De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een betere Vlaamse kinderbijslag helpt werkende armen en alleenstaande ouders vooruit

Een betere Vlaamse kinderbijslag helpt werkende armen en alleenstaande ouders vooruit

Na twee jaar Groeipakket of Vlaamse kinderbijslag dringt een eerste evaluatie van de Vlaamse aanpak zich op. Bevoegd minister Wouter Beke ziet amper verbeterpunten, maar in het Vlaams Parlement gaat vandaag een tweede hoorzitting door over de beperkte impact van het Groeipakket op kinderarmoede. Aanleiding voor het Vlaams ABVV om op te roepen tot een gerichte verhoging van de sociale toeslag. Dat maakt vooral een verschil voor werkende armen, maar ook voor wie van een uitkering moet rondkomen.

woensdag 5 mei 2021 12:02
Spread the love

 

In januari 2019 startte het Groeipakket, de nieuwe Vlaamse kinderbijslag. Vandaag, meer dan twee jaar later, buigt het Vlaams Parlement zich over de hervorming. Wat liep goed, wat fout, waar is bijsturing nodig? Voor minister Beke gaat het over ‘enkele kleinere punten’, maar zowel tal van middenveldorganisaties als armoede-experten vragen grondiger denkwerk. In twee hoorzittingen – vorige week en deze week – leggen ze hun bezorgdheden voor aan het Vlaams Parlement.

Ook het Vlaams ABVV is van mening dat een bijsturing van het Groeipakket nodig is. Zo besliste de Vlaamse regering minder in te zetten op verticale solidariteit – met een herverdelingsmechanisme van rijk naar arm – en dat heeft onder andere impact op werkende armen met kinderen. Vandaag zijn er volgens het rapport van het Maatschappelijk relancecomité 93.000 werkende armen in Vlaanderen en 189.000 Vlamingen met werk net boven de armoedegrens – in de praktijk vaak alleenstaande ouders. Zij werken in precaire jobs aan lage lonen – en gebruiken de kinderbijslag als noodzakelijke aanvulling op hun budget.

Het Vlaams ABVV roept de Vlaamse regering daarom op om te investeren in een gerichte verhoging van de sociale toeslagen, maar ook te kijken naar extra inkomensgrenzen voor de toekenning van de toeslag, zodat meer eenoudergezinnen in aanmerking komen voor een hoger bedrag. Met een gerichte verhoging krijgen ineens alle gezinnen met een laag inkomen extra steun en vooral minder zorgen. Het Vlaams ABVV roept ook op om de sociale toeslagen welvaartsvast te maken, essentieel om de sociale kwaliteit van de uitkering te bewaren.

Voor een alleenstaande ouder met drie kinderen kan een algemene verhoging van de sociale toeslagen met 10 procent een jaarlijkse verhoging betekenen tussen de 125 en 300 euro. Bij een verhoging met 20 procent is dat tussen de 250 en 600 euro. Het prijskaartje van een algemene verhoging van alle sociale toeslagen? Respectievelijk 17,5 miljoen en 35 miljoen euro per jaar.

Algemeen secretaris Vlaams ABVV Caroline Copers: “Vlaanderen heeft lang naar eigenaarschap van de kinderbijslag gevraagd en kan dit nu volledig naar eigen goeddunken uitrollen. Kritiek en nieuwe inzichten horen daar bij. Het geeft geen pas om een ‘gewonnen’ bevoegdheid inhoudelijk af te schermen en te doen alsof alles – buiten enkele details – perfect is. Besturen is ook bijsturen.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!