Jeremy Corbyn op 2 december 2017. Foto: PES Communications/CC BY-SA 2:0
Opinie - Jeremy Corbyn,

Jeremy Corbyn: “We moeten de macht terugnemen van zij die onze planeet vernietigen”

COP26 blijkt opnieuw een zaak te worden van regeringen die met grote woorden spreken over het klimaat, maar niets doen om de grote vervuilers te stoppen. Jeremy Corbyn heeft daar een uitgesproken mening over: de wereldbevolking kan onze toekomst alleen redden door de macht weer in eigen handen te nemen.

vrijdag 26 november 2021 17:16
Spread the love

We bevinden ons in het zesentwintigste jaar van VN-conferenties voor klimaatverandering. Het is al meer dan veertig jaar geleden dat oliemaatschappijen de kennis over klimaatverandering ontdekten en vervolgens onderdrukten. Generaties schoolkinderen hebben les gekregen over onze opwarmende wereld. En toch gaat de crisis onverminderd door. Het laatste IPCC-rapport bevatte vijf emissiescenario’s. Zelfs in het meest optimistische geval zal de temperatuur aan het aardoppervlak nog tientallen jaren stijgen.

Van de toezeggingen van de VS-regering onder Joe Biden inzake klimaatfinanciering, tot de toezegging van China om geen nieuwe energiecentrales op steenkool te bouwen, zien we eindelijk enige toezeggingen van de grootmachten. Toch blijven er drie problemen: het niveau van de veranderingen is ontoereikend, de grote vervuilers blijven vastgeroest en in staat om de vooruitgang tegen te houden en de mensen die het eerst en het zwaarst door de klimaateffecten worden getroffen, blijven aan hun lot overgelaten.

De daden blijven uit na de woorden. In Groot-Brittannië stapte Boris Johnson over van klimaatscepticisme naar het stelen van de taal van de Groene Industriële Revolutie. Die werd nog door Rebecca Long-Bailey geïntroduceerd onder mijn leiderschap van de Labour Party. Helaas heeft hij de inhoud van de woorden niet meegenomen. De klimaatdoelstellingen van de Britse regering zijn ontoereikend en dreigen niet te worden gehaald. Het geld dat zij heeft toegezegd, is beduidend minder dan haar uitgaven voor wapens en oorlog.

We maken nu een crisis door die grimmige voortekenen geeft van wat we van de huidige regeringen kunnen verwachten op het gebied van klimaatverandering. Tijdens de coronacrisis is onze reactie ontspoord en zijn levens verloren gegaan als gevolg van nationalisme, winstbejag, ons hamsteren van vaccins, het opzettelijk afbouwen van essentiële diensten door bezuinigende regeringen en ontkenning van de ernst van de crisis.

We kunnen niet rekenen op zwakke politici om een systeem te besturen dat profiteren beloont ten koste van het algemeen welzijn. Op de samenkomsten die wij samen met de vakbonden en organisaties van het maatschappelijk middenveld hielden naast de COP26 heb ik een eenvoudig unt gemaakt: onze toekomst vereist dat wij de macht in eigen handen nemen.

Green New Deal

Enkele voorbeelden van hoe dit eruitziet: de gevolgen van de klimaatverandering op land en op zee doen de risico’s voor bestaansmiddelen, gezondheid, biodiversiteit, infrastructuur en voedsel nu al toenemen. Dit geldt niet alleen voor gemeenschappen die onmiddellijk afhankelijk zijn van oceanen en bossen. Wereldwijd zullen ongeveer 800 miljoen mensen die in extreme armoede leven het kwetsbaarst zijn. Pieken van de voedselprijzen zullen ontstaan door de verstoring van de voedselvoorziening, als gevolg van extreme weersomstandigheden.

Of het nu gaat om de miljoenen Indiase boeren die opnieuw voor hun toekomst strijden, of om initiatieven tot herbebossing, bewegingen voor landrechten of de Right to Food-campagne in Groot-Brittannië, we moeten collectief bekijken hoe we de toegang tot voedsel voor iedereen veilig kunnen stellen in een opwarmende wereld.

Onze steden – zelfs in de geavanceerde economieën – zijn nu al onaanvaardbaar vervuild en vormen een ernstig risico voor de gezondheid en het leven. Zonder een verzachtende aanpak zullen hitte en overstromingen deze situatie aanzienlijk verergeren. Hittegolven zullen de steden overnemen.

Ondertussen zal de combinatie van zeespiegelstijging, stormvloeden en uit hun oevers barstende rivieren, overstromingen waarschijnlijker maken. Van campagnes tegen de beslissingen om armere en etnische minderheidsgemeenschappen in de frontlinie van de luchtvervuiling te plaatsen, over de netwerken voor wederzijdse hulp die floreerden tijdens de coronapandemie, tot gemeenschappen die lokale Green New Deal-plannen opstellen naar het voorbeeld van het succesvolle Preston-model1. We moeten onze steden opnieuw uitvinden.

Veel oplossingen voor de klimaatnoodsituatie zullen voortkomen uit dergelijke gezamenlijke, van onderuit gestuurde acties. Maar dat alleen is niet genoeg. We hebben regeringen nodig met visie en ruggengraat om de fossielebrandstoffenindustrie voor eens en voor altijd aan banden te leggen, en om over de grenzen heen samen te werken.

De overgang naar hernieuwbare energiebronnen moet worden versneld. Miljoenen mensen moeten vaardigheden en goedbetaalde banen krijgen om dit te realiseren. Het voorstel van de VS voor een Civilian Climate Corps is een stap in de goede richting. Toch is het slechts het begin van een wereldwijde Green New Deal die koolstof uit de atmosfeer haalt en geld in de zakken van werknemers stopt.

