Michael Moore tijdens het Filmfestival van Venetië in 2009 waar hij zijn documentaire Capitalism: A Love Story kwam voorstellen (Nicholas Genin/CC)
Open brief -

Michael Moore: “President Obama, kom aub naar Flint”

In een open brief doet filmregisseur Michael Moore een oproep aan president Obama om tussen beide te komen in Flint, waar hij zelf geboren en opgegroeid is. Daar wordt de bevolking als gevolg van besparingen al twee jaar gedwongen zwaar vervuild drinkwater te gebruiken. Er zijn al tien mensen gestorven aan de legionairsziekte

donderdag 21 januari 2016 16:45
Spread the love

De Republikeinse gouverneur van de staat Michigan heeft twee jaar geleden de burgemeester van de stad Flint afgezet en de stad onder rechtstreeks bestuur van de deelstaat geplaatst. Een van zijn eerste besluiten was het afsluiten van de verbinding van het stadswater met het Huronmeer en deze om te schakelen naar het water van de gelijknamige rivier Flint.

Het door de auto-industrie zwaar vervuilde water van de rivier Flint heeft tot een dodelijke uitbraak van de legionairsziekte geleid. Alle waterleidingen in straten en huizen zijn onherstelbaar gecorrodeerd en onbruikbaar geworden.

Een besparing van 15 miljoen dollar heeft nu tot een schade van 1,5 miljard dollar aan de waterinfrastructuur veroorzaakt. De 102.000 inwoners van Flint drinken al twee jaar zwaar door lood vergiftigd water.

De teloorgang van de auto-industrie in de stad Flint was het onderwerp van Michael Moore’s allereerste documentaire Roger & Me van 1989. Daarin ging hij in zijn bekende persoonlijke stijl op zoek naar Roger Smith, de grote baas van General Motors. Moore is geboren in Flint en groeide er op. Zijn vader was heel zijn leven arbeider bij General Motors (inleiding door DeWereldMorgen.be)

—–

Beste President Obama,

Ik schrijf u vanuit de plaats waar ik geboren ben – Flint, Michigan. Wilt u alstublieft deze persoonlijke oproep  van mij en van de 102.000 burgers van de stad Flint in overweging nemen. Zij werden vergiftigd – niet door een fout, niet door een natuurramp, maar door een gouverneur en zijn regering die, om ‘kosten te besparen’ de stad Flint heeft overgenomen van echt verkozen leiders, die de stad heeft afgesneden van zijn voorraad vers water uit het Huronmeer en hen sinds twee jaar het toxische water van de rivier Flint doet drinken. 

Deze week werd bekend dat minstens 10 mensen uit Flint gestorven zijn door de gouverneur van Michigan. Deze gouverneur, Rick Snyder, heeft de democratische verkiezing van deze grotendeeld Afro-Amerikaanse stad geannuleerd – waar 41 procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft – en heeft de verkozen burgemeester1 en de gemeenteraad vervangen door één van zijn medeplichtigen. Die kreeg de instructie om al de bevelen van het kabinet van de gouverneur uit te voeren.

Eén van de orders van de staat Michigan was: “Het kost te veel om Flint van proper drinkbaar water te voorzien uit het meer  Huron2. We kunnen heel wat geld verdienen als we dit anders aanpakken. Ontkoppel de stad maar van deze bron en laat hen water drinken van de rivier Flint, ook bekend als de ‘riool van General Motors’3.De rivier Flint in de gelijknamige stad Flint, in de centraal noordelijke staat Michigan (WikiMedia Commons)

En inderdaad, de Heer zij geprezen, de gouverneur had gelijk! Het was heel wat goedkoper! Vijftien miljoen dollar4 goedkoper! Door al dat geld te besparen moet het beschadigde distributienet van Flint worden hersteld. Dit wordt geraamd op een kost van 1,5 miljard dollar. Iemand had de gouverneur, nog voor hij deze beslissing nam, er op gewezen dat de rivier heel wat toxische stoffen bevatte. Hij negeerde dat.

Eén van zijn mensen zei dat ze misschien een drinkbare ‘corrosieprotector’ moesten toevoegen zodat de toxines in het water de leidingen van het distributienet niet zouden aantasten met als gevolg dat lood in in het drinkwater zou lekken. “Hoeveel gaat dat kosten?” vroeg het kabinet van de gouverneur. 

