Waarom de Vrouwendag in België op 11 november valt

Niet op 8 maart maar op 11 november wordt in België de vrouwendag gevierd. Het was Lenin die 8 maart uitriep tot Vrouwendag om de februarirevolutie in Rusland te herdenken. Pas meer dan een halve eeuw later stelde de VN voor om van die dag de internationale vrouwendag te maken.

donderdag 8 maart 2012 16:32
Spread the love

Het was de Duitse socialistische activiste Clara Zetkin die voor het eerst op de proppen kwam met het idee om een internationale vrouwendag te organiseren. Ze deed dat voorstel op een internationale vrouwenconferentie in 1910.

De eerste nationale vrouwendag vond een jaar eerder plaats in de VS op 28 februari. Op die dag herdacht de toenmalige socialistische partij van de VS een staking van naaisters een jaar daarvoor in New York.

Op de laatste zondag van februari in 1917 (in navolging van de Amerikaanse vrouwen die al enkele jaren op die dag een nationale vrouwendag organiseerden) kwamen Russische vrouwen op straat in Sint-Petersburg. Het was het begin van de februarirevolutie die leidde tot het ontslag van tsaar Nicholas II. Volgens de Gregoriaanse kalender was dat 8 maart.

Lenin maakte van 8 maart een feestdag en vanaf toen werd in communistische landen en door communistische partijen overal ter wereld op die dag aandacht besteed aan de rechten van de vrouw. Na de Chinese revolutie kregen de vrouwen daar een halve dag vrij op 8 maart.

In 1977 stelde de algemene vergadering van de VN voor om van 8 maart de internationale vrouwendag te maken. Zo werd de vrouwendag ook in het westen een traditie.

In België wordt de vrouwendag dit jaar al voor de 41ste keer op 11 november gevierd. Dat hebben we te danken aan de Franse oerfeministe Simone de Beauvoir (schrijfster van De Tweede Sekse). In 1972 trokken enkele leden van het pas opgerichte Vrouwenoverlegkomitee (VOK) naar een vrouwendag in Parijs. Daar raakten ze zo onder de indruk van de sfeer dat ze meteen beslisten om ook in België zo’n dag te organiseren. Ze contacteerden Simone de Beauvoir maar die was toen zo drukbezet dat ze enkel op 11 november een gaatje vond.

De eerste Belgische vrouwendag van 1972 werd een overdonderend succes. De politie telde 8000 deelnemers in de zalen van Passage 44. In totaal kwamen 12000 mensen een kijkje nemen. Simone De Beauvoir moest zich door een dichte massa een weg banen naar het podium. Ook de Australische Germaine Greer, die toen net haar boek De vrouw als eunuch had gepubliceerd, stond er op het podium.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!