Bron: Wikipedia
Open brief, Politiek, België, Lokaal -

Beste Gwendolyn, geachte mevrouw Rutten,

In Grimbergen stappen Open Vld en N-VA in een coalitie met de lokale lijst Vernieuwing. Een gemeenteraadslid van die lijst die werkt voor het Vlaams Belang zetelt voortaan als onafhankelijke. Het was een klein zoenoffer. Vernieuwing is heel duidelijk een poging van het Vlaams Belang om het cordon te slopen.

vrijdag 7 december 2018 15:14
Spread the love

Vooreerst wil ik u en de statutaire commissie van uw partij feliciteren en bedanken voor de consequente houding ten aanzien van de coalitievorming in Grimbergen. Maar anderzijds ben ik toch teleurgesteld door het feit dat er enkel sprake is van Luk Raekelboom tegen wie de bewijslast inderdaad ondubbelzinnig helder was, terwijl anderen klaarblijkelijk buiten schot blijven. Hoe valt het te rijmen dat bij de 8 verkozenen van de partij (ledenvereniging) Vernieuwing er 4 zijn met een langdurig Vlaams Belang verleden (voor die partij kwamen ze namelijk al op bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006), waaronder uiteraard de 2 kopstukken, Bart Laeremans en Karlijne Van Bree. Vernieuwing werd opgericht in 2012 met de financiële steun van het Vlaams Belang, en pas in 2015 werd door de partijleiding aangekondigd dat alle banden met het Vlaams Belang waren doorgeknipt en dat ze van dan af onafhankelijk optraden.

En waar heeft uw demarche ondertussen toe geleid? Dat Luk Raekelboom de fractie verlaat en als onafhankelijke gaat zetelen. Met andere woorden, een uitgesproken vlaams belanger gaat deel uit maken van het bestuur. Het had iets meer mogen zijn. Dit is zelfs geen pyrrusoverwinning …

Luk Raekelboom
In de voorbereiding naar de verkiezingen van 2018 ondertekenden alle partijleden (in juni al?) een verklaring waarbij ze hun onafhankelijkheid van Vlaams Belang bevestigden (bijlage 20), en men mag vermoeden dat dit als voorwaarde was gesteld door uw lokale partijgenoten om over een voorakkoord te beginnen praten. Het kan toch niet zijn dat de partijleiding van Vernieuwing (Bart Laeremans en Karlijne Van Bree) geen weet had van de banden die Luk Raekelboom al die tijd had gehad met het Vlaams Belang? Met andere woorden, ze hebben uw mensen wat voorgelogen, en dat stelt dan vragen over hun eigen zuiverheid. In het geval van Luk Raekelboom is de link inderdaad overduidelijk en op verschillende plaatsen terug te vinden. Op zijn LinkedIn-profiel prijkt “parlementair medewerker at Vlaams Belang sinds februari 2005”.

Zijn Facebookpagina puilt uit van de sympathieën voor het Belang. In diverse recente publicaties van het Vlaams Belang wordt hij vermeld, en, klap op de vuurpijl, op de website van de gemeente Grimbergen prijkt bij zijn contactgegevens ostentatief het e-mail adres luk.raekelboom@vlaamsbelang.org. Op de website van Vlaams Belang Vlaams Brabant vonden we tot enkele dagen geleden Luk terug als secretaris en contactpersoon in uw buurt (samen met Jan Laeremans, en ook als ondervoorzitter van het provinciaal bestuur.situatie op 17 oktober, inmiddels aangepast
Op de webiste van Vlaams Belang Schoten is ook een post terug te vinden van 23 oktober 2015 van secretaris Luk Raekelboom (bijlage 5), dat is dus na de “onafhankelijkheidsverklaring” van Vernieuwing (begin mei 2015). Minstens tot in de zomer van 2015 was Luk Raekelboom betrokken bij de “Zomeruniversiteit van Vlaams-Belang Jongeren”: 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zomeruniversiteit_VBJ.JPG

