De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ABVV: “Kwaliteit moet steeds voorop staan in begeleiding VDAB”
Opinie -

ABVV: “Kwaliteit moet steeds voorop staan in begeleiding VDAB”

Een audit van het Rekenhof wijst uit dat het de VDAB ontbreekt aan een duidelijk uitbestedingsbeleid en aan performante informatie over de eigen en de partnerprojecten. Het Vlaams ABVV is blij dat zowel Vlaams minister van Werk Hilde Crevits als VDAB het rapport ernstig nemen, maar waarschuwt voor een managementreactie die de aangekaarte problemen enkel doorschuift. “Het is duidelijk dat VDAB kreunt onder jarenlange besparingen. Een actieplan dat hier geen rekening mee houdt zet zowel werkzoekenden als het personeel van VDAB in de kou.”

donderdag 1 juli 2021 17:10
Spread the love

 

Op vraag van het Vlaams Parlement lichtte het Rekenhof de werking van VDAB door. Het plaatje kleurt weinig rooskleurig. In een eerste reactie erkennen zowel minister Crevits als de VDAB de problemen en schuift VDAB het actieplan ‘VDAB als regisseur’ naar voor. Een VDAB-plan om de taken op vlak van activerings-, loopbaan- en dataregie in de praktijk om te zetten.

Dat VDAB het rapport ernstig neemt is een goede zaak, maar het Vlaams ABVV vraagt zich af of het plan de tekortkomingen uit het rapport effectief zal aanpakken. Uit de audit van het Rekenhof blijkt dat de keuzes gemaakt in het uitbestedingsbeleid te weinig onderbouwd zijn en de beoogde doelgroepen niet bereikt worden. Het Vlaams ABVV ziet een chronisch capaciteitsprobleem en jaar na jaar krimpende middelen in verhouding tot de opdrachten als oorzaak. Hierdoor krijgen pragmatische en ad hoc keuzes voorrang op oa kwaliteitscontrole. En is de keuze voor marktspelers niet altijd onderbouwd.

De wanverhouding tussen wat de VDAB moet doen en de middelen die ze ervoor krijgt – en de gevolgen ervan – wordt niet aangekaart in het plan van VDAB. Integendeel, met het actieplan wordt geprobeerd tegelijk aan alle EXTRA verwachtingen van de Vlaamse regering tegemoet te komen ZONDER extra middelen. VDAB, zo klinkt het, zal meer een regierol gaan vervullen en taken uitbesteden. Alleen is net het ondoordacht omspringen met uitbestedingen een van de kritieken die uit de audit blijkt. Hiermee wordt ook in dit nieuwe actieplan de denkfout herhaald waar het Rekenhof systematisch op wijst: afbouwen en uitbesteden als oplossing voor extra taken met minder middelen.

Voor het Vlaams ABVV is het cruciaal dat de VDAB de uitdagingen die op ons afkomen door de coronacrisis aankan en dat kwaliteit van begeleiding voorop staat. Het signaal van het Rekenhof doet daar vragen bij rijzen. Dat maakt ons bezorgd. Zowel voor de toekomst van de Vlaamse werkzoekenden, de toekomst van het VDAB-personeel als de toekomst van VDAB zelf.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!