De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

CRISIS HEFBOOM VOOR AFBRAAK WELVAATSSTAAT
Belgische politiek -

CRISIS HEFBOOM VOOR AFBRAAK WELVAATSSTAAT

woensdag 7 december 2011 22:47
Spread the love

Na de vergadering van ACW-KWB herent over dit onderwerp was dit de conclussie:

Crisis hefboom voor afbraak van de welvaartsstaat (?) !

Na deze vergadering verdwijnt het vraagteken dat achter de titel die op de uitnodiging stond en blijft het een uitroepteken.
We onthouden:

1. De crisissen zijn in onze samenleving, gebaseerd op het kapitalisme, een noodzakelijk terugkerend verschijnsel.
Ze zijn nodig om de fouten van de markt (de overproductie) te corrigeren.

2. De crisis van de jaren dertig, eigenlijk jaren twintig en dertig en zelfs tot aan de oorlog, ging gepaard met veel sociale ellende en werkloosheid.
Ook de huidige crisis sleept al vele jaren aan en de daaruit voortvloeiende werkloosheid is hoog (van 100.000 in zeventig naar een gemiddelde van 500.00 vandaag) maar wordt niet als een drama ervaren.

3. De maatregelen genomen na de crisis van de jaren dertig zijn in de loop na de jaren 1980 systematisch aan de kant geschoven o.m.
– de splitsing tussen spaarbanken en de zakenbanken;
– herverdeling via hoge belastingen op de hoge inkomens;
– een grotere rol van de overheid;
– de sociale zekerheid.

3. De bestrijding van de schuldencrisis gebeurt door de afbouw van de welvaartsstaat en de solidariteit.
– terug draaien van de herverdeling ondermeer door de hoge inkomens minder te belasten.
– grotere inkomensongelijkheid
– rol van de overheid vervangen door privatisering
– private verzekering in plaats van sociale zekerheid. De tweede en derde pensioenpijler en de hospitalisatieverzekering zijn voorbeelden die aantonen hoe de markten gebruik maken van de inkrimping van de overheid om zich op dit terrein te begeven.

4. Er is een andere oplossing voor de schuldencrisis (tekorten op de begroting van de overheid) mogelijk. De hoogste inkomens en zeer hoge vermogens meer belasten. Een kleine heffing op grote vermogens zal de vermogenden hun kapitaal zelfs niet doen afnemen.

5. De andere oplossing kan België alleen niet aan, daarvoor is een sociaal Europa noodzakelijk. De huidig opgelegde maatregelen zijn door alle partijen van ons land goedgekeurd in het Europees parlement. Dit duidt er op dat binnen Europa geen draagvlak is voor een ander en meer sociaal gericht beleid.

6. De anonieme markten en de financiële groepen daarachter regeren onze samenlevingen en niet de democratisch verkozen politici.

7. Het kan anders! Werken aan een draagvlak voor een ander beleid blijft voor ons als beweging een opdracht.

take down
the paywall
steun ons nu!