https://tagpik.com/instagram-photo-lukraekelboom/756023355176286763_418657973

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Belang_Jongeren

Yves Verberck

Een andere dubieuze case is de heer Yves Verberck, ook een oud-gediende die er in 2006 al bij was onder de vlag van Vlaams Belang. Bij zijn contactgegevens op de gemeentelijke website staat onder andere zijn eigen webstek, www.yvesverberck.be. Deze website was actief tot enkele dagen na de verkiezingen en is, toen er snel wat pijnlijke details naar boven kwamen, daarna vakkundig verwijderd. De website bevatte 13 hoofdstukken, en één daarvan was “Vlaams Belang”. Dat begint als volgt: “Aangezien ik nog steeds mandataris ben en blijf van het Vlaams Belang, kan ik u zeker aanraden om regelmatig onze webstek te bezoeken en u te vergewissen van onze inzet. Wegens de mediaboycot zullen onze tussenkomsten en interpellaties zelden in de verschillende media gepubliceerd worden . U kunt er zelf vaststellen dat wij de meest actieve fractie binnen dit gemeentebestuur zijn.” En in het hoofdstuk “vernieuwing in Grimbergen” lezen we: “Samen met onze onafhankelijke kandidaten onderschreven wij de nieuwe krachtlijnen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Het gaat om een lijst van Vlaams Belangers en onafhankelijke Grimbergenaars, die zich samen achter een sterk gemeenschappelijk platform scharen, waarbij het Vlaams karakter van Grimbergen uiteraard centraal staat”.
Vernieuwing

Dus inderdaad, in 2012 kwamen VlaamsBelangers op bij de verkiezingen samen met onafhankelijke Grimbergenaren onder de naam Vernieuwing. Dat werd ook openlijk zo aangekondigd. Onafhankelijken op de lijsten van politieke partijen, het komt voor in alle families, maar niet iedereen vindt het dan nodig om een andere naam te bedenken. Dat doe je misschien vooral als er aan de oude naam iets kleeft dat je politieke ambities in de weg staat, namelijk deelnemen aan het bestuur. De verkiezingscampagne van Vernieuwing werd in 2012 nog gefinancierd vanuit de partijkas van Vlaams Belang … Men rekende duidelijk op het korte geheugen van de kiezer en timmerde dapper verder aan de weg naar de verkiezingen van 2018, met als tussenstap de “onafhankelijkheidsverklaring” van 2015, waarin een aandachtig lezer echt wel ook terugvindt dat Bart Laeremans Vlaams Belanger blijft (zie verder).

Alle (ex) Vlaams Belangers die in 2006 opkwamen onder de naam Vlaams Belang, en in 2012 onder de naam Vernieuwing, zijn in 2018 ook opgekomen voor Vernieuwing en 4 daarvan raakten dus verkozen.

Vlaams-Belang Grimbergen

Er bestaat nog steeds een Vlaams Belang Grimbergen, er is niet veel duidelijkheid over de leden daarvan en over de bedoeling, aangezien ze niet meer opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar ze publiceren wel minstens één keer per jaar een lokaal krantje, waarin dan toevallig artikels verschijnen en argumenten die zo gelijklopen met de publicaties van Vernieuwing, dat men zich de vraag mag stellen wie van wie afschrijft. In het krantje van 2014 verschijnt nog de naam van Bart Laeremans. In de editie van 2015 en later zijn geen lokale namen terug te vinden.
http://vlaamsbelangvlaamsbrabant.be/wp-content/uploads/2017/05/201706-Grimbergen-1558231.pdf

http://vlaamsbelangvlaamsbrabant.be/wp-content/uploads/2016/05/201606-grimbergen-1121516-LR.pdf

http://vlaamsbelangvlaamsbrabant.be/wp-content/uploads/2016/04/Grimbergen-201506.pdf

http://vlaamsbelangvlaamsbrabant.be/wp-content/uploads/2016/04/2014-1-grimbergen.pdf

Vlaams Belang Grimbergen organiseert ook jaarlijks ontbijtlezingen, en daarvan zijn posts terug te vinden op de website van Vlaams Belang en op de facebookpagina van Jan Laeremans, broer van, en voor Vlaams Belang zetelend in de provincieraad van Vlaams Brabant. Op de lezing van juni 2018 waren Luk Raekelboom én Yves Verberck prominent aanwezig.

http://vlaamsbelangvlaamsbrabant.be/sfeerbeelden-ontbijtgesprek-grimbergen-met-thierry-debels/

Link naar de “sfeerbeelden”:

https://www.facebook.com/pg/VBVlaamsBrabant/photos/?tab=album&album_id=1941206219231532Sfeerbeeld met Luk Raekelboom en Yves Verberck (https://www.facebook.com/VBVlaamsBrabant/photos/a.1941206219231532/1941206839231470/?type=3&theater). Bron: Facebook Vlaams Belang Vlaams Brabant

 

 

 Sfeerbeeld met spreker Jan Laeremans (https://www.facebook.com/VBVlaamsBrabant/photos/a.1941206219231532/1941208762564611/?type=3&theater). Bron: Facebook Vlaams Belang Vlaams Brabant

 

 

 

 

 

 

 

De “sfeerbeelden” van het ontbijtgesprek in 2017 zijn niet toegankelijk.

