Biden COP26
Foto: The White House, Public domain, via Wikimedia Commons
Talisa Van de Velde

Amper één week na de top in Glasgow verbreken de VS hun klimaatbeloftes al

maandag 22 november 2021 13:44
Spread the love

Verkoop van olie- en gasvelden

Tijdens de COP26 was Bidens kritiek op het klimaatbeleid van andere landen niet mals. In eigen land lijkt de president van de Verenigde Staten er echter niet toe in staat om een klimaatplan van de grond te krijgen. Dit werd bevestigd door een recente veiling van vergunningen voor boorrechten om gas en olie te verkrijgen in de Golf van Mexico.

Op woensdag 17 november, amper vier dagen na de top in Glasgow, boden energiebedrijven zoals Shell, BP, Chevron en ExxonMobil in totaal 192 miljoen dollar voor toegang tot federale reserves van fossiele brandstoffen.

Tijdens zijn campagne beloofde Biden nochtans om een einde te maken aan olie- en gasboringen op federaal grondgebied.

Op de VN-top in Glasgow werd geopperd dat de wereld de CO2-uitstoot moet halveren tegen 2030 om een klimaatcatastrofe te voorkomen. Met deze recente veiling – door Earthjustice-advocaat Brettny Hardy beschreven als een giveaway’ aan energiemaatschappijen – komt het halen van deze doelstelling in het gedrang.

Tijdens zijn campagne beloofde Biden nochtans om een einde te maken aan olie- en gasboringen op federaal grondgebied, inclusief de Golf van Mexico. De verbranding en verwerking van deze fossiele brandstoffen is namelijk goed voor een kwart van CO2-emissies in de VS, volgens de U.S. Geological Survey.

In januari had Biden dan ook een moratorium uitgeroepen op de uitreiking van nieuwe vergunningen om naar gas of olie te boren. Enkele procureurs-generaal uit republikeinse steden konden echter met succes voorkomen dat deze opschorting er kwam.

Met een mogelijke productie van 1,1 miljard vaten olie en 4.400 miljard kubieke meter gas, wekt deze veiling felle kritiek op van milieubewegingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is er dan weer geen vuiltje aan de lucht. Hun milieuanalyse toont net aan dat de ontginning en verbranding van deze fossiele brandstoffen minder impact op het klimaat zouden hebben dan het onaangeroerd laten van deze federale grondgebieden.

Het ziet er niet naar uit dat de Verenigde Staten snel fossiele brandstoffen zal afbouwen.

Deze merkwaardige bevinding van het ministerie rust echter op een gebrekkige methodologie, volgens klimaatdeskundige Peter Erickson. Ze houdt namelijk geen rekening met broeikasgassen die vrijkomen in het buitenland, ten gevolge van de verkoop van olie uit de Golf van Mexico.

Het ziet er niet naar uit dat de Verenigde Staten snel fossiele brandstoffen zal afbouwen. Zo zullen de rechten op olie- en gasexploratie ook geveild worden in Wyoming, Colorado en andere staten, ondanks de verpletterend hoge sociale kosten.

Volgens documenten van de regering zelf, zou de schade van -onder andere- natuurrampen, oogstverliezen en klimaatgerelateerde gezondheidsproblemen tot 7 miljard dollar oplopen.

Klimaatdoelstellingen: weg ermee

Nog straffer is dat John Kerry, de klimaatonderhandelaar van de VS, heeft laten verstaan dat zijn land de klimaatdoelstellingen (de zogenaamde Nationally Determined Contributions of NDC’s) niet zal opwaarderen.

In Glasgow is nochtans afgesproken dat er elk jaar een klimaattop zal doorgaan. Het is de bedoeling dat elk land in aanloop daarvan zijn klimaatplan verbetert en meer ambitieus maakt om op die manier onder de grens van 1,5°C te blijven.

De klimaatonderhandelaar van de VS heeft laten verstaan dat zijn land de klimaatdoelstellingen niet zal opwaarderen.

Net zoals Australië stellen de VS dat nu in vraag. Op de vraag of de VS met een nieuwe belofte komt, was het antwoord van Kerry: “niet noodzakelijkerwijze. Je hoeft niet automatisch terug te komen met een nieuwe NDC. Je moet het herzien en een oordeel vellen. We moeten kijken wat haalbaar is.”

 

Bronnen: AP News; Financial Times; CarbonBrief

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!