De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Schrijnende beelden van honger
Honger, Oeganda, Droogte, Rode Kruis, Hoorn van Afrika -

Schrijnende beelden van honger

maandag 25 juli 2011 12:41
Spread the love

Vanuit Oeganda volg ik de Belgische pers online en zie ik de (schrijnende) beelden van droogte in Oost-Afrika. Ook Oeganda wordt vernoemd. Hier, in Kampala en Zuid-West-Oeganda (waar Rode Kruis-Vlaanderen programma’s van het Oegandese Rode Kruis ondersteunt) gaat alles zijn gewone gang. Boeren verkopen hun oogsten en het regent om de paar dagen. Hoe zit dat dan?

De ergste droogte in 60 jaar slaat toe, al is het niet plots, niet onverwacht en niet overal – maar daarom niet minder erg.

In Oeganda is vooral Oost-Oeganda (op de grens met Kenia) getroffen. Dit is een erg kwetsbare streek waar het Rode Kruis vaker noodhulp moet organiseren. De organisatie probeert er ook via langlopende projecten de plaatselijke bevolking vaardigheden bij te brengen, zoals bijvoorbeeld nieuwe manieren om geld te verdienen – zodat men niet (helemaal) afhankelijk is van de oogst.

Het Rode Kruis werkt er ook met ‘early warning systems’: systemen waarmee de toestand dagelijks opgevold wordt, waardoor er snel aan de alarmbel getrokken kan worden als de droogte aanhoudt. Deze systemen luidden het laatste jaar al een paar keer de noodklok.

In Oeganda gaan er nu stemmen op om het uitvoeren van voedsel naar de buurlanden (onder andere Zuid-Soedan, Kenia en Tanzania) te verbieden. Een strategie die Rusland blijkbaar toepaste voor graanexport*.

Als humanitaire organisatie bekommeren we ons om de meest kwetsbaren en houden we ons ver van politiek. Ook als iemand me vraagt hoe het op het werk is, moet ik steeds terugdenken aan de training die ik doorliep en die het belang van neutraliteit (een van de zeven basisprincipes van het Rode Kruis) erin hamerde. “Goed”, antwoord ik steevast. “Goed.”

*Bron: New Vision, Dinsdag 19 juli 2011

take down
the paywall
steun ons nu!