Bart Laeremans en Karlijne Van Bree

Het kan niet zijn dat de partijleiding geen weet heeft/had van de activiteiten en sympathieën van Luk Raekelboom en Yves Verberck, en dus hebben Bart Laeremans en Karlijne Van Bree uw lokale mandatarissen voorgelogen met hun “onafhankelijkheidsverklaring” van mei 2015 en de “beginselverklaring van juni 2018. Bij uitbreiding mag men stellen dat ze sinds de verkiezingen van 2012 kiezersbedrog plegen.

Bart Laeremans was gastspreker op de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse Solidaire Vakbond op 7 februari 2016. De Vlaamse Solidaire Vakbond is een Belgische Vlaams-nationalistische vakbond. De beweging is ontstaan uit de zogenaamde ‘Vakbondscel’ van het Vlaams Belang, geleid door Marie-Rose Morel en Rob Verreycken, die ook de eerste voorzitter was. Toch merkwaardig voor iemand die beweert al in mei 2015 alle banden met het Vlaams Belang te hebben gebroken.

https://www.ringtv.be/nieuws/bart-laeremans-stapt-uit-vlaams-belang

https://www.demorgen.be/binnenland/bart-laeremans-stapt-uit-vlaams-belang-b1522a4b/

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2014/05/27/bart_laeremans_staptuitpartijbestuurvlaamsbelang-1-1982372/

Een opmerkelijke uitspraak in het interview van mei 2015 is: “Laeremans benadrukt dat hij niet op weg is naar de uitgang in zijn partij. “Ik blijf wel Vlaams Belanger en ik heb geloof en veel vertrouwen in de nieuwe garde die klaarstaat, maar die moet dan wel het heft volledig in handen krijgen.”

In mei 2016 sprak Bart Laeremans op een samenkomst van Voorpost (Voorpost – VMO wordt beschouwd als de “ordedienst” van het Vlaams Belang), in de nasleep van een Pinksterkamp in Ierland. Daar lezen we “37ste Pinksterkamp: ‘Ierland’. Terug naar de harde realiteit na een schitterend Pinksterkamp met heel wat nieuwe militanten. In Langdorp vonden we onderdak in een toffe bivakplaats. En al bij al
werden de weersomstandigheden beter dan verwacht. Er stond de deelnemers een afwisselend programma te wachten. Zaterdagmorgen mochten we Bart Laeremans
ontvangen die het uitgebreid had over Vlaams Brabant en het geplande stadion op parking C. Zaterdagnamiddag volgde twee praktische lessen met Ludo Dox die les gaf over reanimatie en Nick Van Mieghem over het gebruik van de radio’s tijdens manifestaties en ordediensten”: https://www.voorpost.org/2016/05/15/37ste-pinksterkamp-ierland/.

“Bart Laeremans komt uit een gezin dat sterk betrokken is in de Vlaamse Beweging. Grootvader Leo Wouters was senator voor de Volksunie, die later overstapte naar het Vlaams Blok. Van 1995 tot 2010 was hij volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Blok/Vlaams Belang voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Van 2010 tot 2014 was hij gecoöpteerd senator. Zijn broer Jan Laeremans is provincieraadslid in Vlaams-Brabant, en leidt de afdeling Vlaams Belang Vlaams Brabant” (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bart_Laeremans). In tegenstelling tot Bart is Jan heel actief op sociale media. Daarbij vinden we veel recente steunbetuigingen aan het adres van Vernieuwing. Als Vernieuwing en Vlaams Belang geen gelijklopende agenda’s hadden, zou dat een dwaze zet zijn … We merken dus heel wat kruisbestuivingen: Vlaams Belang die Vernieuwing steunt en promoot, en leden van Vernieuwing die evenementen van Vlaams Belang bijwonen. De zogenaamde onafhankelijkheidsverklaring van 2015, en de recente beginselverklaring van juni 2018 zijn dan ook absoluut niet geloofwaardig.

