De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stop EU-Mercosur: Vrijhandel, niet ten koste van mens en milieu
Opinie - Wervel vzw

Stop EU-Mercosur: Vrijhandel, niet ten koste van mens en milieu

dinsdag 16 maart 2021 19:03
Spread the love

 

Op 15 maart heeft een een coalitie van 450 niet-gouvernementele Zuid-Amerikaanse en Europese organisaties een persconferentie georganiseerd om diverse perspectieven te delen waarom de EU-Mercosur handelsovereenkomst een slechte zaak is voor mensen, arbeiders, dieren en het milieu. Tegelijk stelt de coalitie de website StopEUMercosur.org voor, een portaal waar burgers achtergrondinfo, maar ook actietips vinden om het handelsakkoord tegen te houden.

Op 28 juni 2019 kondigden de EU en Mercosur aan dat de 20 jaar durende onderhandelingen afgesloten werden met een uitzonderlijk vrijhandelsakkoord. De implementatie van het akkoord zou echter leiden tot meer ontbossing, meer inbreuken tegen de mensenrechten en dierenwelzijn, bovendien zou het het levensonderhoud van familiale landbouwers, werknemers en inheemse volkeren bemoeilijken, zowel in Europa als in Zuid-Amerika.

Het akkoord houdt in dat mensenrechtenschendingen, gelinkt aan de toeleveringsketens, aanvaard worden. Daarom vraagt de coalitie van ngo’s aan politieke leiders van EU en Mercosur de moed om het akkoord te stoppen. Het vrijhandelsakkoord hoort thuis in een ouderwetse benadering van handel met een zeer slechte geschiedenis. Bedrijfsbelangen worden bediend zonder aandacht voor planetaire grenzen te respecteren en met een onhoudbare sociale ongelijkheid.

 “Wervel focust sinds 2009 vooral op de Braziliaanse Cerrado, een uniek ecosysteem dat onderhouden wordt door inheemse volkeren en traditionele gemeenschappen. Momenteel is echter al 54 procent van de 2 miljoen km2 vernietigd, in functie van soja en vlees richting Europa en China”, vertelt Luc Vankrunkelsven, medewerker bij de beweging voor gezonde landbouw Wervel. “Daarom lanceert de organisatie een internationaal Cerrado-Manifest om de realiteit en medeplichtigheid onder de aandacht te brengen”

Naar aanleiding van sterk verzet uit de civiele samenleving hebben diverse EU-lidstaten waaronder België en het Europees Parlement hun bezorgdheid geuit en is het ratificatieproces uitgesteld.

De Europese Commissie is aan het onderhandelen met de Mercosur landen over de voorwaarden voor ratificatie die zou kunnen leiden tot een extra protocol. De coalitie is er echter van overtuigd dat een extra protocol of verklaring de problemen met het akkoord niet verholpen zijn.

Het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling bvb blijft vaag en niet af te dwingen. De doelstellingen en principes in dit akkoord blijven in tegenspraak met sociale rechtvaardigheid, jobcreatie, klimaatactie, voedselsoevereiniteit en houden mensenrechten en dierenwelzijn tegen. Dit moet stoppen wanneer de EU haar Green Deal wil waarmaken.

De 400 organisaties ondersteunen een handelsmodel die conform de 21ste eeuw zowel sociale rechtvaardige als ecologisch herstellende samenlevingen ondersteunt op basis van principes zoals solidariteit, mensenrechten en planetaire grenzen. Daarom vraagt de coalitie politieke leiders om te handelen in het belang van de mensen en niet de winsten, en het huidige handelsakkoord te stoppen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!