Open brief, Politiek, België - Marijke Persoone

‘Wouter Beke, als u het programma in Zelzate te extreem vindt, wat vindt u dan van dat van de vakbonden?’

CD&V-voorzitter Wouter Beke krijgt de wind van voor nadat ook hij zich afkeerde van de onuitgegeven linkse coalitie in Zelzate. 'Mag ik u vragen, mijnheer Beke, als u dit een extreem programma vindt, wat vindt u dan van het programma van het ACV en van dat van Beweging.net?', vraagt Marijke Persoone.

dinsdag 13 november 2018 14:10
Spread the love

Geachte mijnheer Beke,

Ik las uw tweet: “Voor @cdenv is samenwerking met PVDA geen optie. Het programma van een christendemocraat zal altijd onverenigbaar zijn met extremen. Ongelooflijk dat sp.a doet, waar zelfs PS niet aan wil beginnen”.

Tientallen mensen reageerden verontwaardigd op die tweet. Ze verwijzen fijntjes naar het bedenkelijke gezelschap waar u in de EVP broederlijk mee samenwerkt: gaande van Orbán, de xenofobe premier van Hongarije tot Forza Italia. Niet extreem? Ik lees veel retorische vragen: “Wapens uitvoeren naar Saudi-Arabië, waarmee een genocide in Jemen wordt uitgevoerd, daar hebben christendemocraten geen probleem mee?” Of over de bestuurscoalitie in ons land: “Met een partij samenwerken waar tientallen Vlaams Belang-militanten onderdak gekregen hebben is blijkbaar geen probleem?” En een verwijzing naar Willebroek waar CD&V in een coalitie zit met de N-VA, die de voorman van het Vlaams Belang de vijfde plaats gaf op haar lijst. Cordon sanitaire?

Ik wil daar nog een andere vraag aan toevoegen. Heeft u het bestuursakkoord van sp.a en PVDA in Zelzate gelezen?

Ik pluk er kriskras het volgende voor u uit:

– Er komt een sterk armoedebestrijdingsplan en door onze gemeente met twee schepenen minder te besturen kunnen we jaarlijks zo’n 100.000 euro extra investeren in armoedebestrijding.

– Busvervoer op afspraak voor minder mobiele bewoners, waarvan kosteloos gebruik kan gemaakt worden. Met betrokken partners (bv. rusthuis) wordt een ?nancieringsplan opgesteld.

– We zetten in op energiebesparing en stimuleren hernieuwbare, lokale energieproductie. We geven daarbij als gemeente het goede voorbeeld en kopen enkel nog 100 procent groene energie aan. We investeren in zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

– We verlagen de bijdrage van de zelfstandigen en lokale KMO’s en vragen een extra bijdrage van de grootste bedrijven.

– We zullen investeren in mensen en verenigingen. Het gemeentebestuur neemt een ondersteunende rol op en helpt mensen verbinden. Verenigingen kunnen gemeentelijke zalen kosteloos gebruiken.

– We kiezen voor inspraak en participatie en willen de inwoners van Zelzate actief betrekken bij het beleid. Dit doen we door wijkraden op te richten en actief te communiceren via diverse (nieuwe) kanalen over het reilen en zeilen in onze gemeente. Halverwege deze legislatuur komt er een evaluatiemoment voor het gemeentebestuur.

Mag ik u vragen, mijnheer Beke, als u dit een extreem programma vindt, wat vindt u dan van het programma van het ACV en van dat van Beweging.net?

Ik lees in een interview in de Tijd over de spanningen tussen CD&V en het ACV: “Wij kiezen niet tussen links of rechts. Het is enerzijds en anderzijds. (…) We zullen onze plaats in het midden weer verdedigen. Het regeringsbeleid is een centrumbeleid geweest, waarbij de loonlasten zijn verlaagd, het aantal jobs is toegenomen en de loonspanning is verminderd. Er is goed gewerkt voor de mensen die het moeilijk hebben.”

“Goed gewerkt voor mensen die het moeilijk hebben”? U beseft kennelijk helemaal niet hoe extreem uw regeringsbeleid binnenkomt in de levens van werkenden, werklozen, zieken, gepensioneerden, jongeren of vluchtelingen. U was mee onderdeel van de ‘meest asociale regering sinds de Tweede Wereldoorlog’, zoals de vakbonden al meermaals de regering-Michel benoemden.


Marijke Persoone is oud-adjunct-algemeen secretaris van de LBC-NVK, de grootste centrale van de vakbond ACV. Zij is actief binnen Hart Boven Hard.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!