpalen, de Aichi Biodiversity Targets met 2020 als deadline, waren niet behaald.

In diezelfde lijn vindt van 2 tot 6 mei in Zuid-Korea het vijftiende Wereldbosbouwcongres plaats, waar onder meer over duurzaam bosbeheer gesproken zal worden. Het thema van het congres is ‘Building a Green, Healthy and Resilient Future with Forests’.

Niet veel later, van 9 tot 21 mei, zal in Ivoorkust de vijftiende VN-conferentie over Verwoestijning plaatsvinden. Door toenemende droogte, hittegolven en andere extreme weersfenomenen wordt dit steeds urgenter. De top zal in het teken staan van oplossingen en landherstel.

Juni-juli: Steden en oceanen kunnen het tij keren

Dichter bij huis, in Polen en Portugal, vinden vanaf eind juni twee conferenties plaats met focus op steden en oceanen. In Katowice gaat het World Urban Forum door van 26 tot 30 juni. Het is de elfde keer dat deze top gehouden wordt. Het thema van de top is ‘Transforming our Cities for a Better Urban Future’. Steden zijn een belangrijke motor voor klimaatactie. Ook zijn het steden aan de kust in kwetsbare regio’s die de klimaatcrisis het snelst zullen voelen.

Maar niet enkel steden liggen aan de frontlijn van klimaatverandering. Ook oceanen lijden enorm onder klimaatverandering. Daarom organiseert de VN in Lissabon voor de tweede keer een Ocean Conference. De top gaat door van 27 juni tot 1 juli en wordt gerealiseerd met de steun van de Portugese en Keniaanse overheid. De VN benadrukt dat eigenlijk de oceanen de “longen van onze planeet” zijn, aangezien zij een kwart van de totale aantal koolstofemissies opnemen.

November: Een nieuwe klimaattop, een nieuwe kans

Egypte is dit jaar het gastland voor de klimaatconferentie, de zevenentwintigste op rij. Deze COP27 gaat door in Sharm El-Sheikh van 7 tot 18 november. Of tijdens deze conferentie ambitieuzere doelstellingen bereikt zullen worden dan in Glasgow, is maar de vraag.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!