Leden van de Montana Conservation Corps (MCC) werken aan voetpaden in het noordwesten van de staat Montana Tally Lake in het noordwesten van Montana. President Biden wil het Civilian Conservation Corps, een van de meest geliefde programma’s van het land terug tot leven brengen. Foto: Claire Harbage/NPR

De exploitatie van fossiele brandstoffen is niet de enige manier waarop enkelen profiteren van de klimaatverandering. Toen het eerder dit jaar keihard vroor in Texas, wat wel eens met klimaatverandering te maken zou kunnen hebben, maakten energiebedrijven van de gelegenheid gebruik om mensen af te persen met astronomische energierekeningen.

Hetzelfde risico is verbonden aan de huidige energiecrisis in Groot-Brittannië. Deze situaties worden vaak misbruikt als argument tegen hernieuwbare energie, in plaats van als argument tegen rampenkapitalisme.

Klimaatgerelateerde crisissen, van Afrikaanse woestijnvorming tot Noord-Amerikaanse bosbranden, hebben één ding gemeen: ze dwingen mensen te verhuizen. Volgens nieuw onderzoek van de Internationale Federatie van Rode Kruisverenigingen is interne ontheemding2 als gevolg van rampen vorig jaar sterk toegenomen, zowel in het Zuiden als in de geavanceerde economieën.

Alle 192 nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan verenigingen krijgen op de een of andere manier te maken met de klimaatgevolgen. Een wereldwijde Green New Deal moet twee dingen doen: onmiddellijke klimaatfinanciering verstrekken om aanpassing te bevorderen en ontheemding te voorkomen en de industrie ontmantelen die van deze ontheemding profiteert.

Macht herverdelen

Een nieuw document dat vóór COP26 werd gepubliceerd, bevat een verontrustend cijfer. De grootste vervuilers ter wereld geven tot vijftien keer meer uit om hun grenzen te bewapenen tegen toekomstige klimaatgerelateerde vluchtelingen, dan aan klimaatfinanciering voor de armste landen. Deze Global Climate Wall (wereldwijde klimaatmuur) leidt nu al tot geweld aan de grenzen, trekt investeringen weg van echte klimaatmaatregelen en geeft de machtigste landen een vals gevoel van veiligheid.

Bill McKibben over de Global Climate Wall (1’52”):

De 68 miljard dollar kostende grens-, bewakings- en militaire industrie die deze muur levert, lobbyt uitgebreid om haar zin te krijgen. Onderzoekers hebben ook de draaideur opgemerkt tussen de klimaatprofiteurs in de fossiele-brandstofindustrie.

Beeld je in dat een dergelijke financiering en verbeeldingskracht zou worden aangewend voor het beëindigen van klimaatverhuizing en voor het ontwikkelen van mondiale verdragen voor de bescherming van vluchtelingen, op de schaal van de Nansen-paspoorten die na de Eerste Wereldoorlog aan staatloze vluchtelingen werden verstrekt3.

Een Frans Nansen-paspoort. Foto: Public Domain

Eerder schreef ik al dat de klimaatnoodsituatie een klassenkwestie is. Het straft de velen en wordt aangedreven door systemen die door de enkelen zijn gebouwd. Alleen een enorme herverdeling van macht kan voorkomen dat de klimaatcrisis verergert en een betere wereld kan worden opgebouwd uit wat daaruit volgt. Vaak lijkt de situatie somber, maar wanneer we samenwerken, hebben we de ideeën en de macht om de wereld te veranderen.

Ik ben geboren in de generatie die volgde op het einde van de Tweede Wereldoorlog, in een samenleving die na een ramp opnieuw opbouwde in het belang van velen. We creëerden nieuwe huizen in nieuwe steden, investeerden in de toekomst van onze kinderen en bouwden onze nationale gezondheidszorg op, die tot op de dag van vandaag een levend monument is van wat mededogen en een geloof in het algemeen welzijn kan bewerkstelligen.

In het licht van de klimaatverandering kunnen we nog meer doen, door de macht en de middelen waarover we beschikken te gebruiken om het menselijk leven op een bloeiende planeet in stand te houden. Laten we niet wachten tot na een crisis om weer op te bouwen.

 

Jeremy Corbyn: We Need to Take Power From the People Who Are Destroying Our Planet werd vertaald door LDP.

Notes:

1   Preston is een middelgrote Britse stad, die sinds 2000 zeer zwaar werd getroffen door de neoliberale deïndustrialisering in Groot-Brittannië. In de stad werden alternatieven ontwikkeld om leefmilieu en arbeid te verzoenen door maximaal de mogelijkheden van de lokale overheden daar voor in te zetten. Lokale handelszaken en coöperatieven kregen ruime steun ten nadele van de grote bedrijven en multinationals (nvdr).

2   De VN maakt een onderscheid tussen personen die hun land ontvluchten (‘refugees’) en personen die tijdens hun vlucht in eigen land blijven op andere plaatsen dan hun woonplaats (‘internally displaced persons – IDPs).

3   De Noorse diplomaat Fridtjof Nansen (1861-1930) had een hoge functie in de Volkenbond, de voorloper van de VN tussen beide Wereldoorlogen. Hij zette zich in voor vluchtelingen zonder papieren na de Eerste Wereldoorlog. Het paspoort van de Volkenbond voor vluchtelingen die geen geldige reisdocumenten konden voorleggen na hun vlucht werd naar hem genoemd.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!