Bron: Pixabay
Opinie - ATD Vierde Wereld België

Voor een gezamenlijke strijd tegen het coronavirus

Corona slaat veel harder toe bij mensen in armoede dan bij de rest van de bevolking.[1] Toch wordt er minder rekening met hen gehouden bij de beslissingen van de overheid in de strijd tegen het virus. Om Covid-19 effectiever te kunnen bestrijden, eist ATD Vierde Wereld België dat de coronamaatregelen opgezet worden met de realiteit van de meest kwetsbaren in het achterhoofd.

zaterdag 6 maart 2021 12:11
Spread the love

 

De overheid spaart kosten noch moeite in de strijd tegen de coronapandemie. In de praktijk vertellen mensen in armoede ons dat er bij de beslissingen en strategische communicatie weinig rekening met hen wordt gehouden. Dit heeft als gevolg dat de maatregelen soms moeilijk na te leven zijn voor mensen in armoede omdat ze te weinig of verkeerd geïnformeerd worden. Voor sommige maatregelen hebben mensen in armoede ook geen budget. Een voorbeeld bij uitstek is het afstandsonderwijs. Veel families hebben noch het benodigde materiaal noch de nodige ruimte en opleiding. Er zijn inderdaad inspanningen geleverd om kwetsbare leerlingen te voorzien van laptops, maar met bijkomende kosten zoals een internetabonnement, printerkosten en Officeprogramma’s werd geen rekening gehouden.

Net als alle anderen doen mensen in armoede hun uiterste best om het nut van de maatregelen te begrijpen. Zij hebben van in het begin aangegeven dat de communicatie rond de maatregelen niet altijd begrepen werd. Er worden bijvoorbeeld termen gebruikt zoals social distancing. Niet iedereen weet wat dat betekent. Mensen krijgen zo het gevoel dat ze niet meetellen. Gelukkig heeft vzw De Zuidpoort telkens vrij snel de maatregelen hertaald naar het brede publiek. Zou dit niet eerder door de overheid moeten gebeuren op nationaal niveau in plaats van door lokale verenigingen waar armen het woord nemen? Leden van onze lokale groepen merken bijvoorbeeld op dat die hertaling door De Zuidpoort niet iedereen bereikte. Als de maatregelen niet duidelijk uitgelegd worden, dan kunnen ze een voedingsbodem zijn voor wantrouwen, eenzaamheid en complottheorieën.

ATD Vierde Wereld eist daarom dat er speciale aandacht wordt besteed aan een heldere communicatie rond de coronamaatregelen. Een communicatie die toegankelijk is voor laagopgeleide en uitgesloten mensen, en daarnaast ook rekening houdt met hun realiteit. In de praktijk betekent dit lange, verklarende teksten omzetten in visuele aanduidingen, zodat ook mensen die niet kunnen lezen ze wel begrijpen. Om de informatie toegankelijker te maken, zouden de maatregelen ook op straat en in de gemeentes afgebeeld kunnen worden.

Om aan deze eisen te voldoen, moet er nauwer samengewerkt worden met organisaties waarin mensen in armoede het woord nemen. Het is immers de bedoeling dat hun stem in het openbare debat gehoord wordt. Door deze organisaties erbij te betrekken, kan ook de inhoud en de mededeling van de maatregelen beter aangepast worden aan mensen die moeilijk begrijpend kunnen lezen.

Wat het vaccin betreft, steunen wij het persbericht dat op 3 februari 2021 gepubliceerd werd door het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.[2] Naar het voorbeeld van de coronamaatregelen, is het van groot belang dat organisaties waarin mensen in armoede het woord nemen eveneens tussenbeide komen in de vaccinatiestrategie.

 

Notes:

 

Over ATD Vierde Wereld België

ATD Vierde Wereld is een beweging die tegen armoede strijdt en de systemische ongelijkheid die daardoor ontstaan is. Wij vinden dat armoede erkend moet worden om deze beter te kunnen bestrijden. Daarom werken wij direct met mensen die in armoede leven of geleefd hebben. Zij zijn betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van onze acties, en bij het bestuur van onze organisatie. Wij vechten tegelijkertijd tegen sociale uitsluiting waardoor de meest kwetsbaren onder ons getroffen worden, wat een inbreuk is op waardigheid van een mens. Mensen die in armoede geleefd hebben, bezitten een unieke ervaring die de barrières tussen mensen en volkeren kan doorbreken. Door onze moed, intelligentie en creativiteit te verenigen, kunnen we een andere wereld mogelijk maken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!