In Colorado, Oregon, Washington, Arkansas, Massachusets en Montana werd over het gebruik van marihuana gestemd (foto: Russ Walker)
Nieuws, Samenleving, Politiek, VS, Referendum, 2012 -

VS-presidentsverkiezingen 2012: wat werd nog beslist?

De voorbije dagen en nacht werd in de VS niet enkel beslist over het presidentschap. In alle staten werd ook gestemd voor het Huis van Afgevaardigden en in een aantal staten voor de Senaat. Er werden ook referenda gehouden over tal van andere zaken. Opvallend is dat voorstellen voor homorechten en het legaliseren van softdrugs het goed deden. Een beknopt overzicht.

woensdag 7 november 2012 12:35
Spread the love

Homohuwelijk

In de staat Washington haalde Referendum 74 het, waardoor een wet die het homohuwelijk legaliseert, gehandhaafd blijft. In Minnesota werd Amendment 1 verworpen dat stelde dat het huwelijk voorbehouden is voor een verbond tussen een man en een vrouw, wat de deur opent voor legalisering van het homohuwelijk in de toekomst. Ook in Maryland haalde Question 6 het, waarmee ook daar een eerdere wet die het homohuwelijk legaliseerde, overeind bleef.

In Maine werd het met Question 1, voor het eerst in de geschiedenis van de VS, aan het initiatief van de kiezer overgelaten om over het homohuwelijk te beslissen. Het homohuwelijk wordt ook daar legaal.

Strafrecht

In Californië kon gestemd worden over enkele ‘Propositions’ om het strafrecht te hervormen. Propostion 36 haalde het, de hervorming van de ‘three strikes‘-wet, waardoor je na een derde misdrijf automatisch een levenslange gevangenisstraf krijgt, hoe onbenullig het feit ook. Deze wet is voortaan enkel nog van toepassing op plegers van gewelddadige of ernstige misdrijven. Proposition 34, voor de afschaffing van de doodstraf, haalde het dan weer niet.

Kiezersidentificatie

In Minnesota werd Amendment 2 verworpen dat kiezers zou verplichten om zich voortaan voorafgaand aan een stembusgang te identificeren met een identificatiebewijs voorzien van een foto.

Immigratie

In Maryland haalde Question 4 het. Hierdoor hoeven kinderen van mensen zonder papieren die studeren aan staatscolleges/-universiteiten enkel nog het ‘in-state‘-collegegeld te betalen. Collegegelden voor mensen niet afkomstig uit de staat blijven zoals in andere staten hoger.

Dit is de eerste DREAM-wetgeving op het niveau van de staten (naar de Dream Act van Obama, Development, Relief, and Education for Alien Minors, nvdr). Er zijn nog wel voorwaarden aan verbonden. Zo moeten de ouders of student kunnen aantonen dat ze belastingen hebben betaald en moet de student 3 jaar middelbaar onderwijs gevolgd hebben in Maryland.

Legalisering marihuana

In Colorado haalde Amendment 64 het, waardoor het gebruik en fiscaal belasten van marihuana voor volwassenen ouder dan 21 jaar legaal werd. De eerste 40 miljoen dollar van de jaarlijkse fiscale opbrengsten dienen te vloeien naar een fonds voor de constructie van scholen. De consumptie is toegestaan zoals alcoholgebruik, met gelijkaardige beperkingen (zoals niet rijden onder invloed, verkoop in winkels met vergunning, niet openlijk op straat gebruiken).

In de staat Washington stemde de kiezer ook voor Initiative 502: het legaliseren van het gebruik en belasten van marihuana voor personen ouder dan 21 jaar.

In Massachussets won Question 3, waardoor de verkoop van medische marihuana voor bepaalde patiënten in door de staat gecontroleerde centra gelegaliseerd wordt.

In Montana haalde Initiative Referendum 124 het, waardoor het gebruik van medische marihuana ook daar legaal blijft en de bestaande wet hervormd wordt.

In Oregon haalde Measure 80, de legalisering van het gebruik en belasten van marihuana voor personen ouder dan 21 jaar, het dan weer niet. Het gebruik van medische marihuana blijft wel legaal.

In Arkansas faalde Issue 5, de legalisering van het gebruik van medische marihuana.

Abortus

In Florida werd Amendment 6 afgeschoten. Dit amendement wilde Florida’s grondwet aanpassen, waardoor het verboden zou zijn geworden om staatsfondsen aan te wenden voor instellingen die abortussen uitvoeren.

Bedrijven

In Montana haalde Initiative 166 het, waarmee de kiezers opteren voor een beleid waarbij bedrijven geen grondwettelijke rechten en bescherming krijgen zoals natuurlijke personen deze genieten.

Campagnefondsen

Met Amendment 65 ten slotte hebben de inwoners van Colorado hun federale vertegenwoordigers gevraagd een amendement bij de grondwet van de VS te steunen dat limieten stelt op campagnebijdragen en campagneuitgaven.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!