De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat gebeurt er als je als jonge(re) man met een oudere vrouw ‘slaapt’?
Oeganda, Music For Life, Rode Kruis, Diarree -

Wat gebeurt er als je als jonge(re) man met een oudere vrouw ‘slaapt’?

maandag 24 september 2012 14:24
Spread the love

Zegt het nummer 7.142.716 je nog iets? Dat is het bedrag dat gans Vlaanderen vorig jaar ophaalde om de ramp diarree uit de stilte te halen. 750.000 euro daarvan is voor Oeganda opzij gezet.

In 2008 stierven er in Oeganda 190.000 kinderen onder 5 jaar  door malaria, acute luchtwegeninfecties en diarree. Iets ‘simpels’ als het wassen van de handen, kan tot 50% diarree reduceren. Lijkt simpel en toch is het dat niet. Hoe komt dat toch?
Diarree komt door het eten van uitwerpselen. Deze uitwerpselen komen in onze mond terecht via onze handen (ongewassen na een toiletbezoek), via eten (bevuild door bijvoorbeeld vliegen) en via water (bevuild door uitwerpselen van dier en mens).

Valse tanden

Oegandezen zijn niet dom. 84% van de Oegandezen weet dat het wassen van handen een remedie is om diarree te voorkomen (toch doet slechts 14% het). Anderzijds zijn er ook heel wat misvattingen over diarree. Men gelooft bijvoorbeeld dat diarree komt wanneer men een nieuwe oogst binnenhaalt, valse tanden heeft, behekst is, wanneer de moeder te veel melk produceert, waardoor het kind te veel drinkt (dit zou bij koeien het geval zijn), als je mazzelen hebt en geitenvlees eet, wanneer je als jonge man met een oude(re) vrouw slaapt,… Rode Kruisvrijwilligers trekken de dorpen in om mensen via prenten en discussies de juiste kennis bij te brengen. Radioprogramma’s, posters, toneel in de gemeenschappen, toespraken in de kerken herinneren mensen eraan om handen te wassen voor- en na een toiletbezoek, voor het voeden van baby’s en na het schoonmaken van babybilletjes.

Waterputten

Handen wassen is niet zo moeilijk, al is het wel een uitdaging in een samenleving waar water niet zomaar uit de kraan komt. Het Rode Kruis gebruikt een groot deel van het budget om waterpompen te installeren en om bronnen te beschermen zodat mens en dier minder gemakkelijk het water vervuilen. Daarnaast leren vrijwilligers de dorpen hoe ze de waterputten moeten onderhouden, hoe ze een veilige waterketting opbouwen en hoe ze voor ongeveer 1 euro zelf een ‘kraantje’ bij hun thuis kunnen maken. Kortom, met de kennis, komen vaardigheden om de informatie in goede praktijk om te zetten.

Gedragsverandering

De grootste uitdaging vormt het wijzigen van de attitudes. Want waarom zou men opeens een toilet moeten gebruiken (dat men niet heeft), terwijl men al zijn/haar hele leven de natuur (die hier buitengewoon prachtig is) heeft gebruikt? Het is zoals met roken, je weet dat het niet goed is voor je gezondheid, en toch blijf je roken. Of met het dragen van een gordel in de wagen. Er zijn vele manieren om mensen van gedrag te doen wijzigen: dreigen, straffen en dwang zijn er enkelen van. Toch kiest het Rode Kruis vanuit zijn missie om de kwetsbaren te helpen resoluut voor positieve benaderingen: het motiveren van mensen, het werken met leiders en rolmodellen en vertrekken van de kracht van de gemeenschap om het leven beter te maken.

En daarom is het wassen van handen niet zo simpel.

take down
the paywall
steun ons nu!