"De strijd voor klimaatrechtvaardigheid is de strijd van ons leven, en we moeten het goed doen." Door het basiscollectief The Wretched of the Earth (UK). 
Open brief - The Wretched of the Earth /

Open brief aan Extinction Rebellion

"Deze brief is geschreven in samenwerking met tientallen verwante groepen. In deze brief verwoorden we een elementaire set van principes en eisen die zijn geworteld in rechtvaardigheid en die naar onze mening cruciaal zijn voor de hele beweging om in overweging te nemen terwijl we verder bouwen aan een reactie op de 'klimaatnoodtoestand'."

zondag 4 augustus 2019 12:38
Spread the love

(Dit is een vertaling van een open brief geschreven door basiscollectief The Wretched of the Earth aan Extinction Rebellion in het VK op 3 maart 2019)

Deze brief is geschreven in samenwerking met tientallen verwante groepen. Toen de actie-weken waartoe door Extinction Rebellion werd opgeroepen [februari 2019, nvdr.] ten einde liepen, kwamen onze groepen samen om na te denken over het verhaal, de strategieën, de tactiek en de eisen voor de oplevende klimaatbeweging in het Verenigd Koninkrijk. In deze brief verwoorden we een elementaire set van principes en eisen die zijn geworteld in rechtvaardigheid en die naar onze mening cruciaal zijn voor de hele beweging om in overweging te nemen, terwijl we verder bouwen aan een reactie op de ‘klimaatnoodtoestand’.

 

Beste Extinction Rebellion,

De opkomst van een massabeweging als Extinction Rebellion (XR) is een bemoedigend teken dat we een moment van mogelijkheden hebben bereikt waarin er zowel een collectief bewustzijn is van het immense gevaar dat voor ons ligt als een collectieve wil om het te bestrijden. Een kritische massa is het eens met de open brief die XR lanceert wanneer ze stelt: “Als we doorgaan op ons huidige pad, is de toekomst voor onze soort somber.”

Tegelijkertijd moeten we, om een andere toekomst op te bouwen, of zelfs maar voor te stellen, begrijpen wat dit “pad” is, en hoe we tot de wereld zijn gekomen zoals we die nu kennen. “De Waarheid” van de ecologische crisis is dat we hier niet zijn gekomen door een opeenvolging van kleine misstappen. We werden hier gebracht door machtige krachten die de verdeling van de grondstoffen van de hele planeet en de structuur van onze samenlevingen hebben bepaald. De economische structuren die ons domineren zijn tot stand gebracht door koloniale projecten die alleen maar tot doel hebben om te streven naar overheersing en winstbejag. Eeuwenlang zijn racisme, seksisme en klassendiscriminatie noodzakelijk geweest om dit systeem in stand te houden en hebben ze de omstandigheden waarin we ons nu bevinden bepaald.

Een andere waarheid is dat voor velen de somberheid niet iets van “de toekomst” is. Voor degenen onder ons die inheems zijn, arbeidersklasse, zwart, bruin, homoseksueel, transseksueel of gehandicapt, werd de ervaring van structureel geweld een deel van ons geboorterecht. Greta Thunberg roept wereldleiders op om te handelen door hen eraan te herinneren dat “Ons huis in brand staat”. Voor velen van ons staat het huis al lang in brand: wanneer de vloed van ecologisch geweld opkomt, worden onze gemeenschappen, vooral in het Zuiden, altijd het eerst getroffen. Wij zijn de eersten die te maken krijgen met slechte luchtkwaliteit, honger, volksgezondheidscrises, droogte, overstromingen en ontheemding.

XR zegt dat de wetenschap duidelijk is: “Het is duidelijk dat we te maken hebben met een ongekende wereldwijde noodsituatie. We bevinden ons in een levens- of doodssituatie van onze eigen makelij. We moeten nu handelen”. Je realiseert je misschien niet dat wanneer je je concentreert op de wetenschap, je vaak voorbij het vuur en ons kijkt – je kijkt voorbij onze geschiedenis van strijd, waardigheid, overwinning en veerkracht. En je kijkt voorbij de enorme intergenerationele kennis van eenheid met de natuur die onze volkeren hebben. Inheemse gemeenschappen herinneren ons eraan dat we niet gescheiden zijn van de natuur en dat de bescherming van het milieu ook de bescherming van onszelf is. Om te kunnen overleven, blijven gemeenschappen in het Zuiden het voortouw nemen bij het bedenken en bouwen van nieuwe werelden die vrij zijn van het geweld van het kapitalisme. We moeten deze ervaringen in het middelpunt van de belangstelling plaatsen en deze kennis hier erkennen.

