Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ABVV: “Kwaliteit moet steeds voorop staan in begeleiding VDAB”

  Op vraag van het Vlaams Parlement lichtte het Rekenhof de werking van VDAB door. Het plaatje kleurt weinig rooskleurig. In een eerste reactie erkennen zowel minister Crevits als de VDAB de problemen en schuift VDAB het actieplan ‘VDAB als regisseur’ naar voor. Een VDAB-plan om de taken ...

Stemt Vlaams Parlement morgen voor kleinere Vlaamse Sociale Bescherming?

  De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) is een Vlaamse laag op de federale sociale zekerheid. Ze omvat tegemoetkomingen voor meer dan 300.000 zwaar zorgbehoevenden - zoals de Vlaamse zorgverzekering, het basisondersteuningsbudget voor mensen met een handicap, de tegemoetkoming hulp aan bej...

Een betere Vlaamse kinderbijslag helpt werkende armen en alleenstaande ouders vooruit

  In januari 2019 startte het Groeipakket, de nieuwe Vlaamse kinderbijslag. Vandaag, meer dan twee jaar later, buigt het Vlaams Parlement zich over de hervorming. Wat liep goed, wat fout, waar is bijsturing nodig? Voor minister Beke gaat het over ‘enkele kleinere punten’, maar zowel tal v...

  Binnenkort moeten Vlamingen die beroep aantekenen tegen beslissingen in hun zorgbudget daar 75 euro voor neertellen. Dat besliste de Vlaams Regering afgelopen vrijdag op de Ministerraad, tegen verschillende adviezen in. Het zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die v...

  De voorbije jaren werkten de Vlaamse sociale partners voortreffelijk samen met het Minderhedenforum binnen de commissie diversiteit van de SERV. Uit de samenwerking leerden we dat het Minderhedenforum een organisatie is met heel veel ervaringsdeskundigheid, expertise én vooral met stevige...

Is ook Jan Jambon een held?

  De voorbije maanden waren zwaar. Er woedt niet alleen een zware gezondheidscrisis, de weerslag van  corona op het welbevinden van mensen is enorm. De lockdown, bubbels, de dreiging je job te verliezen, je gezondheid riskeren in de pendel of op het werk, thuiswerk en gezin combineren ......

Pano wachtlijsten gehandicaptenzorg: Kritische evaluatie nu meer dan nodig

  Het Vlaams ABVV dringt al lang aan op een kritische evaluatie van het systeem van de persoonsvolgende financiering. Die was ook beloofd in het Vlaams regeerakkoord, maar is er nog steeds niet gekomen. Sinds Corona is die evaluatie alleen maar dringender geworden. Dat bewijst ook de Pano...

VDAB aanbod tijdelijk werklozen kan enkel op vrijwillige basis

  De coronacrisis heeft een ongeziene toename in de tijdelijke werkloosheid tot gevolg gehad. Meer dan een miljoen werknemers kregen van hun werkgever te horen dat ze tijdelijk thuis moeten blijven. Ze verliezen loon en worden in een grote onzekerheid gedompeld wat betreft de toekomst van...

Bedrag corona-ouderschapsverlof lager dan standaard ouderschapssteun door Vlaamse beslissing

  Vlaamse ouders die instappen in het corona-ouderschapsverlof krijgen hiervoor een lagere uitkering dan de steun die ze in normale omstandigheden krijgen. Voor ouders die in de social profit – en dus ook de zorg - werken kan het verschil zelfs oplopen tot bijna 200 euro netto per maand. ...

Startnota nieuwe Vlaamse regering: in Vlaanderen zal het geld regeren

“Excelleren” in het economische, “haalbaarheid” op het sociale Je ziet het al in de verwezenlijkingen uit het verleden die worden opgesomd. Stuk voor stuk gaan ze over identiteit of economie. Voor de partijen die deze tekst ondertekenen is het sociale noch een verwezenlijking uit het verleden, n...

Load More