De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jogan brengt verslag uit bij de koning
Belgische politiek -

Jogan brengt verslag uit bij de koning

maandag 15 november 2010 12:12
Spread the love

      (Koninklijk Paleis, zondagavond 14 nov, aan de vooravond van het Feest van de Dynastie, van onze verslaggever ter plaatse).,

Met een zwierige, frisse zwaai komt Jogan de brede laan van het paleis opgereden.

“Hallo Meneer De Koning”, zegt Jogan, “ik kom verslag uitbrengen”.

“Verslag uitbrengen ?”, zegt Albert verwonderd. “O ja, ik was het vergeten. Ik heb het ook zo druk. De Amerikanen hebben verleden week twee fabrieken gepikt (1), Leterme staat hier alle vijfvoet met nieuwe zaken over het Europees Voorzittterschap, en hij is mij ook komen spreken over de index, want hij wil met de patroons en de vakbonden een nieuw IPA (2) maken. Turtelboom is een depressie nabij met haar overvolle gevangenissen en asielcentra, en ons Paula zegt dat ik vanavond mijne kelder nog moet uitscheppen”.

“Jamaar, Meneer De Koning”, moppert Jogan, “De Wever dreigt met nieuwe verkiezingen, als er deze week geen akkoord is”.

“Deze week ?  Dat kan echt niet meer,” zegt Albert. “Weet je wat, kom begin volgend jaar eens terug. En zeg tegen Mijnheer De Wever dat hij nog maar wat studeert op die vraagjes van Van Looy”.

“En Brussel-Halle-Vilvoorde, Meneer De Koning ?”, moppert Jogan nog.

Nu wordt Albert een beetje kwaad. “Brussel-Halle-Vilvoorde staat onder water”, verlaat hij even zijn anders zo onverstoorbare houding. “En weet ge wat, zoude gijlen ulle werk (3) niet wat beter en vlugger kunnen doen ? Ik betaal mij blauw aan jullie nietsdoenerij, en nu wil men nog geld afpakken van mijn familie en van mij”.

Murfgestreden verlaat Jogan het koninklijk paleis. Hij had alles nochtans goed voorbereid. Buiten is Siegfried Bracke doende met een éénmansbetoging. Hij zwaait met zijn spandoek : “15 november geen akkoord ? Verkiezingen !!!”

Aan de ijzeren poort staan dit keer geen gendarmen. Die zijn bezig aan het zandzakjes vullen.

(1) : Opel Antwerpen en Brink’s

(2) : InterProfessioneel Akkoord

(3) : In de cursus Nederlands zit ook een hoofdstukje ‘dialectwoorden”, wat de bedoeling heeft de afstand met het volk te verkleinen

(4) : ter verschoning voor Jogan dient er nog aan toegevoegd dat de koning eigenlijk ook een beetje nors was omdat hij net een paar dagen geleden begonnen was met zijn Kerstboodschap. Hij heeft er al twee nachten niet van geslapen. Met al die armoede en werkloosheid, met de bankencrisis, de milieuproblemen, zijne kameraad Barak waarvan zijnen haring niet meer wil braden … Het wordt onbegonnen werk om er dit jaar nog een sfeervol paksken van te maken voor onder de kerstboom.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!