Onze gemeenschappen staan al lang in brand en deze vlammen worden aangewakkerd door onze uitsluiting en het monddood maken van onze gemeenschappen. Zonder onze ervaringen te integreren, zal geen enkele reactie op deze ramp verandering brengen in de complexe manier waarop sociale, economische en politieke systemen ons leven vormgeven. Hetgeen betekent dat sommigen een gemakkelijke levensloop wordt geboden en dat anderen de kosten betalen. Om ons een toekomst voor te stellen waarin we allemaal bevrijd zullen zijn van de diepere oorzaken van de klimaatcrisis – kapitalisme, extractivisme, racisme, seksisme, klassendiscriminatie, ‘ableism’ (bevoordeling van gezonde mensen) en andere onderdrukkingsmechanismen – moet de klimaatbeweging de complexe realiteit van ieders leven weerspiegelen in hun verhaal.

Deze complexiteit moet ook in de strategieën tot uiting komen. Velen van ons leven met het risico van arrestatie en criminalisering. We moeten een zorgvuldige afweging maken van de kosten die ons en onze gemeenschappen kunnen worden opgelegd door een staat die gedreven is om zich te richten op degenen die geracialiseerd zijn ipv op diegenen die wit zijn. De strategie van XR, met de primaire tactiek van gearresteerd worden, is een valide strategie – maar deze moet worden onderstreept door een voortdurende analyse van het voorrecht en de realiteit van politie- en staatsgeweld. XR-deelnemers moeten hun privilege kunnen gebruiken om het risico van arrestatie te lopen, terwijl ze tegelijkertijd moeten wijzen op het racistische karakter van de politie. Hoewel een deel van deze analyse nu is begonnen bij XR, zal het onvoldoende zijn zolang dit begrip niet centraal komt te staan. Om de klimaatverandering en haar wortels in ongelijkheid en overheersing aan te pakken, zal een diversiteit en pluraliteit van tactieken en gemeenschappen nodig zijn om de noodzakelijke transformatieve verandering te co-creëren.

Wij loven de energie en het enthousiasme dat XR de milieubeweging heeft gebracht en het brengt ons hoop dat zoveel mensen bereid zijn om actie te ondernemen. Maar zoals we hier hebben geschetst, hebben we het gevoel dat er belangrijke aspecten in hun aanpak zijn die moeten evolueren. Deze brief roept XR op om meer te doen in de geest van hun principes die zeggen dat ze “worstelend zijn”.

Deze brief roept XR op om meer te doen in de geest van hun principes die zeggen dat ze “werken aan de opbouw van een beweging die participatief, gedecentraliseerd en inclusief is”. We weten dat XR al verschillende luisteroefeningen heeft georganiseerd en dat ze een aantal tekortkomingen in hun aanpak heeft erkend, dus we vertrouwen erop dat XR en haar leden onze bijdrage zullen verwelkomen.

Nu XR deze periode van acties ten einde laat lopen, hopen we dat onze brief een aantal nuttige reflecties geeft voor wat er nog kan gebeuren. De lijst van eisen die we hieronder presenteren, is niet bedoeld als een uitputtende opsomming van eisen, maar als een startpunt dat de gesprekken die dringend nodig zijn kan ondersteunen.

Wretched of the Earth, samen met vele andere groepen, stellen de volgende eisen als cruciaal voor een klimaatrechtvaardigheidsrebellie:

* Voer een overgang in, met rechtvaardigheid als kern, om de Britse CO2-uitstoot te verminderen tot nul in 2030 als onderdeel van haar eerlijke aandeel om de opwarming onder de 1,5 ° C te houden; dit omvat het stopzetten van alle frackingprojecten, gratis transport oplossingen en fatsoenlijke huisvesting, het reguleren en democratiseren van corporaties en het herstellen van ecosystemen.

* Een globale Green New Deal doorvoeren om de financiering en technologie voor het Zuiden van de wereld te waarborgen door middel van internationale samenwerking. Klimaatrechtvaardigheid moet herstel en herverdeling omvatten; een groenere economie in Groot-Brittannië zal zeer weinig opleveren als de regering kwetsbare landen blijft hinderen om hetzelfde te doen door middel van verlammende schulden, oneerlijke handelsovereenkomsten en de export van de eigen dodelijke extractivistische industrieën. Deze Green New Deal moet ook het einde van de wapenhandel omvatten. Er zijn oorlogen gecreëerd om de belangen van bedrijven te dienen – de grootste wapendeals hebben olie geleverd, terwijl de grootste legers ter wereld de grootste gebruikers van benzine zijn.

