Vijay Prashad in Glasgow. Foto: screenshot COP26 Coalition's People's Summit
Vijay Prashad,

Vijay Prashad op COP26: ‘Ben je bezorgd over jouw toekomst? Kinderen in Derde Wereld hebben niet eens een heden’

Op het event 'Our Time is Now' van de COP26 Coalition's People's Summit for Climate Justice gaf Indiaas econoom en journalist Vijay Prashad een korte en zeer krachtige toespraak. “Julie maken je hier zorgen over je toekomst? Jullie moeten je zorgen maken over nú. 2,7 miljard mensen hebben vandaag niet genoeg te eten en jullie gaan hen vertellen dat ze moeten consuminderen? Hoe moet dat klinken in de oren van een kind dat al dagen niet meer gegeten heeft?'

maandag 29 november 2021 13:34
Spread the love

 

Panelleider: ‘Velen van ons zeggen: ‘We blijven dit gevecht altijd maar opnieuw voeren, telkens en telkens weer. Komt hier ooit een eind aan? Vijay?’

Vijay Prashad: ‘Komt er ooit een eind aan? Toen ik hier door de straten van Glasgow liep − je weet dat Glasgow ooit de op één na belangrijkste stad van Groot-Brittannië was − zag ik prachtige straten met schitterende gebouwen. Maar je weet ook dat de arbeiders in het begin van de 20ste eeuw in opstand kwamen en in 1919 de Red Clydeside, een communistische sovjet in Schotland, oprichtten. Die werd uiteraard direct neergeslagen.’

‘Bij het zien van zulke steden wil ik ook de andere kant bekijken. Een citaat van Walter Benjamin1 luidt: ‘Elk monument van beschaving is tegelijk een monument van barbarij.’ Denk maar aan de hongersnoden in Bengalen (Bangladesh), de levensomstandigheden van de jute-arbeiders voor de jute die naar Dundee gebracht wordt via de haven

De prachtige Albion Buildings in Ingram Street, Glasgow, in Italiaanse stijl werden gebouwd in 1875 met de winsten uit India. Een jaar later sloeg de grote hongersnood 1876-1878 in India toe. Het dodental wordt geschat op 5,6 tot 9,6 miljoen mensen. Foto: Alan Murray-Rust/CC BY-SA 2:0

van Glasgow, mensen uit Afrika die tot slaaf werden gemaakt en via Ghana naar de Nieuwe Wereld getransporteerd. Denk aan al de winst die daaruit voortkwam en opgezogen werd door steden als Londen en Glasgow.’

‘Tussen 1765 en 1938 stal Groot-Brittannië 45.000 miljard Britse pond van India. Wij werden daar nooit voor gecompenseerd. Toen de Britten India verlieten, toen wij hen eruit gooiden, kon slechts 13 percent van de bevolking lezen en schrijven, het schamele resultaat van meerdere eeuwen zogenaamde beschaving.’

‘Ondertussen waren wel onze landschappen vernietigd. Steenkool werd ons opgedrongen. Jullie kwamen en maakten ons steenkoolafhankelijk. En toen vertrok je weer en nu heb je het lef om neerbuigend te doen over ons. Als ik Boris Johnson hoor, of Joe Biden, of erger nog Emmanuel Macron, kan ik alleen maar denken: hoe arrogant zijn jullie! Jullie deden vierhonderd jaar geleden neerbuigend over ons, driehonderd jaar geleden ook, tweehonderd, honderd, en vandaag heb je nog altijd diezelfde houding. Jullie kennen slechts minachting.’

‘Want voor jullie is kolonialisme niet iets wat in het verleden is gebeurd − trouwens, we hebben jullie verslagen, maar daar gaat het nu niet om − voor jullie is kolonialisme een permanente toestand. Een toestand die op twee manieren bestendigd wordt. Enerzijds is er de kolonialistische mentaliteit. Jullie houden niet op met ons de les te lezen. Jullie willen ons doen geloven dat wij verantwoordelijk zijn voor alle problemen omdat je niet wilt erkennen dat in de eerste plaats jullie zelf alle schuld treft.’

‘In 1992 tekenden jullie het verdrag, dat spreekt over gedeelde en onderscheiden verantwoordelijkheden. Jullie houden vooral van dat ‘gedeelde’. Jullie zeggen zo graag: het gaat ons allemaal samen aan. Het gaat ons niét samen aan. De VS, 4 of 5 percent van de wereldbevolking, gebruikt nog altijd 25 procent van alle grondstoffen in de wereld.’

‘Jullie besteden de productie uit aan China en dan zeg je, China is de grootste vervuiler! China maakt jullie emmers, jullie vijzen en bouten, jullie telefoons. Probeer ze eerst maar eens in jullie eigen landen te produceren, dan zul je zien hoe jullie CO2-uitstoot de hoogte in gaat. Jullie lezen ons zo graag de les omdat je een koloniale mentaliteit hebt.’

‘Dan zijn er ook nog de kolonialistische structuren en instellingen. Jullie lenen ons geld, maar eigenlijk is dat óns geld. Iedere keer dat het IMF met geld komt zegt het: ‘Dit is het geld dat we jullie geven’. Nee, het is ons geld! Je geeft ons ons eigen geld terug als een lening en dan schrijf je ons voor hoe wij zouden moeten leven. Hemeltergend is het! Het gaat niet alleen om een koloniale mentaliteit, maar om kolonialistische structuren en instellingen die zichzelf blijven bestendigen, jaar na jaar.’

‘Ook de beweging voor klimaatrechtvaardigheid is hier niet vrij van. Klimaatactivisten zeggen: ‘We maken ons zorgen over onze toekomst. Welke toekomst? Wiens toekomst? Kinderen op het Afrikaanse continent, in Azië of Latijns-Amerika hebben geen toekomst. Ze hebben niet eens een ‘heden’. Zij kunnen zich geen zorgen maken over hun toekomst, zij maken zich zorgen over hun nu.’ ‘

Jullie slogan over de toekomst is een westerse, bourgeois middenklasseslogan. Jullie moeten je zorgen maken over nú. 2,7 miljard mensen hebben vandaag niet genoeg te eten en jullie gaan hen vertellen dat ze moeten consuminderen? Hoe moet dat klinken in de oren van een kind dat al dagen niet meer gegeten heeft?’

‘Dit moeten jullie gaan beseffen. Anders kan deze beweging nooit voet aan de grond krijgen in de Derde Wereld. Later vandaag zou ik willen spreken over de International People’s Assembly die we hebben opgericht, een netwerk van 200 politieke organisaties geworteld in het globale zuiden. Wij willen jullie vertellen wat onze problemen zijn. Maar, zijn jullie wel bereid te luisteren?’

Vertaald door Hilde Baccarne

Note:

1   Walter Benjamin (1892-1940), Duits Joods cultuurfilosoof.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!