De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘De bodem onder ons politiek systeem wankelt’
De Morgen, De Standaard, Belgische politiek, Het Nieuwsblad, Magistratuur, Mercureale, Yves Liégeois, Piet Van Den Bon, Antwerpse topmagistraten, Stefaan Clerck, Einde van de democratie -

‘De bodem onder ons politiek systeem wankelt’

vrijdag 2 september 2011 10:51
Spread the love

De toespraken van enkele Antwerpse topmagistraten zijn ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck in het verkeerde keelgat geschoten. Die hebben bij de start van het gerechtelijke jaar het migratiebeleid “een gevaar voor de democratie” genoemd.

“De politiek heeft de migratieproblemen jarenlang verwaarloosd. Op deze manier leiden de politieke partijen ons naar de ondergang van onze democratie”, zegt procureur-generaal Yves Liégeois. “Duizenden achterpoorten en zwarte gaten in de wetgeving maken het mogelijk om de staat leeg te zuigen ten nadele van elke burger.” Advocaat-generaal Piet Van Den Bon ging daarop voort. “De buitenproportionele instroom van buitenlanders en de gebrekkige wettelijke reactie hebben geleid tot een enorme verspilling van vervangingsinkomens en sociale bijstand”, zegt hij.

De volledige speeches van Liégeois en Van Den Bon staan hier (.PDF)

Declerck is not amused. Vooral de uitspraak van procureur-generaal Liégeois over ‘het einde van de democratie’ ligt hem zwaar op de maag. Hij zal er dan ook op reageren.

De krantencommentatoren zijn verdeeld over de uitspraken van beide topmagistraten.

Van Den Bon gooit in zijn speech een pak reële problemen op één grote hoop en doet er dan nog een schepje bovenop, schrijft Liesbeth Van Impe in Het Nieuwsblad. (…)  Maar het zijn onderling zeer verschillende problemen, makkelijk op te sommen, iets moeilijker op te lossen. Vooral omdat ze een heel verschillende aanpak vragen: strengere regels in het geval van gezinshereniging, strengere handhaving in het geval van criminialiteit, een performantere fiscus in het geval van sociale fraude. Met dergelijke veralgemeningen kom je bovendien gevaarlijk dicht bij de stigmatisering van elke migrant.

Niet waar, schrijft Guy Tegenbos in De Standaard. Van Den Bon sprak van een ‘cultuur van uitkeringen’ bij groepen die geleerd hebben dat dit land een sociale snoepautomaat is, waar je zelfs geen geld moet in stoppen om lekkers te krijgen. Het was harde taal, maar ze stoelt op nuchtere gerechtelijke waarneming.

Migratie zal een onvermijdelijk fenomeen blijven, schrijft Yves Desmet in De Morgen.  In plaats van de fictie op te houden dat ze niet bestaat, zou men dringend werk moeten maken van de regulering ervan. Zodat nieuwkomers een faire kans op integratie krijgen, en niet in een zwart of in een uitkeringscircuit terechtkomen, dat de publieke opinie verder vergiftigt. Zelden klonk een noodkreet van iemand uit het veld luider en dwingender…. Ondertussen hebben de onderhandelaars verder gepraat over B-H-V.

Op Radio 1 vraagt Luc Van Der Kelen (Het Laatste Nieuws) zich af ‘of het gerecht niet buiten zijn rol is gegaan, maar zelfs dan nog is de boodschap te belangrijk om op de vorm ervan te spelen.’ De politiek is een inhoudelijk antwoord verschuldigd op de stelling dat er een brede beweging binnen de bevolking is, die tot en met de magistraten gaat, en die vindt dat het zo niet meer verder kan. Van Der Kelen vreest dat het failliet van de politieke klasse nu wel erg nabij is. ‘De bodem onder ons politiek systeem wankelt en het soort uitspraken die de topmagistraten gisteren deden waren tot 15 jaar geleden de exclusiviteit van bepaalde politieke partijen.

http://assets.rug.be/img_art/site/images/7AE2DA55-417E-4542-BB80-FE9EC9326D84.pdf

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GGA3ERRHO

http://www.standaard.be/meningen/commentaar/index.aspx

http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/1313111/2011/09/02/Migratie.dhtml

http://www.radio1.be/programmas/ochtend/kranten-en-opinie-van-dag-227

Bron : Express.be

take down
the paywall
steun ons nu!