Ten andere, hoe is het te verklaren dat een in 2006 succesvol Vlaams Belang (21,8%) besluit in 2012 niet meer op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen omdat een andere partij – Vernieuwing – die “niks te maken heeft met het Vlaams Belang” opkomt bij diezelfde verkiezingen? Men zou nog kunnen argumenteren dat men in 2012 inderdaad als Vlaams Belang koos voor een lokale lijst waar alle Vlaams Belangkopstukken aanwezig waren maar, maar hoe kan het Vlaams Belang verantwoorden in 2018 niet op te komen in een gemeente met een enorm potentieel ? Ter illustratie: voor de provincieraad haalt Vlaams Belang in Grimbergen 9% en broer Jan Laeremans haalt 3.349 voorkeursstemmen. Heeft die partij dan geen enkele ambitie in Grimbergen of … beschouwt ze zich vertegenwoordigd door Vernieuwing dat ze dan ook geen strobreed in de weg wenst te leggen?

In de thesis “De NSV als metapolitieke voorhoede. Een duik in de kweekvijver van het Vlaams Belang” van Jeffrey De Keyser komt de naam Bart Laeremans 46 keer voor: http://www.ethesis.net/nsv/nsv.htm

Karlijne Van Bree komt ook uit een Vlaams Belang familie (haar vader Jef Van Bree was Limburgs senator voor het Vlaams Blok, (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Karlijne_Van_Bree) en is getrouwd met Michaël Van Damme, die ook een prominente rol heeft gespeeld in het NSV. Passage uit het artikel “Tussen het vrouwelijk schoon en de moto’s door klinkt in ‘Menzo’ de stem van het VB” van Tom Cochez, Apache: “Michaël Vandamme is getrouwd met Karlijne Van Bree. Ze is verantwoordelijk voor de ledenadministratie bij het Vlaams Belang in Grimbergen. Karlijne van Bree is de dochter van de Limburgs ex-VU-senator en intussen VB’er Jef Van Bree. Michaël Van Damme zelf was NSV-preses in Brussel tussen 1994 en ’96 en is goed bevriend met Bart Laeremans. Tot op vandaag is Vandamme ook de boezemvriend van Brussels VB-parlementslid Frédéric Erens. Erens wordt met recht en reden tot de meest extreme fractie binnen het VB gerekend. De Brusselse VB’er, die overigens getuige was op de trouw van Michaël Van Damme, flirtte lange tijd met het toen nog openlijk fascistische Front National. Uiteindelijk liet hij het FN voor wat het was en stapte hij over naar het VB.”
Vernieuwing wordt geleid door een sluwe vos, die al in 2012 had begrepen dat hij onder de naam Vlaams Belang geen kans maakte om mee te besturen in Grimbergen. Als je gericht onderzoek doet valt het op hoe erg iedereen zijn best doet om nergens sporen achter te laten. Zo is het bijvoorbeeld opvallend dat wanneer je de oorspronkelijke Vlaams Belangers van de verkiezingen van 2006/2012/2018 vergelijkt met de nieuwe leden die er in 2012/2018 zijn bijgekomen, dan hebben amper 11 van de 31 oorspronkelijke Vlaams Belangers een Facebookprofiel (36%), terwijl 25 van de 39 “onafhankelijken” wel een profiel hebben (65%). Het Facebookgedrag van de onafhankelijken is als “normaal” te beschouwen (in januari 2018 waren zijn 7.5 miljoen Facebookprofielen in België, dat is 67% van de Belgische bevolking). Een deelname van amper 36% bij de oorspronkelijke Vlaams Belangers is opvallend, atypisch en verdacht laag, zeker als men dit vergelijkt met de aanwezigheid op sociale media van andere lokale politici. Dit geeft de indruk dat men iets te verbergen heeft, wat ten andere ook als bewuste strategie naar boven komt in de inmiddels verwijderde website van Yves Verberck en de verwijderde referenties op de website van Vlaams Belang Vlaams-Brabant. 

Conclusie

Hoe geloofwaardig is zowel de “onafhankelijkheidsverklaring” van mei 2015 en de “beginselverklaring” van juni 2018 wanneer de kopstukken van de partij vernieuwing zo’n diepe wortels hebben in het Vlaams Belang, die in het geval van Bart Laeremans en Karlijne Van Bree zelfs generatie-overschrijdend zijn, en zelfs bij de jongere Luk Raekelboom al 20 jaar teruggaan? Moeten we echt geloven in het verhaal van Saulas op weg naar Damaskus, die van zijn paard viel en het licht zag? Moeten we nu echt geloven dat alle zieltjes proper zijn? En wat zegt dit allemaal over het bedrog, het voorwenden van onafhankelijkheid door de partij in mei 2015, en nog eens bevestigd in de beginselverklaring van juni 2018? Die laatste was dus bedrieglijk onjuist. En met het ontslag van Luk Raekelboom uit de fractie zou dat allemaal opgelost zijn en moet dat herhaalde (kiezers)bedrog worden vergeven?

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!