Rabbi Michael Lerner (WikiMedia Commons)
Opinie -

Rabbi Michael Lerner: “Shame on you, Trump!”

Rabbi Michael Lerner is Joods-Amerikaans activist en uitgever van Tikkun, een progressief Joods tijdschrift dat samenleven met andere religies bepleit. Hierbij een aantal citaten uit zijn reactie op de beslissing van president Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen.

donderdag 7 december 2017 14:28
Spread the love

 Natuurlijk is Jeruzalem de hoofdstad van de staat Israël. Het is echter ook de hoofdstad van de staat Palestina, die voor het ogenblik wordt bezet door het Israëlisch leger en niet in staat is zijn soevereiniteit uit te oefenen op de Arabische delen van Jeruzalem, die ooit een integraal deel zullen zijn van de Palestijnse staat.

Dat feit ontkennen en in plaats daarvan inspelen op de meest reactionaire elementen van de Israëlische bevolking en onder de Joden over de wereld is niet alleen onwetend en arrogant, maar tevens verschrikkelijk vernietigend voor de mogelijkheden voor de VS om een opbouwende rol te spelen in het beëindigen van het Israëlisch/Palestijnse conflict.

Zij onder ons, Amerikaanse Joden, die een einde nastreven voor deze strijd, erkennen dat een blijvende vrede met rechtvaardigheid voor beide zijden alleen kan worden bereikt door een nieuwe geest van grootmoedigheid en berouw aan beide zijden.

Integendeel, door lomp en stom door deze strijd heen te waden en de kant van Israël te kiezen over een van de meest centrale twistpunten in deze strijd, namelijk het toekomstig statuut van Jeruzalem, verzwakt Trump de hand van zij in de Palestijnse gemeenschap die naar verzoening met Israël streven. En hij versterkt de hand van die Palestijnen die het hebben opgegeven op vrede te bereiken door middel van onderhandelingen.

Trump heeft hiermee een geschenk gegeven aan Hamas en aan de Israëlische kolonisten en extremisten wiens doel het is etnische zuiveringen uit te voeren door het leven voor Palestijnen onverdraaglijk te maken. Hij versterkt hen zowel binnen de grenzen van Israël zelf, van voor 1967, als op de Westelijke Jordaanoever, terwijl hij tegelijkertijd de Israëlische vredesbeweging verzwakt.

Voor zij onder ons die vrede nastreven staat boven elke twijfel vast dat de oude stad Jeruzalem geen bezit is van eender welke religie of volk – dit is een heilige plaats voor Joden, Moslims en Christenen. Uiteindelijk moet dit een internationale stad worden die open staat voor iedereen. West-Jeruzalem is nu al de lokatie van de Knesset (het parlement van Israël) en van belangrijke instellingen van de regering, terecht.

Oost-Jeruzalem, dat al zolang het spirituele centrum is van de Palestijnse staat, moet ook officieel de hoofdstad van Palestina worden zodra Israël bereid is dat te laten gebeuren of zodra de internationale gemeenschap de middelen inzet om dat doel te bereiken, wat die middelen ook mogen zijn. Trump heeft die datum nu nog verder vooruit geschoven naar een verre toekomst. Zo brengt hij zowel Israël als Palestina in gevaar met hernieuwd geweld en een verdere ingraving van wederzijdse haat, die net nu zou moeten geheeld worden.

Schande over Trump en schande over zij die deze arrogante en destructieve daad steunen.

Velen van ons erkennen dat we de komende jaren het vergif moeten zien te overwinnen van alle vormen van nationalisme. We zullen ons net moeten inzetten voor het welzijn van alle mensen op deze planeet. Onze prioritaire aandacht moet gaan naar het redden van de planeet van de vernietiging van het leefmilieu die door het beleid van Trump versneld wordt.

Uiteindelijk is die vernietiging geworteld in de ethiek van een globaal competitief marktsysteem dat als enige dwingende doelstelling onbeperkte groei heeft en de promotie van egoïsme, materialisme en ‘ik-eerst-isme’. Dit zijn tevens de waarden die de kern uitmaken van elk nationalistisch streven. Ze gaan volledig in tegen de kernwaarden van het Jodendom, het Christendom en de Islam (en van vele vormen van humanisme en vele andere religies).

Wee ons allen op deze planeet als we de lering van de Torah niet ernstig nemen – laat het licht van vrede en vrijheid de daden van haat, egoïsme en ‘ik-eerst-isme’ overstijgen die onze planeet en de ethische fundamenten van een gezonde samenleving bezoedelen.

Mijn zegen aan allen nu de verlofperiode aanbreekt voor zoveel toenadering der religies.

De volledige verklaring van Rabbi Michael Lerner staat op de website van Tikkun: Trump’s Arrogant Recognition of Jerusalem as Capital of Israel. Vertaling Lode Vanoost

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!