De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Politiek à la Belgique
Poëzie, Belgische politiek, Gedichtendag -

Politiek à la Belgique

donderdag 27 januari 2011 21:51
Spread the love

Slapen en strijden doen wij,
niet toegestaan om te dromen,
neen, geen revolte in België
enkel een neutraal betogen.

Zij, die de wetten laken
wentelen zich meermaals
in hun uitgemolken graf,

ver weg van het schreien
om een plek en om gehoor,
zij, die niet langer bekoren.

Solidariteit is ver zoek
in dit land, in dit godvergeten
dorp, waar hanen en leeuwen
bekvechten om een score,

meermaals in hun eer genomen
en met Koninklijke gratie verleend.
Democratie werkt hier omgekeerd.

Omdat de dialoog niet meer rijmt
op compromis,
en verdraagzaamheid.

Gedichtendag 2011

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!