De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verslag stakingsdag Noord-West-Vlaanderen
Staking, West-Vlaanderen, Actiedag -

Verslag stakingsdag Noord-West-Vlaanderen

maandag 7 maart 2011 13:50
Spread the love

LSP ging in Noord-West-Vlaanderen langs aan de stakingspiketten van Brugge, Oostende en Zedelgem. In Brugge voegde we ons bij een klein piket met ABVV-militanten aan het industrieterrein pathoekweg. Iets na 6 uur werd het piket omgevormd tot een filterblokkade. Auto’s op de toegangsweg werden slechts doorgelaten bij het aanvaarden van het pamflet voor de actie, al zijn er in het begin te weinig voorzien door de vakbond. Wij spraken er met Tim, ABVV-militant aan het piket:

“Wij zijn niet allemaal van Metal Union, ikzelf werk bij Tropicana – producent van fruitstap. We zijn slechts met enkele militanten van onze werkvloer naar dit collectief pikket gekomen. De actiebereidheid bij ons was vandaag niet zo groot. Bijna iedereen werkt. Er is geen tekort aan actiebereidheid, maar er moet wel perspectief zijn. Als het ordewoord echt een nationale staking zou zijn, zou de boel plat liggen, maar dat is vandaag niet het geval – vandaag is het een “actiedag”. Volgende woensdag zou er een nationale vergadering zijn van de secretarissen waarop zal beslist worden of er verdere acties zullen komen. Wij verwachten dat er een reële kans is dat er een echte algemene staking zal komen tegen het IPA, ik ben er zelfs absoluut zeker van. Dit IPA betekent een loonsdaling en dat is onaanvaardbaar.”

In Oostende waren er verschillende bedrijfspiketten. Opvallendst waren echter de afzettingen van 2 kruispunten aan de rand van het industrieterrein. Ze werden gecontroleerd door telkens een 30-40 tal militanten van ABVV en ACLVB. Eén van de punten werd georganiseerd door de strijdbare syndicale delegatie van Daikin, met heel wat jongere syndicalisten van ABVV-jongeren. Op het andere punt, een kilometer, verder werd de groep medewerkers van het ABVV aangevuld door militanten uit de chemische industrie, de textiel en de voedingcentrales. Wij spraken er met Roger Deschacht, gepensioneerd oud-hoofddelegee voor het ABVV van Progeron – de chemische fabriek om de hoek:

Er lijkt steeds meer actiebereidheid. Meer en meer mensen beseffen dat wanneer het IPA toch goedgekeurd zou worden door de regering, ze het zullen moeten stellen met 0,3% opslag over 2 jaar. Ook de gepensioneerden komen er slecht vanaf met een maandelijkse verhoging van slechts 10 euro per maand, en dat terwijl de prijzen sterk stijgen. Als je ziet dat het kapitaal steeds meer winst maakt, en de werkmens steeds meer onder druk komt te staan, beseffen de mensen dat het zo niet verder kan.

Als Leterme er deze week in slaagt van het IPA door het parlement te jagen, dan stopt het daar niet bij en zullen de acties blijven volgen. Het ongelukige daarbij is dat het vooral de mensen in de KMO’s het gelag zullen betalen als de regering het IPA er nu doorjaagt. Daarom voeren we hier ook deze acties met filterblokkades aan de kant van de KMO-zone. Mensen die vandaag aan 9 euro per uur bruto werken in zo’n KMO’s zijn diegene die het sterkst afhankelijk zijn van het IPA om hun loon- en werkomstandigheden te verbeteren, want in die sectoren zal er niet verder onderhandeld worden over de lonen. Arbeiders en bedienden in kleine bedrijven, hebben geen vertegenwoordiging en zullen de macht niet hebben om betere lonen te verkrijgen. In de grote bedrijven zullen we met verdere sectoriële en plaatselijke acties er zeker in slagen de loonnorm van het IPA te doorbreken, maar het IPA dient ook net om die minderbedeelden te versterken.

Daarnaast is er natuurlijk ook de zogenaamde “eenmaking van arbeiders en bedienden” statuut die totaal onaanvaardbaar is. Het kan niet de bedoeling zijn om het statuut naar onder aan te passen!

Nadien voegden we ons bij het piket van Case New Holland. Een ruime delegatie van ABVV en ACLVB hield de wacht aan de poorten van het metaalbedrijf in Zedelgem. Ook hier is het personeel het beu dat er na jaren van loonmatiging weeral geen loonsopslag inzit voor de komende 2 jaar. Terwijl de blauwe delegatie zich naar het dichtsbijzijnde rondpunt begeeft om het te bezetten spraken we met Patrick Van De Kerkhove, ABVV-hoofdelegee bij CNH-zedelgem.

De actiebereidheid bij ons is groot. Wij zijn vorige week ook al met 80 naar de regionale actie in Gent geweest, naast de militanten ook een aantal vrijwilligers die zijn meegegaan. Ook vandaag werd er massaal gevolg gegeven aan de stakingsoproep van het ABVV. Wij hebben de actie wel “eerlijk” willen laten verlopen, we hebben het bedrijf dus niet geblokkeerd; wie wilde werken kon gaan werken. Niettemin zijn er slechts heel weinig werkwilligen en ligt de productie volledig stil. Van de 2500 werknemers zijn er hoogstens 200 binnen. De actie is dus geslaagd zonder veel discussie. Of er nog acties komen, hangt volledig af van de verdere onderhandelingen. Ik denk dat deze acties een zeer duidelijk teken hebben gegeven aan ‘de onderhandelaars’ dat de arbeiders dit IPA massaal verwerpen. Wij hopen dat er een vervolg komt op de acties wanneer het IPA toch wordt doorgedrukt. Wanneer er geen vervolg komt zullen wij intern op bedrijfsvlak verder actie te voeren over een loonsopslag.

Die 0,3% is betekent een maximale maandelijkse opslag van ongeveer 7 tot 10 euro Bruto in de maand over 2 jaar. Als je ziet hoe sterk de prijzen van brandstof en voeding vandaag stijgen is dit gewoon belachelijk. Tegelijkertijd mag er ook niet aan de index geraakt worden en is de “verbetering van het arbeidersstatuut” belachelijk. Als we aan het vooropgestelde tempo vebeteren, zullen we slechts in 2060 een eengemaakt statuut hebben, terwijl de bedienden ondertussen wel verliezen en dat kan voor ons niet.

Als vakbondsmensen vinden we het heel erg dat er vandaag nog geen regering is. Toch hebben we er niet veel illusies in dat ze aan onze kant zal staan; geen enkele politicus stelde zich duidelijk tegen het IPA op ondanks dat het door een meerderheid van de arbeiders verworpen werd. Als we bovendien zien dat een nieuwe regering er één zal zijn mét de NVA, dan weten we wat we dat deze regering waarschijnlijk niet positief zal zijn. Je moet maar eens de uitspraken van Dewever beluisteren. De NVA was trouwens de eerste partij om te eisen dat het IPA onveranderd opgelegd zou worden.
 

take down
the paywall
steun ons nu!