De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pano wachtlijsten gehandicaptenzorg: Kritische evaluatie nu meer dan nodig
Opinie -

Pano wachtlijsten gehandicaptenzorg: Kritische evaluatie nu meer dan nodig

Na de uitzending van Pano over de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg dringt het Vlaams ABVV opnieuw aan op een evaluatie van de persoonsvolgende financiering in de sector. De zogenaamde vermaatschappelijking van de zorg gaat vandaag ten koste van gebruikers en hun omgeving, van personeel en van de zorginstellingen. “Er zijn onvoldoende middelen uitgetrokken en daardoor mist het systeem met persoonlijke rugzakjes zijn doel.”

donderdag 24 september 2020 12:50
Spread the love

 

Het Vlaams ABVV dringt al lang aan op een kritische evaluatie van het systeem van de persoonsvolgende financiering. Die was ook beloofd in het Vlaams regeerakkoord, maar is er nog steeds niet gekomen. Sinds Corona is die evaluatie alleen maar dringender geworden. Dat bewijst ook de Pano uitzending.

Dat datzelfde regeerakkoord bovendien ook de uitbreiding van dit systeem naar de residentiële ouderenzorg en thuiszorg aankondigt baart het ABVV nog meer zorgen. ”We zien dat de wachtlijsten met het huidige systeem alleen maar langer worden en dat niemand er beter van wordt. Het tekort aan middelen blijft het belangrijkste probleem”, aldus algemeen secretaris Caroline Copers. “We waarschuwen er dan ook voor om dit systeem zomaar over te planten op ouderenzorg of thuiszorg.”

Het Vlaams ABVV is niet tegen meer autonomie voor de patiënten en hun omgeving om over hun zorg te beslissen. Wel tegen het installeren van een ondergefinancierd systeem dat de markt laat spelen ten koste van het personeel, ten koste van de gebruikers en ten koste van de zorginstellingen.

“Wij willen een zorgende overheid, niet een die mensen aan hun lot en aan de commercie overlaat. Wie zorg nodig heeft, verdient een collectief georganiseerd en door de overheid voldoende gefinancierd aanbod.”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!