Verslag, Lokaal, Mensen zonder papieren, Recht op onderwijs, Volwassenonderwijs, Nederlands als tweede taal -

Antwerpen: volwassenonderwijs ook voor mensen zonder papieren

Ook in Antwerpen is actie gevoerd tegen de beslissing van onderwijsminister Pascal Smet om mensen zonder papieren niet meer toe te laten tot het volwassenenonderwijs.

donderdag 27 oktober 2011 20:30
Spread the love

Om de wachtlijsten voor de cursussen Nederlands voor anderstaligen (NT2) weg te werken, stelde Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) voor om personen zonder een geldige verblijfsvergunning uit te sluiten van het volwassenenonderwijs. Door internationale verdragen hebben kinderen wel nog recht op onderwijs, maar hun ouders niet meer. Daarom zullen kinderen geen Nederlands meer kunnen praten met hun ouders en zullen ze hen ook niet meer kunnen aanspreken voor begeleiding bij schoolwerk.

Samenlevingsopbouw, de Liga voor de Mensenrechten en LBC Volwassenonderwijs vechten de maatregel uit het nieuwe onderwijsdecreet aan die mensen zonder papieren uitsluit van volwassenenonderwijs. Ze zullen verzoekschriften indienen bij het Grondwettelijk Hof tegen de maatregel in het Onderwijsdecreet XXI.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!