“Slechts 100 dollar5 per dag gedurende drie maanden”, kreeg de gouverneur als antwoord. “Oh, 100 dollar per dag?! DAT IS TEVEEL! luidde het antwoord van de gouverneur. Ach, maak je toch geen zorgen over dat lood. Lood is een seizoensgebonden ding”, zou hij later aan het publiek uitleggen. “Verdomme, er zit lood in alles. Laat hen toch gewoon dat rivierwater drinken.”

Dit is een stad vol arme zwarte mensen, een stad waar de helft van de bevolking (waaronder ikzelf) een weg vonden om te ontsnappen aan de miserie en de waanzin (de misdaadcijfers zijn hier zo slecht, dat we al jaren aan de leiding staan op het vlak van moorden – om je een idee te geven wat dat betekent, als New York City het zelfde proportioneel moordcijfer zou hebben, dan zouden 4000 New Yorkers vermoord zijn in plaats van de huidige 340).

General Motors, Wall Street, de staat (Michigan) en de federale regering hebben mijn stad laten vallen. Het is geen verrassing dat de Republikeinen die het staatsparlement (van de staat Michigan) domineren zich geen zorgen hoefden te maken over enige terugslag van de inwoners van Flint. Voor hen zijn dat slechts een hoop uitgemergelde zwarte mensen die totaal geen macht hebben, “die stemmen toch niet voor ons” en hebben GEEN middelen om terug te vechten.Oude leidingen in loden pijpen zijn zeer gevoelig voor bijtende stoffen in het water (angelwater.com)

En nu, nadat elk kind in Flint vergiftigd werd door het lood in het water, waarvan de staat (Michigan) al een jaar wist dat ze er in zat, vernemen we dat het kabinet van de gouverneur de zaak in de doofpot probeerde te stoppen, door het niet alleen voor de weerloze Afro-Amerikanen te verbergen – de mensen die ze in het geheim vrezen en minachten – maar ook voor U en voor de federale regering. 

En alsof het nog niet erger kon, brak het nieuws door dat 87 mensen door de legionairsziekte6 getroffen zijn deze week. Tien inwoners van Flint zijn al gestorven aan deze ziekte die veroorzaakt wordt door besmet water. Niet door wapengeweld, niet in Afghanistan, maar door een daad van racisme en geweld, begaan door – jammer dat ik het moet zeggen – een blanke Republikeinse gouverneur van Michigan, die al maanden wist dat het water toxisch was.

Alle vingers van dokters en wetenschappers wijzen naar de smerige, toxische rivier Flint als oorzaak van deze uitbraak van de legionairsziekte. Tien mensenlevens werden beëindigd. In een gemiddeld jaar kwam de ziekte acht keer voor, zelden met een dodelijk slachtoffer. Sinds de burgers van Flint gedwongen worden het water van de rivier Flint te drinken zijn er 87 gevallen van Legionairsziekte vastgesteld. EN TIEN DODEN! En men verwacht dat dat aantal zal stijgen.

President Obama, de mensen van Flint roepen u om hulp. Dan Kildee, ons lid van het (federale) Congres heeft de federale regering om bijstand gevraagd. Hij kreeg als antwoord dat het een ‘staatszaak’ (van de staat Michigan) was en dat het aan de staat Michigan is om de federalen om hulp te vragen.

NEEN! Het is de staat die dit heeft veroorzaakt! Het is alsof je de vos vraagt of hij de kippenren wil herstellen. Neen, mijnheer de president, wij hebben uw hulp nodig, VANDAAG. 100.000 mensen hebben geen water om te drinken, om te koken of een bad te nemen.

Deze week komt u naar Michigan voor de Detroit Auto Show. Wij smeken u om naar Flint te komen, dat is slechts een uur rijden ten noorden van Detroit7. Negeer deze tragedie niet die zich hier dagelijks afspeelt. Dit kan gouverneur Snyder’s Katrina8 worden, maar het wordt zeker uw Bush-die-over-New-Orleans-vliegt-moment9 als u naar Michigan komt en gewoon terugvliegt.

Ik weet dat u geen beeld van uzelf wil met een gelijkaardige vals-droevige blik over Flint, net als Bush tijdens die nooit meer te vergeten fotoshoot boven New Orleans. Ik weet dat u Flint te hulp gaat schieten. Ik kan me geen ander scenario inbeelden.