*Houd transnationale bedrijven verantwoordelijk door een systeem te creëren dat hen reguleert en hen ervan weerhoudt om de wereldwijde vernietiging verder te zetten. Dit zou betekenen dat veel bestaande handels- en investeringsovereenkomsten die de wil van deze transnationale bedrijven vastleggen, moeten worden afgeschaft.

* Haal de planeet van de aandelenmarkt af door de financiële sector te herstructureren om hem transparant, gedemocratiseerd en duurzaam te maken. Ontmoedig investeringen in de extractivistische industrieën en investeer in programma’s voor duurzame energie en het subsidiëren van programma’s voor hernieuwbare energie, ecologische rechtvaardigheid en regeneratieprogramma’s.

* Maak een einde aan de vijandige omgeving van muren en hekken, detentiecentra en gevangenissen die worden gebruikt tegen geracialiseerde, migranten- en vluchtelingengemeenschappen. In plaats daarvan zou het Verenigd Koninkrijk haar historische en huidige verantwoordelijkheden moeten erkennen voor het veroorzaken van de ontheemding van volkeren en gemeenschappen en haar verplichting tegenover hen moeten nakomen.

* Waarborg bloeiende gemeenschappen, zowel in het wereldwijde noorden als in het mondiale zuiden, waarin iedereen recht heeft op gratis onderwijs, een adequaat inkomen (al dan niet met werk), universele gezondheidszorg met inbegrip van steun voor geestelijk welzijn, betaalbaar vervoer, betaalbaar en gezond voedsel, waardig werk en huisvesting, zinvolle politieke participatie, een transformerend rechtssysteem, gender- en seksualiteitsvrijheden, en, voor gehandicapten en ouderen, om onafhankelijk in de gemeenschap te leven.

De strijd voor klimaatrechtvaardigheid is de strijd van ons leven, en we moeten het goed doen. We delen deze reflectie vanuit een plaats van liefde en solidariteit, vanuit groepen en netwerken die werken met frontline-gemeenschappen, verenigd in de geest van het opbouwen van een klimaatrechtsvaardige beweging die de armsten in de rijke landen niet de prijs laat betalen voor het aanpakken van de klimaatcrisis, en die weigert de mensen van het Zuiden op te offeren om de burgers van het Noorden van de wereld te beschermen. Het is van cruciaal belang dat we verantwoording blijven afleggen aan onze gemeenschappen en aan al diegenen die geen toegang hebben tot de machtscentra. Zonder deze verantwoording is de eis van klimaatrechtvaardigheid een holle eis.

 

The Wretched of the Earth is een basiscollectief van oorspronkelijke, zwarte, bruine, diaspora groepen en individuen die klimaatrechtvaardigheid eisen en in solidariteit handelen met onze gemeenschappen, zowel in het VK als in het Globale Zuiden.

 

Overgenomen van hier. Nieuwere kritieken zijn er ook te vinden, hier bijvoorbeeld.

Andere ondertekenaars:

Argentina Solidarity Campaign

Black Lives Matter UK

BP or not BP

Bolivian Platform on Climate Change

Bristol Rising Tide

Campaign Against the Arms Trade CAAT

Coal Action Network

Concrete Action

Decolonising Environmentalism

Decolonising our minds

Disabled People Against the Cuts

Earth in Brackets

Edge Fund

End Deportations

Ende Gelände

GAIA – Global Alliance for Incinerator Alternatives

Global Forest Coalition

Green Anticapitalist Front

Gentle Radical

Grow Heathrow/transition Heathrow

Hambach Forest occupation

Healing Justice London

Labour Against Racism and Fascism

Lesbians and Gays Support the Migrants

London campaign against police and state violence

London Feminist Antifa

London Latinxs

Marikana Solidarity Campaign

Mental Health Resistance Network

Migrants Connections festival

Migrants Rights Network

Movimiento Jaguar Despierto

Ni Una Menos UK

Ota Benga Alliance for Peace

Our Future Now

People’s Climate Network

Peoples’ Advocacy Foundation for Justice and

Race on the Agenda (ROTA)

Redress, South Africa

Reclaim the Power

Science for the People

Platform

The Democracy Centre

The Leap

Third World Network

Tripod: Training for Creative Social Action

War on Want

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!