Wat wij nodig hebben:

  • De Centre for Disease Control and Prevention (CDC) moet hier direct naar toe om de impact van de ziekte en de opgelopen schade in te schatten die de bevolking van Flint heeft geleden.
  • De Federal Emergency Management Agency (FEMA) moet watercontainers voor alle huizen in Flint voorzien – die moeten worden aangevuld met watertankers tot de nieuwe infrastructuur in werking treedt.
  • De Environmental Protection Agency (EPA) moet alles van de staat (Michigan) overnemen (kan de gouverneur worden afgezet en vervangen zoals hij deed met de burgemeester van Flint?);
  • U moet de Corps Ingenieurs van het landleger sturen om de nieuwe waterinfrastructuur te bouwen. Anders kan u evengoed de bevolking van Flint evacueren en hen naar een blanke stad verhuizen waar er wel proper drinkwater is – en waar dit zich nooit zou voordoen.

President Obama, ik reken op u voor een antwoord. Kunnen wij er op rekenen u in de komende dagen in Flint te ontmoeten?

Uw toegenegen,

Michael Moore, filmregisseur en inboorling van Flint

P.S. President Obama, dank u om zo snel te reageren op ons in Flint. Dank om de noodtoestand uit te roepen in Flint na onze brief aan u – en om dat te doen terwijl we onze optocht door Flint aan het voorbereiden zijn vandaag (18 januari 2015) – dit was een enorme stimulans van hoop voor iedereen hier aanwezig. Tenminste, tot we naar huis gingen en heel uw bevelschrift lazen.

Het blijkt dat u slecht 5 miljoen dollar hulp zendt – die u niet naar Flint zendt, maar naar de corrupte gouverneur Snyder, die de vergiftiging van Flint in gang heeft gezet! Uw bevelschrift zegt dat u de hulp inroept van FEMA – en alleen van FEMA – voor slechts 90 dagen. Bovendien, al wat FEMA moet doen is het aanvoeren van flessen water en filters. Geen EPA naar Flint. Geen CDC. Geen militaire ingenieurs.

Houdt u ons voor de gek? Heeft u enig idee van de katastrofe die zich hier afspeelt? De volledige waterinfrastructuur naar en in elk huis in Flint is vernietigd. 102.000 mensen werden bewust vergiftigd door een aantal toxische stoffen – waaronder elk kind dat nu onomkeerbare hersenschade heeft geleden. Dat heeft u juist gelezen, elk kind.

U moet uw bevelschrift verstrengen en uitbreiden om deze ramp aan te pakken. U moet zelf naar Flint komen, nadat U de glanzende, schitterende nieuwe wagens hebt bewonderd op de Detroit Auto Show deze woensdag (20 januari 2016). Mijnheer Obama, als u niet naar Flint komt, naar waar dan wel?

President Obama, please come to Flint verscheen op 18 januari op Michael Moore’s website en werd vertaald door Lode Vanoost.

Noten:

1 In de VS worden de burgemeesters rechtstreeks verkozen.

2 De vijf grote meren tussen Canada en de VS zijn Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron, Lake Erie en Lake Ontario. Samen zijn deze meren het grootste reservoir zoet water ter wereld, goed 21 procent van de hele wereld. Het meer van Huron is op zich al het derde grootste zoetwaterreservoir ter wereld.

3 De steden Flint en Detroit in de staat Michigan waren na de Tweede Wereldoorlog de bakermat van de Amerikaanse auto-industrie met het bedrijf General Motors, dat onder meer de iconische automerken Chevrolet, Buick, Cadillac, Opel en Vauxhall produceerde.

4 13,8 miljoen euro.

5 92 euro.

6 De legionairsziekte is een hardnekkige longontsteking, veroorzaakt door de bacterie Legionella pneumonia, die zich verspreidt via amoebes in water dat onvoldoende ontsmet is. De ziekte lijkt aanvankelijk op een zware griep. Omdat ze pas tien dagen na besmetting uitbreekt, is snel ingrijpen niet meer mogelijk. Tussen 5 en 30 procent van de besmette personen overlijden aan de gevolgen, vooral door hevige longbloedingen. De ziekte werd voor het eerst vastgesteld in 1976 op een conferentie van Amerikaanse oud-soldaten (‘legionairs’) in de stad Philadelphia. Vooral oudere personen sterven er aan.

7 111 kilometer.

8 De orkaan Katrina van 19 augustus 2005 veroorzaakte 3.576 doden in en rond de stad New Orleans aan de Golf van Mexico.

9 President George W. Bush wachtte meerdere dagen na de ramp om de getroffen regio te bezoeken en beperkte zich tot een korte vlucht over het gebied en een lamme verklaring dat de hulpdiensten de zaak onder controle hadden. Daar werd hij zwaar voor bekritiseerd.

take down
the paywall
steun ons nu!